Přeskočit navigaci

Princip Ramanovy spektroskopie

Vítejte ve vzrušujícím světě Ramanovy spektroskopie: nejvýkonnější, nejvšestrannější a nejsnáze použitelné analytické metody.

Ramanova spektroskopie umožňuje lépe porozumět struktuře materiálů. Vzorek se osvítí monochromatickým světlem a z interakce světla se vzorkem o něm získáme informace.

Ramanův efekt

Profesor C.V. Raman objevil Ramanův efekt v roce 1928. Trvalo však ještě mnoho let než technologický pokrok umožnil vývoj účinných Ramanových systémů. To je jedním z důvodů, proč je Ramanova spektroskopie, v porovnání se zavedenými technikami jako je infračervená absorpce, UV-Vis spektroskopie nebo hmotová spektroskopie, poměrně neznámá.

Stáhněte si naši výkladovou brožuru o Ramanově spektroskopii