Přeskočit navigaci

Konfokální Ramanův mikroskop inVia™

Nový inVia Qontor

Nový přístroj inVia Qontor je nejmodernější Ramanův mikroskop společnosti Renishaw. Přístroj inVia Qontor, doplněný nejnovější inovací společnosti Renishaw, technologií sledování zaostření LiveTrack™, umožňuje uživatelům analyzovat vzorky s nerovným, zakřiveným nebo drsným povrchem. Optimální zaostření je udržování v reálném čase během sběru dat a zobrazení videa v bílém světle. To odstraňuje nutnost časově náročného ručního ostření, předběžného skenování nebo přípravy vzorku.

Nejmodernější technologie Ramanova mikroskopu inVia Qontor zkracuje celkovou dobu experimentu a usnadňuje analýzu i velice složitých vzorků.

inVia - konfokální Ramanův mikroskop je špičkovým nástrojem pro výzkum.

Navzdory snadné obsluze poskytuje vynikající výkon a spolehlivé výsledky i pro ty nejnáročnější experimenty. Můžete získat rozsáhlé do detailu zpracované chemické obrazy, ale stejně tak i vysoce specifická data z diskrétních bodů. Vědci a technici na celém světě důvěřují nepřekonatelné flexibilitě mikroskopu InVia.

Výkon, na který se můžete spolehnout

Vysoce účinná optická konstrukce poskytuje nejlepší Ramanova data, od nepatrných stop materiálu po velké objemy. Aplikujte tento výkon při vašich pokusech s měřeními jako:

 • časové řady: monitorují změny vzorku v průběhu času
 • teplotní profily: s použitím horkého/chladného článku můžete sledovat fázové změny
 • liniový sken: profilování vzorku jak povrchově, tak do hloubky
 • mapování oblasti: generování obrazů buď horizontálně při pevném ohnisku s následnou topografií povrchu, nebo z vertikálních řezů
 • objemové skeny: vytváření 3D zobrazení vnitřní struktury transparentních vzorků
 • transmisní mapování: analýza velkých objemů materiálu a vytváření hloubkově profilovaných 2D obrazů homogenity hromadných materiálů
 • speciální měření: spouštění sběru dat z vlastního zařízení (např. řídicího systému nebo dráhy paprsku synchrotronu)

Využijte plný potenciál softwaru inVia WiRE: shromažďujte požadovaná data, analyzujte a zobrazujte je způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.

Nabídka Ramanových mikroskopů inVia

Mikroskop inVia se dodává ve třech provedeních podle vašich potřeb; od naší vlajkové lodi, plně automatizovaného systému inVia Qontor s technologií sledování zaostření až po základní systém inVia Basis.

Zobrazení vzorku

inVia Basis

inVia Reflex

inVia Qontor

Stereo zobrazení (binokulární)

Automatické zobrazení z paměti po sběru dat

-

Softwarové řízení mikroskopu

-

Automatické přepínání bílé světlo/Raman

-

Automatické ukládání bílého světla s daty

-

Kombinované zobrazení bílého světla a laserového videa

-

Automatické ostření v bílém světle (LiveTrack)

-

-

Sběr Ramanových dat

inVia Basis

inVia Reflex

inVia Qontor

Automatické měření řazené do front

Automatické sledování zaostření (LiveTrack)

-

-

Kontrola vyrovnání a výkonu

inVia Basis

inVia Reflex

inVia Qontor

Vnitřní kalibrační zdroj s vlnovou délkou neonu

-

Vnitřní kalibrační standardy pro automatickou kalibraci

-

Automatická korekce Ramanovy kalibrace (rychlá kalibrace)

Automatické vyrovnání laseru

Automatické vyrovnání Ramanova signálu

Kontrola stavu výkonu

-

Význam značek

- Není k dispozici

■ volitelně

▲ v dodávce

Centrus: ultrarychlé Ramanovo zobrazování

Centrus, který je klíčem pro implementaci vyspělých technologií Renishaw v rámci systému Qontor, je více než pouhý detektor. Je navržen společností Renishaw výlučně pro Ramanovu spektroskopii a zobrazování. Centrus je vybaven vysoce citlivými detekčními čipy s termoelektrickým chlazením pro ultranízké hladiny šumu; poskytuje optimální výkon s ultrarychlým sběrem dat (přes 1800 spekter s-1).

