Přeskočit navigaci

LiveTrack™

Dokonalá technologie sledování povrchu/rozhraní vzorku

Technologie sledování ohniska LiveTrack™ automaticky udržuje optimální zaostření v reálném čase během sběru dat a zobrazení videa v bílém světle.

Nerovné, zakřivené a drsné povrchy

Rychlé získání přesných a reprodukovatelných spekter ze vzorků s extenzivními topografickými odchylkami.

  • Tigers Eye rock Tigers Eye rock [gen]

Sledování zaostření v režimu bílého světla

Vyhledejte vizuálním sledováním vzorku oblasti, které vás zajímají, bez nepohodlného ručního ostření nebo časově náročného předběžného skenování nebo přípravy vzorku.

Technologie pro všechny vzorky

Používejte technologii LiveTrack se všemi Ramanovými technikami generování obrazu společnosti Renishaw. Udržování submikrometrického zaostření i na vzorcích s výškovými odchylkami několika milimetrů. Analýza vzorků, jejichž studium bylo dříve nepraktické nebo by vyžadovalo rozsáhlou přípravu vzorku. Generování Ramanových obrazů a jejich skládání do 3D obrazu topografie vzorku. Vyberte si požadovaný pohled manipulací s těmito obrazy ve 3D!

Jednoduché použití. Stačí jen zapnout!

Technologie LiveTrack poskytuje trvalou zpětnou vazbu o stavu vzorku, a nastavuje tak sledování výšky vzorku. Není nutné časově náročné nastavování - stačí zaostřit vzorek a zapnout LiveTrack.

Stáhněte si další informace

Podívejte se na film

Galerie snímků

  • LiveTrack silicon wafer
  • LiveTrack screwdriver bit
  • Tigers Eye rock
  • Fresnel lens

Více informací

Alternativy technologie LiveTrack

LiveTrack se dodává se systémem inVia Qontor a s farmaceutickým analyzátorem RA802.

K ostatním Ramanovým systémům inVia se dodávají alternativní technologie.

Mnoho aspektů inovativních technologií společnosti Renishaw je kryto patenty.