Přeskočit navigaci

Řada snímačů TONiC™

Řada TONiC je superkompaktní bezkontaktní inkrementální odměřovací systém, který umožňuje odměřování polohy při rychlosti až 10 m/s. V kombinaci s interfacem Ti nabízí rozlišení až 1 nm pro lineární i rotační aplikace. Systémy TONiC vynikají rychlou a snadnou instalací se širokými nastavovacími tolerancemi a kalibrací stisknutím tlačítka. Dynamické zpracování signálu systému TONiC poskytuje zvýšenou stabilitu signálu s velmi nízkou hodnotou chyby interpolace (SDE), typicky <±30 nm. Tento parametr se projevuje ve vynikající kvalitě řízení pohybu.

Kromě toho se dodává ve 2 dalších, aplikačně specifických variantách:

TONiC UHV přináší technologii inkrementálního snímače pro aplikace ve velmi vysokém vakuu až do 10-10 Torrů, kde je vyžadován vysoký výkon v kompaktním provedení.

TONiC FS (funkční bezpečnost) má certifikaci dle SIL2 a PLd pro použití v bezpečnostně orientovaných aplikacích.

Detail webové stránky: Čtecí hlava TONiC

Novinka!

Snímač VIONiC se nyní dodává s rozlišením až do 2,5 nm s rozšířeným SDE v rámci celé nabídky.

Novinka!

Použitelné stupnice

  • Lineární měřítka se používají tam, kde je zapotřebí odměřování lineárního polohování - zpravidla v osách X, Y nebo Z.
  • Rotační snímače jsou určeny pro snímání úhlové polohy rotačních prvků.
  • Stupnice části oblouku se používají pro měření otáčení částí oblouků ovinutím kolem bubínku, hřídele nebo oblouku.

Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Dodávaná délka

Kompatibilita se čtecími hlavami

RTLC20 s volitelnou stupnicí FASTRACK™

Stupnice RTLC20 FASTRACK

± 5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Až do 10 m (>10 m na přání)

TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

Pásková stupnice z nerezové oceli

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Koeficient teplotní roztažnosti

Dodávaná délka

Kompatibilita se čtecími hlavami

RKLC20-S

Stupnice RKLC20

± 5 μm/m

20 µm

Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami

Až do 20 m (>20 m na přání)

TONiC, TONiC UHV

Stupnice z materiálu ZeroMet™

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Dodávaná délka

Kompatibilita se čtecími hlavami

RELM20/RELE20

Stupnice RELM RSLM

±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m

20 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Až 1,5 m

TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

Stupnice z nerezové oceli

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Dodávaná délka

Kompatibilita se čtecími hlavami

RSLM20/RSLE20/RSLC20

Stupnice RELM RSLM

± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Až 5 m

TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Koeficient teplotní roztažnosti

Dodávaná délka

Kompatibilita se čtecími hlavami

RKLC20-S

RKLC stupnice na části oblouku

20 μm: ± 5 μm/m20 µm

Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami

Až do 20 m (>20 m na přání)

TONiC

Kroužek z nerezové oceli

Název stupnice

Přesnost dělení (v závislosti na velikosti kroužku)

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Průměr kroužku

Kompatibilita se čtecími hlavami

RESM20/REST20

Stupnice RESM-REST (strana se stupnicemi)

±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny

20 µm

15,5 ±0,5 μm/m/°C

52 až 550 mm

TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností

Název stupnice

Instalovaná přesnost (v závislosti na velikosti kroužku)

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Průměr kroužku

Kompatibilita se čtecími hlavami

REXM20/REXT20

REXM REST (strana se stupnicemi)

(průměr ≥100 mm) ±1 úhlová sekunda
(průměr 75 mm) ±1,5 úhlové sekundy
(průměr ≤57 mm) ±2 úhlové sekundy

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 až 417 mm

TONiC, TONiC UHV