Nechejte plně automatizovaný mikroskop InVia pracovat samostatně

Mikroskop inVia je flexibilní a nabízí řadu možností, aniž by byl složitý. Díky robustní konstrukci a přesným automatizovaným sestavám může InVia zpracovávat běžné úlohy, jako je přepínání vlnové délky laseru, změna difrakční mřížky a získání Ramanova obrazu - rychle, jednoduše, spolehlivě a bez nutných manuálních zásahů. Pro zaneprázdněné laboratoře s více uživateli to je rozhodující.

Soustřeďte se na vlastní vědu, ne na seřizování přístroje.

Flexibilita pro splnění vašich požadavků

Přizpůsobte váš mikroskop InVia, aby nejlépe vyhovoval vašemu výzkumu a požadavkům pokusů. Vyberte si z široké nabídky laserů, optických komponent a příslušenství a to jak při nákupu, tak i v budoucnosti.

Shoda

Laserový výrobek Class 3B1 (Class 1 je k dispozici na vyžádání)

1Podle definice IEC 60825-1:2014

Podívejte se na film

 • Choose Renishaw inVia for Raman Choose Renishaw inVia for Raman [en]

  The range of uses and the flexibility of the Renishaw inVia confocal Raman microscope. A research grade, totally automated, totally configurable, highly flexible confocal Raman microscope.

  [506.6MB]

Ke stažení: Konfokální Ramanův mikroskop inVia

Více informací

Výkon mikroskopu InVia

Výkon mikroskopu InVia splní nároky vašich analytických požadavků.

Kliknutím níže získáte další informace o:

Více informací o InVia

InVia je všestranný Ramanův mikroskop, který můžete konfigurovat pro optimalizaci vašich specifických měření.

Kliknutím níže získáte další informace o:

 • Spektra – získání vysoce kvalitních a spolehlivých spekter
 • Ramanovy obrazy – detailní a odhalující chemické obrazy
 • Objemové obrazy – stanovení chemických informací a charakteristik z objemu transparentních vzorků
 • Modernizace - jedinečná flexibilita Ramanova mikroskopu inVia umožňuje modernizace ze široké nabídky volitelných možností, funkcí a příslušenství

inVia - poslední novinky

Guangdong Medical University v Číně vyvíjí metodu neinvazivního vyšetření rakoviny prostaty pomocí konfokálního Ramanova mikroskopu inVia™ společnosti Renishaw

Výzkum na Guangdong Medical University navrhuje nový přístup na základě laseru, který by mohl znamenat průlom ve zjišťování rakoviny prostaty.

Caltech pracuje na řešení celosvětových energetických problémů s pomocí systému inVia

Kalifornský technologický institut (Caltech) hledá nové a účinné způsoby výroby solárních paliv pouze s využitím slunečního záření, vody a oxidu uhličitého.

Systém inVia použitý pro studium krve, uložené v plastových krevních konzervách

Laboratoř Michael Smith Laboratories na University of British Columbia v kanadském Vancouveru pracuje na způsobu použití Ramanovy spektroskopie jakožto nástroje pro monitorování biochemických změn a mezidárcovské variability (inter-donor variability) uložených jednotek RBC.

Použití Ramanovy spektroskopie pro detekci poškození buněk a tkání radiací během léčení rakoviny

Irving K Barber School of Arts and Sciences na University of British Columbia v kanadském Vancouveru hostí multidisciplinární skupinu fyziků, techniků a výzkumníků z oblasti radiační onkologie. Zabývají se detekcí a pochopením poškození buněk a tkání, způsobených ionizačním zářením použitým během léčby rakoviny.