Přeskočit navigaci

Primo™ LTS

Co je Primo LTS?

Primo LTS je jednoosá nástrojová sonda, která nabízí při použití s aplikačním softwarem LTS celou řadu výhod.

  • Zkrátit dobu potřebnou pro ustavení nástroje v porovnání s manuálními metodami až o 90%.
  • Automaticky aktualizovat korekce nástrojů.
  • Odstranit chyby a odchylky vznikajících při manuálním ustavování nástrojů.
  • Snížit zmetkovitost a nutnost oprav zmetků.
  • Identifikovat poškozené nástroje, aby bylo možné vykonat nápravná opatření.
  • Být použita ke sledování teplotních změn stroje a nástrojů.

Sondu Primo LTS lze použít samostatně nebo ve spojení se sondou Primo Radio Part Setter (obrobková sonda) a Primo Interface. Uvedená kombinace umožňuje vytvořit na stroji systém pro plně automatizované měření. Sonda Primo LTS pracuje nezávisle na kreditním systému Primo.

Jak sonda Primo LTS funguje?

Sonda Primo LTS spíná při dotyku nástroje na čelo sondy. Spínací signál je do řídícího systému stroje přenesen kabelem. Řídící systém automaticky vypočítá skutečnou délku nástroje. Aplikační software LTS Renishaw obsahuje sadu speciálních cyklů pro sondu Primo LTS pro ustavování nástrojů, zjišťování poškození nástroje, kompenzace teplotních dilatací a kontrolu nastavení systému.

Sonda Primo LTS je navržena pro práci v prostředí obráběcího stroje. Je odolná proti působení třísek, proniknutí chladicí emulze a proti falešným sepnutím způsobeným rázy nebo vibracemi.