Přeskočit navigaci

MI 8

CNC obráběcí stroje používající pro ustavení nástroje, obrobku nebo inspekci sondy Renishaw, vyžadují jednotku interface pro převod signálů sondy do formátu přijatelného pro CNC řídicí systém.

Interface MI 8 se používá pro systémy sond s kabelovým přenosem signálu.

Instalační a uživatelské příručky

PROHLÁŠENÍ ES O SHODĚ