Přeskočit navigaci

Renishaw QC20-W ballbar, nový bezdrátový systém s funkcí volumetrického testování

Společnost Renishaw uvádí na trh nástupce oblíbeného systému QC10 ballbar, což je celosvětově uznávaný nástroj pro diagnostiku přesnosti obráběcích strojů.

QC20-W test ve třech rovinách Konstrukce systému QC20-W ballbar je úplně nová. Vyznačuje se použitím lineárního snímače vyvinutého společností Renishaw a bezdrátovou technologií Bluetooth®. Předností tohoto řešení je snadné použití bez nutnosti pracovat s otevřenými dveřmi stroje a vyšší spolehlivost snímače.

Diagnostikujte chyby polohování stroje

Nové řešení rovněž umožňuje testování ve 3 navzájem kolmých rovinách pomocí jediného referenčního bodu. Instalace jedinečného hardwaru urychluje testování a přináší schopnost provádět měření volumetrické přesnosti stroje. Systém QC20-W ballbar zachovává princip jednoduchého kruhového testu a výkonný expertní software provádí analýzu příčin nepřesnosti. Společně dokážou tyto nástroje diagnostikovat a kvantifikovat chyby v polohování stroje, např. neshodu serva, trhavý posuv, axiální vůli, opakovatelnost, neshodu měřítka a chyby geometrie stroje. Vedle toho zjišťují také celkovou hodnotu chyby kruhovitosti.

Volumetrická analýza softwarem Ballbar 20 Systémový software Ballbar 20 byl vylepšen a je ještě pružnější jak při vlastním měření, tak i při tvorbě protokolů. Celý systém QC20-W je dodáván v nově navrženém robustním kufříku s prostorem pro většinu oblíbeného příslušenství.

Protože původní systém QC10 používá mnoho tisíc zákazníků, společnost Renishaw zachovala původní délky sondy i prodloužení, takže veškeré testovací činnosti lze provádět za použití původních testovacích šablon, CNC programů a pracovních postupů.

Přechod na nový systém vyžaduje jen minimální školení, které je zaměřeno na seznámení se s novými funkcemi. Software Ballbar20 je rovněž kompatibilní se systémy QC10, protože formát testovacího souboru se nezměnil. Výsledkem je, že staré i nové protokoly stroje lze zobrazovat a tisknout pomocí stejného softwaru.

Cenově optimalizovaný upgrade pro stávající uživatele QC10

Souprava pro upgrade na QC20-W v kufříku pro systém QC10 Souprava pro přechod na nový systém QC20-W je dostupná uživatelům QC10 ballbar za velmi příznivou cenu, zejména, pokud zvážíme náklady na rekalibraci jejich stávajícího systému QC10. Souprava je standardně dodávána včetně vložky pro upevnění do kufříku přístroje QC10. V případě zájmu lze doplnit i nový typ kufříku a další volitelný hardware potřebný k provádění volumetrického testování.

Diagnostický systém Renishaw QC10 si za 15 let od svého uvedení získal uznání jako nejlepší a nejpraktičtější prostředek pro rychlou kontrolu přesnosti CNC strojů. Nový systém QC20-W zaručuje pokračování vývoje tohoto úspěšného produktu a posílení pozice společnosti Renishaw v tomto oboru.

Přínos testování obráběcích strojů přístrojem Renishaw ballbar

Zjištění stavu obráběcího stroje ještě před začátkem obrábění a následná kontrola obrobku po dokončení procesu může významně omezit zmetkovost i neplánované odstávky stroje, což má přímý vliv snížení výrobních nákladů.

