Přeskočit navigaci

Rádiová 3D nástrojová sonda Primo™

Co je rádiová 3D nástrojová sonda Primo™?

Rádiová 3D nástrojová sonda Primo je umístěna na stůl stroje a používá se k přesnému měřením délky a průměru nástrojů pro zvýšení přesnosti obrábění.

Používání nástrojové sondy je užitečné z mnoha důvodů:

  • Čas ustavení nástroje je až o 90 % kratší v porovnání s manuálními metodami
  • Automatizované aktualizace korekcí nástroje.
  • Detekce poškozených nástrojů.
  • Odstranění chyb a odchylek vznikajících při manuálním ustavování nástrojů.
  • Snížení zmetkovitosti a nutnosti oprav zmetků.

Jak funguje rádiová 3D nástrojová sonda Primo

Jakmile se nástroj dotkne doteku sondy, vygeneruje se spínací signál, který je rádiovým přenosem odeslán do řídicího systému stroje. Tímto způsobem je stanovena délka a průměr nástroje.

Informace o každém nástroji jsou automaticky uloženy jako korekce nástrojů v řídicím systému stroje.

Funkce a výhody:

  • Má opakovatelnost 1 μm 2σ, která zajišťuje shodné výsledky při každém měření.
  • Je robustní a spolehlivá i v drsných podmínkách pracovního prostoru obráběcího stroje.
  • Spolehlivé a bezpečné bezdrátové spojení díky technologii FHSS (rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence).