Přeskočit navigaci

Process Monitor

Funkce Process Monitor zobrazuje okamžitý stav i historii kontrolního měření a současně umožňuje snadnou správu remasteringu.

Process Monitor - dílenské procesní informace

Process Monitor zobrazuje graf aktuálního stavu posledních naměřených výsledků, historické výsledky pro vybraný prvek a zobrazení tří stavových informací důležitých pro remastering.

Kritéria pro překalibrování lze nastavit na základě velikosti teplotních změn, času od posledního masteringu nebo podle počtu změřených obrobků, případně v kombinaci dříve uvedených kritérií. Process Monitor vyzve operátora k remasteringu vždy při dosažení zvoleného kritéria.

Historické údaje pro každý prvek lze exportovat jako soubor ve formátu .csv nebo ve formě obrázku.

Teplotní odchylka od posledního masterování

Ikony teploty zobrazují hodnoty vestavěného snímače teploty systému Equator a indikují změnu od posledního masteringu. Po zvolení zobrazí historii teplotních údajů v grafické oblasti. Správce systému může v případě potřeby nastavit meze driftu, kdy je graf v rámci těchto mezí zobrazen zeleně a mimo meze červeně.

Meze driftu teploty budou pro každý dílec odlišné a závisejí na tolerancích prvků dílce, jeho tolerancích a materiálu. Například tenkostěnná hliníková součást se bude roztahovat a smršťovat jinak, než silnostěnná ocelová součást. Pro stanovení vhodné meze driftu lze měřicí program nastavit do nepřetržité smyčky pro měření stejné součásti. Process Monitor bude zaznamenávat změny měřených hodnot každého prvku společně se změnami teploty. Když naměřené údaje libovolného prvku dosáhnou nepřijatelné hodnoty (často 10% tolerance), může to definovat mez teplotního driftu.

Sloupcový graf stavového monitoru a tabulka prvků

Sloupcový graf stavového monitoru zobrazuje výsledky pro poslední měřenou součást se sloupcem 'V toleranci', kde zobrazuje úměrnost tolerance pro každý prvek tabulky. Když je hodnota v toleranci, zobrazí se zeleně; když v toleranci není, zobrazí se červeně. Správce může také nastavit horní a dolní výstražné meze - jestliže hodnota dosáhne těchto mezí, sloupec se zbarví oranžově, což operátorovi umožní upravit proces před vyrobením zmetků.

V tabulce prvků má každý prvek svůj řádek, který zobrazuje: název, typ, dolní a horní mez tolerance, jmenovité a skutečné hodnoty.

Jak jsou prvky vybírány z tabulky, níže umístěné grafické zobrazení ukazuje historii měření tohoto prvku. Graf také zobrazuje horní a dolní meze tolerance, definované v programu měření a jakékoli výstražné meze, nastavené správcem v Process Monitoru.

Process Monitor, remasterovací software pro Equator™