Přeskočit navigaci

Případové studie z elektroniky

Spotřební výrobky a elektronika se velice rychle mění se stále kratšími životními cykly. Tento trend je vyvoláván daleko více módními změnami než funkčními požadavky. Vyspělé technologie, včetně složitějšího hardwaru a uhlazenější konstrukce, vyžadují rychlá zdokonalování výrobních možností.

Další příklady aplikací