Přeskočit navigaci

Průmyslové aplikace Renishaw technologie aditivní výroby z kovu

Výroba složitých kovových součástí pro celou řadu průmyslových odvětví.

Rozsáhlá průmyslová řešení

Aditivní výroba z kovů umožňuje produkovat kovové součásti bez tradičních nástrojů. Navíc mění a rozšiřuje možnosti tvarování vyráběných dílců. Aditivní výroba doplňuje a rozšiřuje možnosti tradičních metod obrábění a lze ji rychle začlenit do výrobního provozu.

Výrobci kovových součástí mohou při provedení analýzy stávající výroby, vyráběných dílů a postupů odhalit mezery, kde by aditivní výroba mohla prokázat svoje přednosti - zkrácení času vývoje, omezení počtu výrobních operací, snížení nákladů a úsporu materiálu.

K prvním uživatelům aditivní výroby patří výrobci v oblasti špičkových technologií, jako je například letecký průmysl a motoristický sport. Se vzrůstajícím množství aplikací aditivní výroby z kovů roste i potenciál této technologie stát se hlavní produkční technologií budoucnosti.

Zdravotnictví - dentální a lékařské aplikace

Dentální náhrady - zubní korunky a můstky se vyrábějí aditivní technologií ve velkých objemech. Tyto tvarově složité, individuálně přizpůsobované díly jsou ideálním příkladem vhodného využití aditivní výroby. Drobné, tvarově složité díly snadno konkurují dílů vyrobených tradičními metodami.

Také výrobci ortopedických implantátů si rychle osvojili aditivní výrobu a její přednosti pro výrobu složitých geometrických tvarů a struktur z vysoce kvalitních materiálů jako je titan.

3D tisk kovů pro zdravotnictví

Lisovací nástroje a konformní chlazení

Aditivní výroba z kovů může pomoci zkrátit čas výrobního cyklu a zvýšit produktivitu v oblasti vstřikování plastů.

Kovové formy, používané pro vstřikování plastů, obsahují chladicí kanály nezbytné pro chlazení odlitku před vyjmutím z formy. Při konvenční výrobě forem jsou tyto chladicí kanály vrtány do forem v přímém směru. Aditivní výroba umožňuje vytvořit chladicí kanály tvarované tak, aby kopírovaly tvar výlisku. Lepší chlazení formy má přímý vliv na větší produktivitu výroby, delší životnost formy a nižší zmetkovitost.

  • Simulation of conformal cooling channels

Automobilový průmysl

Při konstrukci závodních motorů se aditivní výroba z kovů osvědčila pro výrobu zakázkově upravených dílů, například chladicích kanálů. 

Požadavky na rychlé vývojové cykly v automobilovém průmyslu a zejména motoristickém sportu vedou k vysokému podílu kovového 3D tisku v tomto průmyslovém odvětví. Rychlá realizace prototypových dílů je klíčem ke konkurenceschopnosti. Pomocí 3D tisku lze rychle vyrobit a v provozu otestovat funkční kovové součásti.

3D tisk kovů pro automobilový průmysl

Letecký průmysl

Letecký průmysl využívá řadu dílů vyráběných aditivními technologiemi, zejména lopatky turbín motorů, části palivových systémů apod.

Topologická optimalizace součástí může zlepšit jejich funkčnost a snížit hmotnost. Lehčí díly mohou přispět k nižší hmotnosti letounu a ke snížení spotřeby paliva.

3D tisk kovů pro letecký průmysl
  • Kwikbolt temporary fastening device

Umělecké obory

Nové možnosti designu jsou lákavé pro umělecky zaměřené průmyslové obory jako je architektura, šperkařství a zábavní průmysl, které často vyžadují velmi složité a na zakázku vyráběné prvky.

Flexibilní závěsy, vzájemně spojené díly, tenkostěnné a duté objekty jsou typickými představiteli dílů zakázkově produkovaných 3D tiskem z kovu. Pro finální povrchové úpravy a vizuální efekty lze využít celou řadu existujících technologií a procesů. 

Výzkum

Společnost Renishaw je partnerem celé řady universit, výzkumných a akademických institucí v oblasti projektů pro aditivní výrobu z kovů.

Étos otevřených parametrů systémů Renishaw je přínosem a povzbuzením pro vývoj parametrů pro nové materiály.

  • Renishaw supports Brunel Racing in Formula Student competition