Přeskočit navigaci

Nový software pro inteligentní řízení procesu určený pro kontrolní systém Renishaw Equator™

Duben 2017

Flexibilní měřicí systém Equator™ od společnosti Renishaw je nyní nabízen se softwarem IPC (intelligent process control – inteligentní řízení procesu), který poskytuje funkce pro plnou automatizaci aktualizací korekcí nástrojů v CNC výrobních procesech. Zlepšená schopnost přesného obrábění dílů, kratší doba nastavení a seřízení procesu a integrace se systémy automatizace jsou jen některé z výhod, které mohou uživatelé nyní očekávat.

Software IPS běží v řízení systému Equator společně s aplikačním programem. Vyhodnocuje naměřená data získaná aplikačním programem ke stanovení korekcí procesu. Propojení Equatoru s obráběcím strojem je velmi snadné. Realizuje se propojením ethernetového kabelu ze systému Equator do CNC stroje. Výhody systému využívají zákazníci společnosti Renishaw po celém světě. Dosahují výrazného nárůstu výkonnosti v široké škále odvětví, aplikací a typů CNC strojů, soustruhů, obráběcích center a vysoce automatizovaných výrobních provozů.

Řízení procesu prostřednictvím měření

Nový software IPC umožňuje trvalé sledování a korekce operací obrábění, udržování rozměrů obráběných dílů blízko jmenovitých hodnot a v rámci stanovených limitů řízení procesu. To znamená, že jakékoli odchýlení procesu je rychle opraveno, čímž dochází ke zlepšení kvality dílu a zvýšení schopnosti výroby spolu se snížením zmetkovitosti. Možnost umístění kontrolního systému Equator ve výrobním provozu co nejblíže CNC procesu přináší rychlou rozměrovou kontrolu a možnost seřízení procesu přímo v místě výroby v reálném čase. Tím dochází k odstranění časových prodlev a snížení nároků na kontrolu hotového dílu.

Software IPC může zprůměrovat výsledky měření definovaných rozměrů na více změřených dílcích. Tento přístup umožňuje korigovat nastavení řezných nástrojů o střední hodnotu odchylek a stabilizovat tak řezný proces. Na rozdíl od systémů zabezpečení kvality založených na měření všech prvků dílce v měrové laboratoři vyžaduje řízení procesu kontrolu pouze některých definovaných prvků na dílci. Frekvenci měření a způsob aktualizace korekcí nástrojů je možné nakonfigurovat pro jednotlivé prvky v závislosti na výkresových hodnotách, tolerancích, odchylkách procesu a mírách opotřebení nástrojů.

Snížení závislosti zkušenostech operátorů

Schopnost automaticky korigovat proces pomocí softwaru IPC snižuje riziko vzniku chyb při manuálním zadávání dat a snižuje nároky na porozumění tradičním protokolům měření za účelem získání hodnoty pro korekci procesu na CNC stroji.

One-to-one nebo One-to-many – korekce parametrů několika strojů z jednoho měřicího systému Equator

Kontrolní systém Equator lze připojit k jednomu nebo několika CNC obráběcím strojům. Obráběné dílce produkované různými stroji tak lze měřit na jednom systému Equator, přičemž aktualizace korekcí jsou zasílány vždy do příslušného stroje. V tomto režimu je třeba identifikovat typ dílce/stroje). Připojení k několika strojům vyžaduje síťový rozbočovač nebo připojení na stávající počítačovou síť v daném provozu. V systému s více stroji je možný provoz v uzavřené zpětnovazební smyčce a bezobslužným řízením. Taková konfigurace je základním požadavkem pro systémy podnikové automatizace.

Inteligentní řízení řezných nástrojů v procesu obrábění

Funkce softwaru IPC umožňují trvale sledovat proces a detekovat hodnoty korekcí nástrojů, které přesahují stanovené limity. Takové korekce zpravidla značí poškození nástroje nebo vysokou míru opotřebení, a mohou být využity pro automatickou výměnu opotřebeného nástroje.

Kde je software IPC užitečný

Software IPC se ukázal být zvláště užitečným při práci s běžnými CNC soustruhy, kde může být integrace běžného snímacího systému založeného na obrobkové sondě obtížná z důvodu uspořádání stroje. Kontrolní systém Equator lze s výhodou využívat také všude tam, kde by měření přímo na stroji bylo z různých důvodů obtížné nebo časově náročné a neefektivní. Měření mimo stroj a využití korekčního systému IPC je preferovaným řešením tam, kde rozhodujícím požadavkem je minimální doba cyklu.

Kompatibilita IPC

Aktuální verze nového softwaru IPC umožňuje připojení k jednomu nebo několika obráběcím strojům pomocí Ethernet kabelu. Kompatibilní jsou řídící systémy Fanuc, Mazak a Okuma.

Systém byl testován a ověřen pro řídicí systémy Fanuc verze 0i, 30i, 31i a 32i s nainstalovanou opcí Focas2.

Řídicí systémy Mazak kompatibilní se softwarem IPC jsou Smooth X, Smooth G, Matrix2 a Matrix s nainstalovaným doplňkem Mazak API.

Řídicí systémy Okuma OSP300L a OSP300M jsou podporovány na strojích s nainstalovaným doplňkem Thinc API.

Budoucí verze softwaru budou dále rozšiřovat kompatibilitu s CNC řídicími systémy.

Univerzální kontrolní systém

Kontrolní systém Equator je unikátním zařízením svojí konstrukcí i způsobem měření. Od svého uvedení na trh změnil myšlení stovek výrobních inženýrů, kteří si jej zvolili za metodu měření. Zásluhou své všestrannosti a opakovatelnosti přináší systém Equator revoluci do světa měření. V kombinaci se softwarem IPC nyní nabízí výrobcům dílů na celém světě ještě širší škálu možností.
www.renishaw.cz/gauging

Dokumenty ke stažení

Chcete-li získat více obrazů, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte náš mediahub.