Kalibrace obráběcího stroje bezdrátovým ballbarem QC20-W Systémy Renishaw QC10 ballbar používají výrobci obráběcích strojů, koncoví uživatelé, firmy zabývající se servisem a údržbou i prodejci strojů. Používají jej pro předvýrobní testy, programy plánované údržby, prověřování nových strojů, jejich kategorizaci podle přesnosti i ke kontrole strojů, u nichž došlo k havárii. Testování pomocí systému Renishaw QC10 ballbar je opravdu tak jednoduché a efektivní, že mnoho uživatelů předepisuje provedení testu systémem ballbar před zahájením výroby nové dávky součástí. Systém Renishaw ballbar rozhodujícím způsobem změnil názor uživatelů po celém světě na ověřování provozní přesnosti obráběcích strojů.

Včasné zjištění chyb pomocí systému ballbar umožňuje dosažení optimální efektivity při plánování údržby a oprav. Ballbar kromě zjištění chyb umožňuje také optimalizovat procesy. Stručně řečeno, systém QC10 ballbar se vyvinul do takové míry, že je mnohem více než jen nástrojem pro „vyhovění“ systému řízení jakosti.

S rozšířením a zavedením norem pro systémy jakosti, např. ISO 9000 a se zaváděním programů „Šest Sigma“ roste potřeba definovat a měřit faktory způsobilosti procesů. Ty vyvolávají potřebu určit a měřit faktory výkonnosti procesů. Ballbar nabízí praktické řešení těchto potřeb.

QC20-W při záznamu dat Aktuální světové ekonomické klima a rostoucí otevírání trhů znamená, že požadavek na snižování výrobních nákladů je naléhavější než kdykoliv předtím. Minimalizování objemu zmetků a oprav je cílem snažení mnoha výrobních manažerů. Opravy a údržbu je nutné provádět, jen tehdy, je-li to nezbytné, protože tím klesají nepřímé náklady a výrobní ztráty v důsledku prostojů. Expertní software systému Renishaw ballbar automaticky diagnostikuje příčiny nepřesnosti na základě změřených dat a tím umožňuje i neodborníkům činit odborná rozhodnutí. Toto je velmi užitečné za situace, kdy dostupnost dostatečně kvalifikovaných pracovníků představuje stále větší problém.

Nový systém Renishaw QC20-W ballbar je řešením těchto problémů, přičemž rozhodujícím faktorem je snadné zavedení a hodnota jím poskytovaných informací.

Značka a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. Každé použití těchto značek společností Renishaw plc podléhá licenci. Ostatní ochranné známky nebo obchodní názvy patří svým odpovídajícím vlastníkům.

 

Nové zprávy

Zaregistrujte se k pravidelnému odběru nových zpráv vydávaných společností Renishaw

Celý článek

 • News release: Renishaw QC20-W ballbar; new wireless product with volumetric testing capability News release: Renishaw QC20-W ballbar; new wireless product with volumetric testing capability [en]

  Renishaw has announced the launch of a successor to its well established QC10 ballbar system; a tool adopted worldwide for the assessment of machine tool positioning and servo control performance. The QC20-W ballbar is a completely new design featuring a Renishaw developed linear sensor and Bluetooth® wireless technology. This design offers benefits in ease of use and enhanced durability and allows the QC20-W to be used for testing even in “closed door” manufacturing, where access for wiring can raise safety and procedural issues.

  [911kB]

Zprávy ke stažení

 • Tiskové zprávy: Renishaw QC20-W ballbar, nový bezdrátový systém s funkcí volumetrického testování

  Společnost Renishaw uvádí na trh nástupce oblíbeného systému QC10 ballbar, což je celosvětově uznávaný nástroj pro diagnostiku přesnosti obráběcích strojů. Konstrukce systému QC20-W ballbar je úplně nová. Vyznačuje se použitím lineárního snímače vyvinutého společností Renishaw a bezdrátovou technologií Bluetooth®. Předností tohoto řešení je snadné použití bez nutnosti pracovat s otevřenými dveřmi stroje a vyšší spolehlivost snímače.

  [43kB]

Obrázky

Na všechny obrázky a texty se vztahuje autorské právo společnosti Renishaw