Přeskočit navigaci

Nanovtlačování

Přímá korelace měření mechanických vlastností vtlačováním s komplexními chemickými analýzami z Ramanova systému přímo na místě.

Raman/nanovtlačování

Kombinace výkonu mikroskopu inVia s měřením pomocí nanovtlačování a přímá korelace mechanických a tribologických vlastností s chemickými informacemi, jako je krystaličnost, polymorfismus, fáze a zatížení/napětí.

Jeden kombinovaný systém

Mikroskop inVia, používající naši technologii vláknové optiky, lze spojit s celou řadou nanovtlačovacích systémů, jako je TI 950 TriboIndenter® společnosti Hysitron. Výsledkem tohoto párování je kombinovaný přístroj, poskytující mimořádně zdokonalené charakterizační možnosti.

Stejné místo vzorku tak lze pro dosažení maximální efektivity analyzovat vtlačováním a Ramanovou spektroskopií bez nutnosti přenášení a orientování vzorku mezi různými přístroji. Mikroskop inVia i nanovtlačovací přístroj lze také používat nezávisle a samostatně, bez jakýchkoli kompromisů z hlediska individuálního výkonu.

Získejte z vašich vzorků vysoce kvalitní korelovaná data

  • Nanometrické vtlačování, vrypová analýza a analýza opotřebení
  • Stanovení lokálních, mechanických a tribologických vlastností
  • na místě SPM pro zobrazování topografie povrchu
  • Ramanova spektroskopie pro chemické a strukturální charakteristiky

Získejte více informací o mechanických a deformačních vlastnostech v nanometrickém a mikrometrickém měřítku.

Stažení aplikační poznámky

Stažení aplikační poznámky

  • Application note:  Indentation and Raman spectroscopy combined Application note: Indentation and Raman spectroscopy combined [en]

    Combine the power of inVia™ with nanoindentation measurements and directly correlate mechanical and tribological properties with chemical information such as crystallinity, polymorphism, phase and stress/strain. Raman spectroscopy is a powerful technique commonly used to study the composition, uniformity, strain, stress and disorder of materials. However, it does not directly characterise physical, mechanical and tribological properties. Renishaw and Hysitron have combined an inVia confocal Raman microscope with a TI 950 TriboIndenter, producing a system with the capability to directly correlate mechanical property measurements with comprehensive chemical analyses, in situ.

Více informací

Poslední novinky

Na universitě Colorado Boulder v USA kombinují Ramanovu spektroskopii a nanovtlačování

Laboratoř pro biomechanický a biomimetický výzkum na universitě Colorado Boulder používá konfokální Ramanův mikroskop inVia™ společnosti Renishaw pro charakterizování biologických tkání a biomateriálů. Systém, propojený s nanovtiskovacím systémem společnosti Hysitron Inc, Minneapolis, USA, poskytuje kombinované chemické a mechanické informace o vzorcích.

Více informací

Poslední novinky

Na univerzitě Colorado Boulder v USA kombinují Ramanovu spektroskopii a nanovtlačování

Laboratoř biomechanického a biomimetického výzkumu na univerzitě Colorado Boulder používá konfokální Ramanův mikroskop inVia™ pro stanovení charakteristik biologických tkání a biomateriálů. Systém byl propojen s přístrojem pro nanovtlačování od společnosti Hysitron Inc, Minneapolis (USA) a poskytuje kombinované chemické a mechanické informace o vzorku

Více informací

Poslední novinky

Na univerzitě Colorado Boulder v USA kombinují Ramanovu spektroskopii a nanovtlačování

Laboratoř biomechanického a biomimetického výzkumu na univerzitě Colorado Boulder používá konfokální Ramanův mikroskop inVia™ pro stanovení charakteristik biologických tkání a biomateriálů. Systém byl propojen s přístrojem pro nanovtlačování od společnosti Hysitron Inc, Minneapolis (USA) a poskytuje kombinované chemické a mechanické informace o vzorku