Přeskočit navigaci

Proč retrofit?

Lepší funkčnost, větší kapacita stroje, nižší provozní náklady.

Vdechněte vašemu měřicímu stroji nový život !

Snímek obrazovky MODUS – kruhový řez

Mechanické části měřicího stroje nepodléhají velkému fyzickému opotřebení, takže mohou být provozovány po mnoho let. Software, řídicí systém a snímací systémy zastarávají mnohem rychleji, zejména v důsledku zavádění nových, rychlejších a výkonnějších technologií.

Renishaw retrofit program představuje příležitost ke zlepšení parametrů vašeho stávajícího měřicího stroje - vyšší přesnost, rychlejší měření, automatizaci a nové funkce včetně podpory práce s CAD modely.

Nové možnosti měření

Charakteristické vlastnosti

Provozní výhody

 • Skenování i bodové měření
 • Skenování složitých profilů
 • Drsnost povrchu - řízený CNC proces
 • Lepší kontrola důležitých rozměrů
 • Jednodušší analýza dat
 • Konzistentní měření
 • Kratší měřicí časy

Větší softwarové možnosti

Charakteristické vlastnosti

Provozní výhody

 • Podpora práce s CAD modely
 • Plná DMIS kompatibilita
 • Analýza velkého objemu dat
 • Grafické zobrazení výsledků
 • Podpora nejnovějších typů sond
 • Rychlé programování
 • Investice do budoucnosti
 • Snadné spouštění měření nekvalifikovanou obsluhou v režimu „Production mode“

Větší měřicí výkon

Charakteristické vlastnosti

Provozní výhody

 • 5osé skenování – větší měřicí rychlost; rychlejší polohování hlavice, rychlejší výměna sond, více času na měření
 • Řízení UCC – optimalizované řízení pohybu
 • Větší využití kapacity stroje
 • Rychlejší zpětná vazba do výrobního procesu
 • Uvolňuje kapacitu měřicího stroje pro jiné měřicí úlohy

Větší automatizace

Charakteristické vlastnosti

Provozní výhody

 • Automatizovaná výměna doteků
 • Flexibilní polohování sondy umožňuje kompletní proměření dílce na jedno upnutí
 • Možnost využití více typů sond na jediném měřicím stroji
 • Nižší požadavky na počet pracovníků
 • Nižší provozní náklady
 • Méně lidských chyb

Otevřený řídící systém

Charakteristické vlastnosti

Provozní výhody

 • Řízení UCC je vhodné pro všechny konfigurace strojů
 • Servis výměnným způsobem (RBE) platný pro všechny komponenty Renishaw se vztahuje i na řídící systémy UCC.
 • Plně kompatibilní s protokolem I++ DME
 • Chybová mapa stroje dostupná i pro uživatele
 • Dlouhodobě zabezpečený provoz
 • Rychlý a cenově přijatelný servis
 • Kompatibilita s jakýmkoliv metrologickým softwarem prostřednictvím protokolu I++ DME
 • Možnost vlastního výběru poskytovatele servisu a kalibrace stroje

Jistota podpory v budoucnu

Charakteristické vlastnosti

Provozní výhody

 • Nejmodernější řídící systém, sondy a software jsou základním předpokladem pro splnění vašich požadavků v budoucnu
 • Metrologický software může plně využít všech výhod měřicích systémů Renishaw
 • Servis a podpora přímo od výrobce
 • Možnosti vašeho měřicího systému rostou společně s rozvojem vašeho podnikání
 • Plná podpora společnosti Renishaw
 • Dlouhodobě zabezpečený provoz

Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

Přečtěte si dokument popisující příležitosti, jak zvýšit schopnost a výkonnost měření stávajících souřadnicových měřicích strojů doplněním nejmodernějšího softwaru, řídicích systémů a snímacích technologií.

 • Zprávy: Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

  Měření je životně důležité v jakémkoli výrobním oboru, protože poskytuje důležité informace pro řízení procesů a kontrolu výrobků. Avšak starší souřadnicové měřicí stroje se mohou stát slabinou, pokud neudrží krok s měnícími se nároky na měření. Nové snímací sondy, řídicí systémy a software teď otevírají nové možnosti v modernizacích stávajících souřadnicových měřicích strojů. Původní stroj nabídne po modernizaci vyšší přesnost, rychlejší měření, větší podíl automatizace a nové schopnosti, včetně výhod programování CAD modelů. V současném ekonomickém klimatu má modernizace dobrý ekonomický a ekologický smysl.

K dostání u společnosti Renishaw nebo u našich certifikovaných montážních firem

Rozšířená záruka

Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.

Informace o produktech