Přeskočit navigaci

Raman software

Software WiRE™

Náš software WiRE (Windows®-based Raman Environment) je základem výkonu našich Ramanových přístrojů. Řídí sběr Ramanových dat a poskytuje uživateli jednoúčelové zpracování dat a analytické možnosti. WiRE lze použít k identifikaci neznámého spektra, odstranění interferencí v pozadí, nebo ke stanovení distribuce částic v megapixelových Ramanových obrazech. Kliknutím na níže uvedená políčka můžete zjistit, jak software WiRE řídí Ramanův systém, analyzuje data a prostřednictvím volitelných aktualizací roste s vámi a vaším výzkumem.

Ke stažení: software

Shoda

Při použití ve vhodném prostředí je WiRE v souladu s 21 CFR Část 11 (U.S. Food a Drug Administration's part 11 of Title 21 of the Code of Federal Regulations; Electronic Records; Electronic Signatures).

Kontaktujte vašeho místního zástupce společnosti Renishaw pro další informace.

Školicí moduly WiRE

Školicí moduly WiRE poskytují podrobné pokyny pro optimalizaci vašich experimentů.

Na naší stránce školicích modulů mají stávající zákazníci k dispozici řadu PDF souborů a videí.