Přeskočit navigaci

Proč kalibrovat?

Pochopení, a v některých případech náprava, chyb obráběcích strojů, souřadnicových měřicích strojů a pohybových systému je klíčem k lepšímu využití vašeho zařízení.

Zvýšení využití stroje

Ať máte jakýkoli stroj nebo pohybový systém, měli byste znát jeho stav – ještě dříve, než začnete řezat či zpracovávat materiál nebo měřit komponenty. Je důležité získat podrobnou zprávu o změnách přesnosti stroje v průběhu času. To vám umožní předem určit dobu požadované údržby pro určité stroje a stanovit předběžné nouzové plány.

Zlepšení přesnosti stroje

Výkonné měřicí vybavení Renishaw umožňuje efektivní řízení vašich CNC obráběcích strojů zjištěním stavu obráběcího stroje ještě před začátkem obrábění a následnou kontrolou obrobku po dokončení procesu. Navíc umožňuje zlepšit přesnost stroje prostřednictvím cílené údržby a kompenzace chyb.

Zvýšení znalostí o výrobních schopnostech stroje

Je důležité používat pro každou práci správný stroj. Přiřazení operací vyžadujících určité tolerance příslušným strojům zajistí správné využití stroje k danému účelu a sníží pravděpodobnost výroby zmetku.

Umožnění cílené údržby

Díky výkonnému měřicímu vybavení Renishaw máte jasný přehled o tom, co způsobilo problém a zda je nutno provést údržbu; budete mít k dispozici všechny informace potřebné k určení problému a prostoje se tak zkrátí na minimum.

Umožnění plánované údržby

Díky pravidelnému testování a porovnáním s daty starších testů můžete dokonce identifikovat možné problémy dříve, než dospějí do kritického stavu, a naplánovat údržbu tak, aby byly minimalizovány veškeré negativní vlivy.

Prokázání přesnosti strojů

Když zákazníci potřebují získat důvěru v kvalitu strojů nebo procesu, jsou kalibrační grafy a výsledky pravidelného hodnocení přesnosti vynikajícím důkazem. Mohou vám poskytnout cennou konkurenční výhodu nad jinými výrobci, kteří možná takové testy neprovádějí.

Splnění postupů a norem zajištění kvality

Požadavkem norem kvality řady ISO 9000 je, aby výrobní a kontrolní zařízení bylo kalibrováno, monitorováno a řízeno uznávanými a sledovatelnými systémy a metodami.

Poskytování profesionálního servisu

Vysoká kvalita poprodejní služby je klíčem pro zachování přesnosti. Použití stejných kalibračních nástrojů v závodě zákazníka, jaké používá výrobce původního zařízení (OEM) ve svém závodě, je nejlepší způsob uvedení stroje na úroveň původní specifikace výrobce.