Přeskočit navigaci

Přínosy řízení procesu

Co kdybyste mohli vyrobit více s pomocí strojů, které již máte?

Zvětšete výrobní kapacitu vašich stávajících strojů.

Zvyšte automatizaci a snižte počet zásahů obsluhy.

Omezte opravy dílů a snižte zmetkovitost.

Zvyšte svoje výrobní možnosti a získejte více zakázek.

Zařazením inteligentních technologií do výrobního procesu můžete mít celý proces pod kontrolou. Zdaleka tady nejde jen o rozměrovou kontrolu dílců.

Zvyšte využití investic vynaložených na vaše stroje.

Vertikální CNC stroj

Chcete-li vyrábět více, budete muset investovat do nových strojů nebo platit přesčasy svým zaměstnancům. Anebo platit účty za subdodávky. Nebo ještě hůře, můžete zjistit, že vaše práce přestává být zisková.

Co kdybyste mohli získat více výkonu ze strojů, které již máte?

 • odložili byste výdaje na pořízení nových strojů na později
 • snížili byste výdaje za přesčasy a subdodavatelské práce
 • mohli byste se věnovat nějaké jiné obchodní činnosti

Větší automatizace a menší počet zásahů obsluhy

OMP40-2 s OTS

Závisí vaše produkce zejména na znalostech zkušených operátorů strojů ? Máte vysoké náklady na jejich mzdu a přesčasy? Věnují vaši technologové a programátoři většinu času řešení běžných provozních problémů namísto práci na nových projektech ?

Jaký dopad by mělo snížení nákladů na vaši konkurenceschopnost?

 • Automatizujte ustavování, seřizování a měření
 • Snižte náklady na pracovní sílu
 • Zaměřte své nejlépe placené lidi na získávání nových zakázek

Nižší náklady na opravy zmetků

Komponenty

Produkce zmetkových dílů je vždy nepříjemná – je to ztráta času, sil a materiálů. Opravy tzv. „neshodných dílů“ mohou vést k pozdním dodávkám a drahé přesčasové práci.

Kdybyste takové náklady mohli eliminovat, jak by se to projevilo na vaší výrobní kapacitě a ziskovosti?

 • zvýšila by se spolehlivost produkce
 • snížily by se výrobní náklady
 • zkrátily by se výrobní časy

Větší výrobní kapacita pro více zakázek

Equator měří medicínskou komponentu

Odběratelé stále stupňují požadavky na složitost výrobků. Legislativa zase vyžaduje dohledatelnost jednotlivých výrobků. Odpovídají vaše výrobní možnosti potřebám trhu, na kterém působíte?

Hledáte cenově efektivní cestu jak zvýšit možnosti vašich obráběcích strojů?

 • Nabídněte vašim zákazníkům moderní výrobní možnosti
 • Pusťte se do složitějších prací
 • Splňte všechny požadavky vašich zákazníků na kvalitu

Dokumenty ke stažení