Přeskočit navigaci

Materiály doteků

Renishaw nabízí doteky z různých materiálů z nichž každý vyhotovuje různým požadavkům na měření. Rozhodující je výběr materiálů kuličky doteku a dříku.

Materiál kuličky

Rubín

Rubínová kulička doteku

Průmyslovým standardům i požadavkům na optimální materiál kuličky vyhovuje u převážné většiny měřicích aplikací rubín – jeden z nejtvrdších materiálů. Syntetický rubín je oxid hlinitý s čistotou 99 %, který použitím Verneuilovy metody vytváří při teplotě 2 000 °C krystaly.

Krystaly jsou pak nařezány a postupně obrobeny do přesného kulovitého tvaru. Rubínové kuličky mají výjimečně hladký povrch, vynikající pevnost v tlaku a vysokou odolnost proti mechanickému poškození.

Je jen málo aplikací, u nichž rubín není upřednostňovaným materiálem kuličky. Existují však dva případy, kdy se doporučují kuličky vyrobené z jiných materiálů.

Prvním je použití při skenování dílce z hliníku. Zde může docházet k fenoménu známému pod názvem adhezní otěr, kdy se na povrchu kuličky usazuje hliník. V takových případech je lepším materiálem nitrid křemíku.

Druhým je skenování dílce z litiny. Vzájemné působení obou materiálů může u rubínové kuličky způsobit opotřebení povrchu otěrem. U takových aplikací se doporučují kuličky z oxidu zirkoničitého.

Nitrid křemíku

Kulička doteku z nitridu křemíku

Nitrid křemíku a rubín mají mnoho společných vlastností. Jedná se o velmi tvrdý materiál odolný proti opotřebení, který lze opracovat do přesných kulovitých tvarů. Lze jej také leštit, čímž se dosahuje vysoce hladkého povrchu.

Mezi nitridem křemíku a hliníkem ke vzájemnému působení nedochází, takže u této kombinace adhezní otěr nevzniká. Nitrid křemíku však vykazuje značnou míru opotřebení otěrem při kontaktu s ocelovými povrchy, takže ideální aplikací zůstává jeho použití pro hliníkové povrchy.

Oxid zirkoničitý

Kulička doteku z oxidu zirkoničitého

Oxid zirkoničitý je velmi pevným keramickým materiálem, jehož charakteristiky tvrdosti a opotřebení se přibližují kvalitám rubínu. Díky vlastnostem povrchu je ideálním materiálem pro agresivní aplikace u litinových součástí.

Materiály dříku

Ocel

Ocelový materiál doteku

Dříky doteků vyrobené z nemagnetické nerezové oceli jsou široce využívaným materiálem pro doteky s kuličkou či hrotem s průměrem 2 mm či větším a s délkou do 30 mm. V tomto rozmezí poskytují kompaktní ocelové dříky optimální poměr tuhosti a hmotnosti a také adekvátní průřez kuličky / dříku, aniž by byla snížena tuhost závitovým spojem.

Karbid wolframu

Karbid wolframu jako materiál dříku

Dříky z karbidu wolframu jsou optimálním řešením pro maximální tuhost a minimální průměr dříku. Tyto parametry jsou vyžadovány u průměru kuličky pod 1 mm nebo pro délky do 50 mm. Problematická je vyšší hmotnost doteku z tohoto materiálu a tím i nebezpečí nižší tuhosti ve spoji u delších doteků.

Keramika

Dřík z keramického materiálu

U průměrů kuličky nad 3 mm a při délkách přes 30 mm poskytují keramické dříky tuhost porovnatelnou s ocelí. Jsou však výrazně lehčí než karbid wolframu. Keramické dříky doteků zajišťují také dodatečnou ochranu sondy proti havárii, neboť dotek se v případě kolize roztříští.

Uhlíková vlákna

Dřík z uhlíkových vláken

Dřík z uhlíkových vláken váží přibližně o 20 % méně než stopka z karbidu wolframu, takže je vhodná pro dlouhé doteky. Výhodná je také její tepelná stabilita, zejména u velmi dlouhých doteků, díky čemuž je vhodná pro použití ve výrobním prostředí.

Hliník

Hliníkový materiál dříku doteku

Jedná se o velmi lehký materiál, který je ideální pro výrobu prodloužení, avšak vzhledem k tepelné roztažnosti pouze pro stabilní klimatizované prostředí.

Titan

Titanový materiál dříku doteku

Titan je v porovnání s hliníkem tepelně stálý, má dobrou ohybovou tuhost a také je velmi lehký. Díky těmto charakteristikám je velmi vhodný na dlouhá prodloužení.