Přeskočit navigaci

Kontrola hotového výrobku

Moderní inspekční technologie umožňují plně automatickou rozměrovou kontrolu.

Proměření vyrobeného dílu a výstupní informace z měření tvoří vrchol Productive Process Pyramid™. Zjištěné informace mohou být využity ke zdokumentování ukončeného procesu. Lze je využít také k modifikaci procesu následujícího.

Kontrola hotového výrobku

Pyramida produktivního procesu™ - Kontrola hotového výrobku

Vrchol pyramidy tvoří opatření zaměřená na rozměrovou kontrolu hotového obrobku, ověření stability procesu a ukončení výrobního procesu.

Jedná se o informativní opatření prováděná po skončení obrábění.

Záznamy o procesu obrábění...

 • Protokolování procesu zaznamenat lze události, ke kterým došlo během obrábění, například automatické nebo manuální změny parametrů, nástrojových korekcí nebo posunutí nulových bodů.
 • zaznamenány mohou být také zásahy do procesu obráběni, které mohly ovlivnit výsledný výrobek.

Měření hotového dílce přímo na stroji

 • OMV (2) umožňuje kontrolu důležitých prvků dílce přímo na stroji, před odepnutím a manipulací.
 • poskytuje ujištění o stabilitě obráběcího procesu.

Protokoly o měření...

 • Sonda pro kontrolu drsnosti povrchu REVO® výsledkem rozměrové kontroly je měrový protokol zobrazující odchylky od jmenovitých rozměrů.
 • historie měření definovaného prvku umožňuje monitorovat stav stroje a plánovat preventivní opravy a údržbu stroje.

Informativní prvky řízení

Moderní inspekční technologie umožňují plně automatizované měření i těch nejsložitějších dílů, často na jediné upnutí dílu. To významně snižuje nároky na dílenské kontrolory, kteří se běžně podílejí na kontrole jakosti ve výrobních provozech.

Nejnovější 5osé měřicí techniky umožňují až 3x rychlejší měření na souřadnicovém měřicím stroji. Univerzální kontrolní systémy Equator jsou určeny pro rychlou kontrolu velkého počtu produkovaných dílců a poskytování zpětné vazby z měření zpět do řídícího systém výrobního zařízení.

Měřením přímo na stroji lze zjistit, zda rozměry obrobku odpovídají jmenovitým hodnotám dříve než je obrobek odepnut z obráběcího stroje. Díky tomu lze provést nápravu zjištěných neshod.

REVO®, PH20 a Equator™ společnosti Renishaw jsou ideální pro rychlé dokumentovatelné měření produkovaných dílců a kontrolu stability procesu.

Productive Process Patterns

 • Educational article: (AP400) Productive Process Pattern: Process reporting Educational article: (AP400) Productive Process Pattern: Process reporting [en]

  Productive Process Pattern™ from the post-process monitoring layer of the Productive Process Pyramid™. Most CNC control systems have the capability to send customised information through RS232 serial ports, an Ethernet connection, or to the hard disc of the CNC control. The reporting capability allows a traceable record of the ‘route’ used to manufacture a component to be stored along with the component inspection data. For example, it is possible to log any detail of machine updates, required re-machining, or tools that were broken.

 • Educational article: (AP403) Productive Process Pattern: Critical feature reporting Educational article: (AP403) Productive Process Pattern: Critical feature reporting [en]

  Productive Process Pattern™ from the post-process monitoring layer of the Productive Process Pyramid™. Select the critical features which are to be measured and reported, according to a set of criteria. Features should be reported where the failure of a feature would be indicative of a more serious process fault (e.g. the final feature machined with each tool); or when the position or dimension of a feature is dependent on other measured features or ‘in process’ calculations.

Dokumenty