Přeskočit navigaci

Pravidla podnikání Renishaw Group

Tato Pravidla ustavují zásady podnikání a standardy, které budou dodržovat všechny společnosti v rámci Renishaw Group.

Společnost Renishaw plc a její pobočky („Group“) se zavazují podnikat společensky odpovědným způsobem, který respektuje životní prostředí, zaměstnance a všechny osoby jednající se společností Renishaw.

Správní rada společnosti Renishaw plc stanovila odpovědnost finančního ředitele za doporučení zásad firemní CR odpovědnosti a procesů ke schválení správní radou a za sledování souladu činností Renishaw Group s těmito zásadami a procesy.

Tato Pravidla ustavují zásady podnikání a standardy, které budou dodržovat všechny společnosti v rámci Renishaw Group. Společnost Renishaw bude rovněž usilovat o podnikání s těmi partnery, jejichž podnikatelské zásady odpovídají duchu těchto pravidel.

V souladu s těmito pravidly je cílem správní rady společnosti Renishaw plc, že společnost Renishaw bude splňovat všechny platné daňové zákony a předpisy v oblastech ve kterých působí. To je začleněno do daňové strategie Renishaw Group.

Společnost Renishaw provozuje důvěrnou službu pro hlášení nekalého jednání (whistleblowing) prostřednictvím externího poskytovatele služeb. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v souvisejících zásadách.

Související dokumenty