Přeskočit navigaci

Konfokální Ramanův mikroskop inVia™ Qontor®

Nový konfokální Ramanův mikroskop inVia™ Qontor®

Nový přístroj inVia Qontor je nejmodernější Ramanův mikroskop společnosti Renishaw. Přístroj inVia Qontor, doplněný nejnovější inovací společnosti Renishaw, technologií sledování zaostření LiveTrack™, umožňuje uživatelům analyzovat vzorky s nerovným, zakřiveným nebo drsným povrchem. Optimální zaostření je udržování v reálném čase během sběru dat a zobrazení videa v bílém světle. To odstraňuje nutnost časově náročného ručního ostření, předběžného skenování nebo přípravy vzorku.

Nejmodernější technologie konfokálního Ramanova mikroskopu inVia Qontor zkracuje celkovou dobu experimentu a usnadňuje analýzu i velice složitých vzorků.

  • Během posunu vzorku pod objektivem zůstává jeho povrch stále zaostřen
  • Ramanovo mapování vzorků s drsnými, nerovnými a zakřivenými povrchy
  • Vyžaduje jen minimální nebo žádnou přípravu vzorku
  • Zobrazením Ramanových chemických obrazů ve 3D uvidíte jak chemické vlastnosti, tak topografii
  • Není nutné časově náročné předběžné skenování povrchu
  • Zachování ohniska během dynamických měření, jako např. zahřívání/ochlazování vzorku, nebo během velmi dlouhých měření, kdy se mění podmínky okolního prostředí.

Stáhněte si další informace