Přeskočit navigaci

Nový snímací systém pro provoz více měřicích sond na jednom CNC obráběcím stroji

Společnost Renishaw představila rozšíření stávajícího výrobního sortimentu měřicích sond s rádiovým přenosem o novou kompaktní rádiovou nástrojovou sondu a zejména o nový komunikační systém pro komunikaci se čtyřmi sondami.

1. února 2013

RMI-Q

Společnost Renishaw představila přírůstky vproduktové řadě systémů bezdrátových sond, včetně rozhraní umožňujícího instalaci několika sond na jednom obráběcím stroji a novou kompaktní sondu pro nastavení nástroje sbezdrátovým přenosem signálu, který je ideální pro větší stroje.

Nová komunikační jednotka RMI-Q pro rádiový přenos signálu umožňuje komunikaci až se čtyřmi sondami instalovanými na jednom obráběcím stroji. Nezáleží na tom jaké kombinace obrobkových a nástrojových sond je použita, všechny čtyři sondy budou obslouženy. Díky tomuto novému systému mohou být nyní sondami osazeny i stroje s rotačními stoly, stroje paletovými systémy nebo jiné aplikace, kde dosud bylo použití pouze dvou sond limitujícícm faktorem.RMI-Q lze snadno nainstalovat na mnoho různých typů obráběcích center a CNC frézek a uživatelům nabízí všechny výhody systémů sond společnosti Renishaw, včetně bezkabelového automatického nastavování nástrojů na stroji, detekce poškození nástroje, ustavení obrobku a rozměrové kontroly vyrobených dílců.

K dispozici je mnoho různých konfigurací práce se sondou. Typický systém sestává z nové nástrojové sondy RTS a obrobkové sondy RMP60 nebo jiné kompatibilní rádiové obrobkové sondy, kterými jsou například sondy RMP40 nebo RMP600. Volba vhodné sondy závisí na požadavcích konkrétní aplikace.

Nový komunikační modul RMI-Q umožňuje aktivovat a deaktivovat kteroukoliv ze sond ve vřeteni nebo na stole prostřednictvím rádiového signálu. Jednotka je vybavena indikátorem zobrazujícím, která ze sond je v daném okamžiku aktivní.Stejně jako nová nástrojová sonda RTS je i jednotka RMI-Q vybavena ověřeným způsobem bezdrátové komunikace s přepínáním frekvence (FHSS) v pásmu 2,4 GHz, které splňuje požadavky telekomunikačních předpisů po celém světě a umožňuje nerušený rádiový provoz ve stále více náročném prostředí..

Systém je vhodný pro aplikace, které neumožňují zaručit přímou viditelnost mezi sondou a přijímačem a jeho přenosový dosah až 15 m jej činí vhodným zejména pro velké stroje.Modul RMI-Q má všechny funkce osvědčeného rozhraní RMI společnosti Renishaw, který byly ještě rozšířeny, například o schopnost automatického párování interface s jednotlivými sondami pomocí programového makra v jediné bezobslužné operaci.

RTS (nástrojová sonda s rádiovým přenosem)Přesnost obrobku dosažená během obrábění závisí na množství proměnných, mezi které patří také vliv opotřebení nástroje, házivost nástroje/držáku a zlomení nástroje.Nová nástrojová rádiová sonda RTS společnosti Renishaw je schopná kompenzovat změny velikosti nástroje během procesu obrábění a automaticky aktualizovat nástrojové korekce v tabulce nástrojů podle aktuálního stavu opotřebení nástroje. Umožňuje také automatické zastavení pracovního procesu, je-li detekováno zlomení nástroje.To představuje pro uživatele významné výhody spočívající ve snížení objemu zmetků, nákladů na opravy dílců nebo opakovanou výrobu  dílců.

Nová nástrojové sonda RTS je robustní, kompaktní a díky bezdrátové komunikaci neomezuje rozsah pohybů stolu stroje.Bezdrátový přenos signálů ze sondy ocení zejména majitelé velkých strojů nebo strojů vybavených paletovým systémem. V těchto aplikacích bylo v minulosti komplikované osazení stroje nástrojovou sondou z důvodu omezení daných kabelových připojením. Ve strojích, kde nebylo možné zajistit přímou viditelnost mezi optickou nástrojovou sondou a komunikačním modulem bylo i opticvké bezdrátové provedení obtížné. Rádiové systém nyní přináší řešení i pro tyto aplikace.

Systém RTS je napájen dvěma standardními bateriemi AA, jejichž životnost byla výrazně prodloužena. Systém lze s použitím nového komunikačního modulu RMI-Q používat až se třemi dalšími bezdrátovými sondami.

Materiály ke stažení

Na všechny obrázky a texty se vztahuje autorské právo společnosti Renishaw

Nové zprávy

Zaregistrujte se k pravidelnému odběru novinek zveřejňovaných společností Renishaw