Přeskočit navigaci

Rádiová obrobková sonda Primo™

Co je Primo™ Radio Part Setter (obrobková sonda)?

Primo Radio Part Setter (obrobková sonda) je určená pro ustavování obrobků. Určuje přesnou polohu obrobku a jeho vyrovnání s osami obráběcího stroje.

Použití rádiové nástrojové sondy je užitečné z mnoha důvodů:

  • Ustavení obrobku je až o 90 % rychlejší v porovnání s manuálními metodami.
  • Posunutí obrobku se automaticky aktualizují.
  • Odstranění chyb a odchylek při ustavování obrobků.
  • Snížení zmetkovitosti a nutnosti oprav zmetků.
  • Snížení nákladů za přípravky.

Obrobková sonda zajistí vašemu stroji více produktivního času a ušetří vám finance.

Jak sonda Primo Radio Part Setter (obrobková sonda) funguje

Sonda je vložena do vřetena stroje jako kterýkoliv jiný nástroj a vykonává měřicí pohyby určené měřicím cyklem. Jakmile se dotek sondy dotkne obrobku, vygeneruje spínací signál. Ten je rádiovým přenosem odeslán do řídicího systému stroje, který zaznamená polohu obrobku.

Funkce a výhody:

  • Má opakovatelnost 1 μm 2σ, což zajišťuje shodné výsledky při každém ustavování dílce.
  • Je robustní a spolehlivá i v drsných podmínkách pracovního prostoru obráběcího stroje.
  • Spolehlivé a bezpečné bezdrátové spojení díky technologii FHSS (rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence).