Přeskočit navigaci

Nový software pro Ballbar QC20-W rozšiřuje možnosti systému o schopnost sbírání naměřených dat v průběhu času

srpna 2015

Společnost Renishaw na veletrhu EMO 2015 představuje software Ballbar Trace – nový softwarový balíček pro sběr dat naměřených v průběhu času kalibračním přístrojem Renishaw QC20-W Ballbar. Nový software je pro stávající uživatele QC20-W k dispozici bezplatně a otevírá možnosti pro mnoho nových způsobů využití přístroje, včetně statického monitorování a sběru dat dle ISO 10791-6. Zkracuje také dobu přípravy testu systému. Pro Ballbar Trace bude rovněž vydána nová verze analyzačního software XCal-View, který umožní rozsáhlejší analýzu naměřených dat než dosud.

QC20-W je bezdrátový teleskopický ballbar určený pro velmi přesné měření délkových odchylek. QC20-W je optimalizován pro diagnostiku parametrů a ověřování výkonu CNC obráběcích strojů. Kontroly stavu strojů pomocí QC20-W významně snižují náklady spojené s prostoji, zmetky nebo neplánovanými opravami strojů.

Norma ISO 10791 stanovuje podmínky ověřování obráběcích center se 4 nebo 5 osami. Část 6 normy ISO 10791 dokumentuje testy ověřování kinematického chování stroje pomocí Ballbaru. Data získaná z komplexního měření víceosých pohybů stroje jsou využita k ověření přesnosti interpolace pohybu ve třech tradičních kartézských osách a současně jedné či dvou rotačních osách.

Rychlá analýza dat podle mezinárodních norem

Nová verze software XCal-View 2.3 pro datovou analýzu nabízí uživatelům možnost rychle přezkoumat a vyhodnotit data získaná pomocí Ballbar Trace. Rovněž umožňuje okamžitý reporting ve formátu ISO 10791-6.

Pro všechny stávající uživatele XCal-View je verze XCal-View 2.3 k dispozici bezplatně. Noví uživatelé si mohou software zakoupit prostřednictvím místního zastoupení společnosti Renishaw. Ballbar Trace i XCal-View 2.3 budou k dispozici ke stažení na www.renishaw.cz/ballbartrace.

Ballbar Trace společně s XCal-View verze 2.3 poskytuje jednoduchý, ale velmi účinný nástroj pro splnění požadavků normy ISO 10791-6 a pro ještě flexibilnější využití QC20-W. Další vývoj Ballbar Trace bude směřovat k dalšímu rozšiřování funkčnosti.

Další informace o kalibračních produktech Renishaw naleznete na www.renishaw.cz/calibration.

Dokumenty ke stažení

Chcete-li získat více obrazů, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte náš mediahub.