Přeskočit navigaci

Měření lopatek

Blade Toolkit, obsahující aplikace APEXBlade, SurfitBlade a MODUS, prolamuje meze standardních technik měření.

Tradiční metody umožňovaly měření lopatek pouze v omezeném počtu řezů. Pětiosá technologie REVO umožňuje pomocí metodou SweepScan rychle a přesně změřit a vyhodnotit celou lopatku.

Na základě velmi přesně naměřených dat lze analyzovat neomezený počet řezů nebo celý povrch lopatky.

Prvním krokem procesu Blade Toolkit je aplikace APEXBlade. Ta umožní vygenerovat měřicí program pro skenování tvaru lopatky metodou SweepScan. Tento program se pak spouští v prostředí MODUS.

SweepScan metodou se vytvoří ‘mrak bodů', které pokrývají celý povrch lopatky. Funkce segmentování mraku bodů aplikace MODUS umožňuje vygenerovat řezy v kterémkoliv místě, kde je třeba.

Vzhledem k tomu, že jsou uložena všechna data z povrchu lopatky, lze v případě potřeby vytvářet další řezy bez nutnosti nového měření.

Data potom lze zpracovat dvěma způsoby:

Měření lopatek

Měření

Data jsou segmentována v aplikaci MODUS a porovnávána s nominálními hodnotami CAD modelu. Výsledky analýzy jsou prezentovány generátorem zpráv MODUS, který také vytvoří PDF dokument pro archivaci.

Konstrukce

Zpracováním dat aplikací SurfitBlade se vytvoří úplný NURBS povrch pro aerodynamické vyhodnocení, analýzu namáhání atd.

 

Informace o produktech