Přeskočit navigaci

Odlévání kovových součástí

Kvalitní dílce z neželezných kovů vyrobené vakuovým litím s použitím vytavitelných modelů.

Master model k vakuovému lití vosku pro odlévání kovů na vytavitelný model

Odlévání kovových dílů - technický servis

Společnost Renishaw poskytuje podporu a služby pro odlévání neželezných materiálů, jako je mosaz, hliník a slitiny s nízkým bodem tání. Systémy vakuového lití Renishaw umožňují vyrábět více voskových modelů pro odlévání současně. Proces výroby od vzorového dílu k hotovým kovovým odlitkům trvá jen několik dnů. Tento proces je vhodný zejména pro tenkostěnné a geometricky složité díly s vysokou kvalitu povrchu. Hotové odlitky jsou velmi podobné součástem produkovaným tlakovým litím.

Hlavní přínosy

  • Master model lze rychle vyrobit technologiemi 3D tisku, zpravidla stereolitografií (SLA) nebo selektivním laserovým spékáním (SLS).
  • Kombinace aditivních technologií a rychlá výroba dílů díky odlévání na vytavitelný model šetří čas i náklady .
  • Cenově efektivní metoda pro výrobu malých sérií kovových dílů.
  • Využití silikonu umožňuje rychlou a levnou výrobu jedno i vícedílných forem pro voskové modely, která by nebyla možná při použití standardních metod.

Postup odlévání:

  • Vytvoření master modelu - zpravidla stereolitografickým 3D tiskem (SLA) z virtuálního modelu.
  • Vytvoření silikonové formy na základě master modelu.
  • Výroba voskového modelu v silikonové formě pomocí vakuového lití. Z jedné formy lze vyrobit několik vytavitelných modelů.
  • Vytavitelný voskový model se zaformuje do keramiky. Při vypálení keramiky se vosk vytaví a vznikne tak forma pro odlévání kovu.
  • Do formy je odlita kovová součást a keramika se potom odstraní.