Přeskočit navigaci

OEM produkty pro Ramanovu spektroskopii

Doplňte váš produkt o Ramanovu analýzu

Společnost Renishaw dodává Ramanovy produkty v OEM provedení pro zástavbu do systémů jiných výrobců.

Kontaktujte nás, pokud dodáváte nebo distribuujete zařízení jiných výrobců (OEM). Můžeme vám poradit s integrací těchto produktů a doplněním možnosti Ramanovy analýzy pro řešení problémů vašich zákazníků.

Na této stránce je podrobně popsán jeden z těchto produktů, analyzátor řady RA800.

Stolní Ramanův systém řady RA800.

RA800 je flexibilní, vysoce výkonná přístrojová platforma. Společnost Renishaw ji může nakonfigurovat k provádění zakázkových materiálových a chemických analýz v celé řadě aplikačních oblastí.

Jednoduchost a rychlost

Díky jednoduché a snadné obsluze je řada RA800 ideálně vhodná pro rutinní práci v laboratořích, na výrobních linkách nebo v jejich blízkosti.

 • Je navržena specificky pro uživatele, kteří nemají zkušenosti s Ramanovou spektroskopií nebo podobnými technikami.
 • Nedestruktivní a bezkontaktní analýza
 • Jednoduché použití
 • Laserová bezpečnost třídy 1
  • Rychlý sběr Ramanových snímků a spekter v kombinaci s automatizovaným zpracováním a analýzou dat jsou zárukou rychlého získání výsledků.
  • Identifikace neznámého
  • Stanovení velikosti a rozdělení částic
  • Kvantifikace frakcí směsi
 • Kompaktní rozměry
 • Volitelná údržba po celou dobu životnosti
 • Snadné čištění vnitřku
 • Rutinní i opakované analýzy vzorků

Konfigurace

Společnost Renishaw může konfigurovat přístroje RA800 v řadě variant, které se liší excitační vlnovou délkou, spektrálním pokrytím, manipulací se vzorky a softwarem. Tak lze vytvořit systém, který je optimalizován pro potřeby vašich zákazníků.

Více informací

Společnost Renishaw vítá dotazy každé společnosti s požadavkem řešení OEM pro určitou aplikační oblast, nebo od výrobců přístrojů ohledně nových příležitostí. Prosím kontaktujte nás.