Přeskočit navigaci

Prohlédněte si sortiment magnetických snímačů

Vyberte si z absolutních nebo inkrementálních, lineárních nebo rotačních snímačů:

Lineární inkrementální snímače

 • Lineární měřítka se používají tam, kde je zapotřebí odměřování lineárního polohování - zpravidla v osách X, Y nebo Z.
 • Inkrementální (standardní a miniaturní) snímače se používají v aplikacích, kde je důležitá informace o přesné relativní poloze v daném okamžiku. Informace může být požadována v analogovém nebo v digitálním formátu.

Rotační inkrementální snímače

 • OnAxis a magnetické rotační inkrementální snímače se používají pro řízení pohybu a polohovou zpětnou vazbu i v nejnepříznivějším prostředí.
 • Inkrementální snímače poskytují spolehlivý, vysoce rychlý provoz v aplikacích on-axis a off-axis.

Lineární absolutní snímače

 • Lineární měřítka se používají tam, kde je zapotřebí odměřování lineárního polohování - zpravidla v osách X, Y nebo Z.
 • Absolutní snímače se používají v aplikacích, které vyžadují vysoce rychlou digitální informaci o okamžité poloze a jsou funkčně odolné proti výpadkům napájení.

Rotační absolutní snímače

 • Rotační snímače jsou určeny pro snímání úhlové polohy rotačních prvků.
 • Absolutní snímače se používají v aplikacích, které vyžadují vysoce rychlou digitální informaci o okamžité poloze a jsou funkčně odolné proti výpadkům napájení.

Integrované obvody (IC) magnetických snímačů

 • Integrované obvody magnetických snímačů OnAxis se používají pro bezkontaktní měření úhlové polohy a rychlosti.
 • Integrované obvody magnetických snímačů poskytují analogové i digitální výstupy včetně SSI, paralelního, inkrementálního, sin/cos, a lineárního napětí s celou řadou volitelných rozlišení od 7 do 13 bitů.
 • Integrovaná EEPROM umožňuje širokou paletu programovatelných parametrů.