Přeskočit navigaci

Nový průvodce technologií souřadnicového měřicího stroje

Společnost Renishaw nabízí širokou škálu snímacích technologií a příslušenství pro souřadnicové měřicí stroje od ručně ovládaných spínacích dotekových sond přes plně automatizované systémy výměny doteků po nejnovější pětiosé skenovací technologie.

Nový kapesní průvodce sondami pro souřadnicové měřicí stroje s informacemi o pětiosém měřicím systému

Obrázek přední strany přebalu průvodce technologiemi pro souřadnicové měřicí stroje

Nový firemní kapesní průvodce technologiemi pro souřadnicové měřicí stroje je užitečný referenční zdroj pro uživatele, kteří vybírají nový měřicí stroj nebo uvažují o modernizaci staršího, již provozovaného měřicího stroje. Průvodce poskytne užitečné informace zkušeným metrologům i začátečníkům ve snímacích technologiích pro souřadnicové měřicí stroje.

Maximalizujte návratnost investic

Příručka shrnuje hlavní typy snímacích systémů, které společnost Renishaw nabízí, a jejím cílem je pomoci uživatelům maximalizovat návratnost investic výběrem správného zařízení pro jejich souřadnicový měřicí stroj, zajistit, že jsou pokryty jejich aktuální potřeby, a přitom vybrat systém, který se dokáže rozvíjet s růstem jejich potřeb. Příručka se zabývá i důležitostí správného výběru doteku a jejím cílem je zajistit, aby uživatelé neohrozili přesnost měření výběrem nevhodné konfigurace doteku nebo a nesprávným materiálem doteku.

Kapesní průvodce je zaměřen zejména na kontaktní skenování. Tento způsob měření, je vzhledem ke stále složitějším tvarům součástí stále populárnější. A to i přesto, že při skenování jsou snímány velké objemy dat. Při použití skenovacích systémů zůstává dotek v trvalém kontaktu s měřeným povrchem a nepřetržitě vysílá data rychlostí až 4000 bodů za sekundu. Příručka zahrnuje informace nezbytné pro výběr mezi tříosým a pětiosým skenovacím systémem, včetně údajů o nejnovější technologii Renscan5™, která minimalizuje dynamické chyby způsobené pohybem stroje a umožňuje uživatelům využívat maximum výhod vysokorychlostního měření bez kompromisů v přesnosti měření.

Důležitost pravidelného sledování stroje

Příručka poskytuje detaily o kontrolním zařízení pro ověřování měřicích strojů (MCG), které poskytuje uživatelům souřadnicových měřicích strojů možnost pravidelného sledování přesnosti stroje v době mezi plnými každoročními kalibracemi a rychlého ověření stavu stroje po kolizi. S použitím MCG mohou uživatelé provádět rychlé ověření volumetrické přesnosti souřadnicových měřicích strojů. Rychlý test umožňuje ověřit přesnost stroje v čase cca 10 minut.

Příručka také vysvětluje jaký vliv na flexibilitu systému má protokol I++DME (Dimensional Metrology Equipment), který hraje významnou roli ve vzájemné kompatibilitě řídících systémů souřadnicových měřicích strojů a softwarového vybavení těchto strojů. Všechny řídicí systémy Renishaw jsou I++DME kompatibilní, od základního UCClite pro nejjednodušší aplikace, až po UCC2 pracujícího s více osami.

Stáhněte si elektronickou verzi Průvodce technologií souřadnicového měřicího stroje nebo si vyžádejte výtisk u místního zastoupení.

 

Nové zprávy

Zaregistrujte se k pravidelnému odběru nových zpráv vydávaných společností Renishaw

Celý článek

Na všechny obrázky a texty se vztahuje autorské právo společnosti Renishaw