Přeskočit navigaci

Nový vyrovnávací laserový systém rozšiřuje nabídku řešení kalibrace strojů společnosti Renishaw

Únor 2019

Nový vyrovnávací laserový systém XK10 společnosti Renishaw, určený k použití během sestavování a seřizování obráběcích strojů, nahrazuje potřebu ustavovacích artefaktů. Lze jej použít na lineárních vedení stroje k ověření jejich přímosti, pravoúhlosti, rovinnosti a sklonu, jakož i vyhodnocení směru a souososti vřetena rotačních strojů. Tyto faktory lze měřit a vyrovnat pomocí XK10 během sestavování, prostřednictvím živého zobrazení systému. XK10 je rovněž výkonný nástroj pro diagnostiku zdroje chyb po kolizi stroje nebo jako součást pravidelné údržby.

XK10 také může měřit a vyrovnávat geometrické a rotační komponenty pro stroje s délkou osy až 30 m. Nahrazuje potřebu artefaktů jako jsou granitové hranoly a kalibrační trny, jejichž kalibrace a přeprava jsou značně nákladné. Tento modulární systém s jednoduchou montáží na vodicí dráhu stroje dokáže v porovnání s tradičními metodami provádět rychlejší nastavení a měření stroje.

Intuitivní software systému XK10 snižuje závislost na vysoce zkušených operátorech. Digitálně zaznamenávaná měření je možno exportovat, což poskytuje sledovatelnost podle mezinárodních standardů, nebo je lze zobrazit přímo na robustní zobrazovací jednotce.

Nový laserový vyrovnávací systém XK10 řeší problémy, které se vyskytují při použití tradičních artefaktů a nabízí jedinečné digitální řešení pro celou řadu obráběcích strojů.

Další informace o produktech Renishaw pro kalibraci a monitorování výkonu naleznete na stránkách www.renishaw.cz/calibration

Chcete-li získat více obrazů, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte náš mediahub.