Přeskočit navigaci

Renishaw představuje nový víceosý kalibrátor XM-60

Září 2016

Systém XM-60 je schopen měřit z jednoho nastavení všech šest stupňů volnosti lineární osy v libovolné orientaci. Oproti konvenčním laserovým měřicím technikám nabízí kalibrátor významné zjednodušení a úsporu času.

XM-60 měří v šesti stupních volnosti

S rostoucími požadavky na zvyšování přesnosti strojních součástí jsou výrobci nuceni zpřesňovat parametry obráběcích strojů používaných ve výrobě a kompenzovat i jejich sebemenší geometrické chyby. XM-60 snímá všechny geometrické chyby stroje při jediném nastavení. Víceosý kalibrátor XM-60, navržený zejména pro kalibraci obráběcích strojů, doplňuje nabídku kalibračních produktů Renishaw zahrnující laserový systém XL-80, kalibrátor rotačních os XR20-W a bezdrátový ballbar QC20-W. Pro korekci podmínek prostředí používá kalibrátor XM-60 kompenzátor vlivu prostředí XC-80.

Víceosý kalibrátor XM-60 představuje vysoce přesný laserový systém, používající jedinečnou technologii s patentovaným optickým měřením úhlových chyb „roll“ a vláknovou optikou. Kompaktní laserová jednotka je umístěná odděleně od laserového zdroje, což snižuje vliv tepelných účinků na výsledky měření. Jednotka může být upevněna na stroji v poloze naboku, vzhůru nohama a také postavena na zadní stranu. Variabilita upevnění je obzvláště výhodná při použití v místech s obtížným přístupem.

Snížení nejistoty měření je důležitým parametrem pro každého uživatele. Systém Renishaw XM-60 je navržen pro přímé měření geometrických chyb stroje. Měření není ovlivněno složitými matematickými výpočty a souvisejícími nepřesnostmi obvyklými u některých alternativních měřicích technik. Díky přímému měření je porovnání stavu stroje před a po seřízení rychlé a snadné. Lze přitom využít stávajících uživatelem připravených měřicích programů vytvořených pro měření systémem XL-80. Bezdrátový přijímač napájený z akumulátorů odstraňuje problémy s přívodními kabely při pohybech stroje, které mohou porušit seřízení systému nebo způsobit přerušení laserového paprsku během měření.

Měřicí výkon každého víceosého kalibrátoru XM-60 odpovídá mezinárodním normám a každé zařízení je před expedicí certifikováno. To dává uživatelům jistotu, že kalibrační systém bude poskytovat výsledky měření v požadované přesností.

Jako podporu uvedení víceosého kalibrátoru XM-60 vydala společnost Renishaw novou verzi softwarového balíku CARTO, který uživatele provází celým průběhem procesu měření. Součástí softwarového řešení CARTO 2.0 jsou aplikace Capture a Explore, pro snímání a analýzu dat interferometrickým systémem Renishaw XL-80. Uživatelské rozhraní softwaru CARTO lze snadno konfigurovat podle preferencí uživatele, s možností změny témat a přizpůsobení obrazovek. Snadná obsluha a použití, možnost využití tabletu a uživatelsky rozšiřitelná menu výrazně usnadňují práci se systémem. Testovací metody se automaticky ukládají, takže pro opakované testy může uživatel pouze vyvolat dřívější testy.

XM-60 ve strojní ose Z

Aplikace Capture 2.0 je vybavena zcela novým generátorem měřicích programů, který podporuje řídicí systémy Fanuc 30, Heidenhain 530, Mazak Matrix a Siemens 840D. Je vybavena vyspělými funkcemi, například automatickým nastavením prodlevy v programu na základě preferencí uživatele, nebo režimem ‘matched time', který umožňuje navázání na měření provedená dříve systémem XL80. Ve spojení se systémem XM-60 využívá Capture 2.0 unikátní funkci kalibrátoru pro měření přímosti.

Systém XM-60 představuje pro uživatele výkonné diagnostické řešení pro kontrolu všech stupňů volnosti při jediném nastavení diagnostického systému. Snímáním všech tří lineárních a tří rotačních chyb v průběhu jediného měření lze odhalit zdroje chyb namísto pouhého zjištění jejich důsledků, což je častý případ při provádění izolovaného lineárního měření. Zpracování všech naměřených dat provádí aplikace Explore 2.0, která poskytuje souhrnné zobrazení všech šesti datových kanálů, z nichž každý lze zobrazit na pozadí širokého spektra mezinárodních norem. Správa velkých objemů dat je v rámci aplikace Explore 2.0 velmi snadná. Každému testu nebo skupině testů uložených v databázi lze přiřadit uživatelem definovaný příznak a data pak následně filtrovat podle těchto příznaků.

Víceosý kalibrátor Renishaw XM-60 se dodává v robustním kufříku Peli™, s dostatečným prostorem pro příslušenství a sadu kompenzátoru XC-80. Kufřík byl navržen s ohledem na bezpečné uložení a přepravu laserového systému. V mnoha aplikacích může laserový zdroj během měření zůstat v kufříku, což zjednodušuje přípravu systému k práci. Pro upevnění systému XM-60 na stroj je k dispozici volitelná montážní sada, dodávaná pro snadnou přepravu v přenosném kufříku.

Ke stažení

Chcete-li získat více obrazů, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte náš mediahub.