Přeskočit navigaci

Ramanovy snímky rychleji než kdykoli dříve

14. února 2014

Ramanovy obrazy rychleji než kdykoli dříve

Nový volitelný software StreamHR™ Rapide společnosti Renishaw pro Ramanův mikroskop inVia umožňuje rychlý sběr velkých objemů Ramanových dat. Díky této schopnosti a vysoké citlivosti mikroskopu inVia mohou uživatelé rychle generovat chemické obrazy s vysokým rozlišením.

Obraz grafenu získaný technologií StreamLineHR Rapide

Rychlejší snímání
Těsná integrace mezi detektorem společnosti Renishaw a motorizovaným stolkem umožňuje velmi rychlé zobrazování (rychlost spektrální indikace detektoru přes 1000 s-1). Ve spojení se zpracováním velkých souborů to znamená, že lze snadno vysokou rychlostí pořizovat velice podrobné Ramanovy obrazy.

Podrobné a efektivní
Díky zvětšenému odstupu signál-šum je dosaženo vysoce přesného měření i při extrémně nízkých úrovních signálu. Uživatelé mohou exportovat Ramanovy obrazy s vysokým rozlišením (megapixely) pro podrobné zobrazení dat; díky neomezené velikost souborů je možné zaznamenat miliony spekter do jediného souboru.

S každou milisekundou se počítá
Více informací vám sdělí naši místní obchodní zástupci. Můžete také navštívit některou z mnoha akcí na celém světě, jichž se zúčastňujeme. Naši odborníci z oblasti Ramanovy mikroskopie vám rádi předvedou nové možnosti.

Navštivte nás na nejbližší akci.

Obrázek: StreamHR Rapide obraz jednovrstvého grafenu (červený) a vícevrstvého grafenu (zelený) na substrátu Si/SiO2. Data obsahující 52 136 spekter byla pořízena rychlostí 700 spekter / s.

Ke stažení

Nové zprávy

Zaregistrujte se k pravidelnému odběru novinek zveřejňovaných společností Renishaw.