Přeskočit navigaci

Productivity+™ Scanning Suite

Vyspělé 3D skenování pro průmyslové výrobní procesy.

True 3D – měření složitých 3D povrchů vysokou rychlostí

Přesnost - absolutní povrchová data XYZ s 1000 body za sekundu

Možnosti - analytický nástroj optimalizovaný pro průmyslové aplikace

Productivity+™ Scanning Suite je skenovací měřicí systém integrovaný ve stroji pro mimořádně přesný záznam absolutních polohových dat povrchu XYZ.

Systém sestává z různých volitelných aplikačně specifických nástrojů, z nichž každý je zaměřen na individuální úlohy v průmyslovém sektoru.

Kontrola složitých 2D a 3D povrchů

Snížit zmetkovitost, zlepšit produktivitu a zvýšit zisky - Productivity+™ Scanning Suite může udržovat váš proces obrábění pod kontrolou.

Rychlé a přesné skenování povrchů volných tvarů

Aplikace pro skenování lopatek pomocí sondy OSP60 SPRINT

Šestkrát rychlejší sonda

Šestkrát rychlejší měření než se spínacími dotekovými sondami při rychlosti až 15 000 mm/min. Zkrácením času snímání se zvýší ziskové a produktivní výrobní časy.

Integrace pro přesnost

Získávání polohy stroje v reálném čase z CNC systému je zárukou, že vysoce rychlá a vysoce přesná měření nejsou omezena schopností sledovat dráhu stroje.

Detekce tvarových problémů prvku

Skenováním na stroji sondou OSP60 lze zjistit tvarové vady prvku, které by byly spínanou dotekovou sondou opominuty.

Ovládejte vaše procesy

Použití výsledků měření získaných sondou OSP60 pro řízení následných procesů obrábění. Výsledky lze zobrazit v reálném čase na stroji nebo pomocí CNC plug-in softwaru Productivity+, což poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a jistotu procesu. Výsledky lze rovněž exportovat do souboru pro pozdější analýzu.

Prizmatické skenování jako standard

Productivity+ Scanning Suite může standardně přesně měřit kružnice, přímky, oblouky a roviny. Tyto prizmatické prvky se měří na známých dílcích a výsledky slouží pro ustavení dílců a povýrobní kontrolu.

Zcela nové možnosti

Productivity+ Scanning Suite přináší uživatelům převratnou technologii, která zcela mění dosavadní přístup k řízení procesu obrábění a měření na CNC obráběcích strojích. Při vývoji aplikací spolupracuje společnost Renishaw s výrobci a uživateli obráběcích strojů ve všech klíčových odvětvích strojírenství.

Na základě těchto zkušeností sestává Productivity+ Scanning Suite z různých volitelných aplikačně specifických nástrojů, z nichž každý je zaměřen na individuální úlohy v průmyslovém sektoru.


Productivity+ Freeform Surface Toolkit

3D geometrii volných tvarů lze měřit pomocí nástrojů Productivity+ Freeform Surface Toolkit; umožňují rychlou kontrolu složitých povrchů s jednoduchým nebo dvojitým zakřivením.

Z povrchů volného tvaru tvořit reporty absolutních polohových dat XYZ a výsledky lze zapsat do souboru pro další analýzu nebo uložit do proměnných stroje pro řízení procesu.

Productivity+ Blade Toolkit

Productivity+ Blade Toolkit umožňuje vysoce rychlé a přesné měření s mimořádným definováním vysoce zakřivených povrchů, jako jsou náběžné a odtokové hrany.

Tento nástroj nabízí okamžitou náhradu stávajícího procesu se spínanou dotekovou sondou; umožňuje rychlé přizpůsobení skenovací technologie.

Productivity+ Adaptive Cut Toolkit

Productivity+ Adaptive Cut Toolkit rychle skenuje skutečný tvar dílce, automaticky vygeneruje novou řeznou dráhu nástroje odpovídající skutečnému tvaru a okamžitě ji načte do stroje.

Nástroj Productivity+ 3D Feature Toolkit

Nástroj Productivity+ 3D Feature Toolkit umožňuje uživateli naprogramovat libovolné dráhy (včetně skenů poškozených sekcí) na určitých 3D prvcích a přizpůsobit data jmenovitému povrchu. Uživatel pak může podat zprávu o těchto prvcích pomocí standardního reportingu Productivity+. Tento nástroj umožňuje flexibilní strategii skenování dílců s přerušenými nebo neúplnými prvky.

Podporuje 3D prvky jako kružnice, kužely, koule a válce.

Zakázkové aplikace

Cyklus Productivity+ MTM

Cyklus Productivity+ MTM nabízí mimořádnou opakovatelnost měření průměrů výrobcům obráběcích strojů vybavených řízenou osou Y, určených pro obrábění vysoce přesných průměrů.

Cyklus uživatelům nabízí potenciál extrémně přesného automatického obrábění a měření podle schématu obrábění–měření–obrábění s tolerancí několika mikronů.

Productivity+ Machine Health Check

Aplikace Productivity+ Machine Health Check provádí automatické ověření výkonu obráběcího stroje za méně než jednu minutu. Tím zamezuje zmetkům způsobeným špatným stavem stroje. Rychlá kontrola vyhovuje/nevyhovuje (go/no-go check) monitoruje možnosti stroje a zastavením procesu umožňuje provedení detailního vyšetření špatného výkonu.

Komponenty systému

Inspekční sonda OSP60

Analogová skenovací obrobková sonda pro skenování a bodové měření na obráběcím stroji.

Přijímač OMM-S

Optický přijímač specifický pro inspekční sondu OSP60.

Interface OSI-S

Optický interface zajišťující vstupní/výstupní komunikaci s obráběcím strojem.

Systémové komponenty Productivity+

Jednotka pro zpracování dat DPU-2

Zpracovává a ukládá data skenovacího měření. Ukládá výsledky do proměnných stroje (prostřednictvím CNC API) pro použití následnými procesy.

Productivity+ CNC plug‑in

Software pro řízení stroje ke generování, editaci a spouštění rutin snímání, používá místo složitých NC kódů snadno srozumitelné obrazovky.

Productivity+ Active Editor PRO

Snadno ovladatelný grafický programovací software, který používá geometrii 3D modelu ke generování NC kódu pro řízení kontrolního programu.

Další kroky

Pokud si myslíte, že Productivity+ Scanning Suite je pro vás to pravé, kontaktujte nás.