Přeskočit navigaci

Konfokální Ramanův mikroskop inVia™ InSpect

inVia InSpect – perfektní doplněk do vaší forenzní laboratoře

Náš nejprodávanější konfokální Ramanův mikroskop, optimalizovaný pro použití ve forenzních laboratořích pro stopovou analýzu.

Identifikaci materiálů (např. tvrdé krystalické prášky, keramické úlomky nebo skleněné střepy), která by byla obtížná nebo časově náročná pomocí jiných technologií lze snadno analyzovat s minimální nebo žádnou přípravou.

Využijte výhod účelově sestrojeného Ramanova systému

Systém inVia InSpect vám poskytne:

 • Vysoké prostorové rozlišení - porovnatelné s jinými mikroskopickými metodami
 • Řada kontrastních mikroskopických metod - včetně kontrastu jasného pole, tmavého pole a polarizačního kontrastu s odraženým a procházejícím světlem
 • Vysokovýkonná videokamera a objektivy s s dlouhou pracovní vzdáleností - lokalizace bodů a oblastí zájmu i na složitých substrátech
 • Vysoce přesný motorizovaný stolek - důležitý pro analyzování mikroskopických částic
 • Laser se dvěma vlnovými délkami - snadné přepínání vlnových délek stisknutím tlačítka pro analýzu stejného bodu vzorku
 • Automatické vyrovnání - s vestavěnými kontrolami kalibrace
 • Analýza částic - použití vyspělých algoritmů rozpoznávání obrazů a ovládacích funkcí přístroje pro charakterizování distribuce částic
 • Korelativní zobrazování - tvorba kompozitních obrazů kombinací Ramanových dat s obrazy z jiných mikroskopických metod
 • inVia InSpect
 • inVia InSpect door open

Proč potřebujete ve forenzní laboratoři Ramanův mikroskop?

Při laboratorní analýze používáte řadu mikroskopických metod, z nichž každá má svoje silné i slabé stránky. Doplněním laboratoře o Ramanovu spektroskopii získáte další výkonné možnosti, které doplní vaše stávající metody:

 • Zobrazení jemných detailů - přesné vymezení Ramanovy analýzy pomocí řady optických mikroskopických metod
 • Zaměření na důkaz - rozlišení cílů a jejich okolí použitím technologie EasyConfocal™
 • Minimální příprava vzorku - Když se můžete na vzorek zaměřit optickým mikroskopem, můžete shromažďovat jeho Ramanovo spektrum
 • Vysoce specifická identifikace - Ramanovou mikroskopií lze rozlišit i velmi příbuzné chemické struktury
 • Analýza je nekontaktní a nedestruktivní - vzorky lze analyzovat opakovaně, aniž by došlo k jejich poškození nebo znečištění

Chcete-li se dozvědět více podrobností o tom, jak vám může Ramanova spektroskopie pomoci při forenzní analýze, navštivte naše stránky forenzní aplikace.

Více informací

Náš mezinárodní prodejní tým je připraven zodpovědět vaše otázky a prodiskutovat vaše požadavky. Kontaktujte ještě dnes našeho místního zástupce.

Dokumenty ke stažení: inVia InSpect