Přeskočit navigaci

Kombinované/hybridní Ramanovy systémy

Zvyšte analytický výkon vašeho mikroskopu InVia propojením s dalšími analytickými systémy ze široké nabídky dalších výrobců.

Pro maximální efektivitu můžete vzorek analyzovat dvěma či více technikami, aniž byste jej museli přemísťovat mezi přístroji. Díky korelativním systémům mikroskopů Renishaw si můžete být jisti, že analyzujete tentýž bod oběma technikami.

SPM/AFM: Nanometrické rozlišení

Zkombinujte mikroskop inVia se skenovacím mikroskopem (SPM), jako například s mikroskopem atomárních sil (AFM), pro zkoumání chemických a strukturálních vlastností materiálů. Doplňte systém o chemickou analýzu s nanometrickým rozlišením pomocí TERS a odhalte komplementární vlastnosti, jako jsou mechanické charakteristiky.

SEM: obrazy s vysokým rozlišením a elementární analýzy

Zaveďte analytické schopnosti Ramanova mikroskopu InVia do elektronového skenovacího mikroskopu prostřednictvím interfacu Raman SEM-SCA společnosti Renishaw. Použijte SEM pro záznam obrazů vašeho vzorku s vysokým rozlišením a proveďte elementární analýzu rentgenovými paprsky. Posilte výkon Ramanova systému pro identifikaci materiálů a nekovových složek, i když mají stejnou stechiometrii.

Nanovtlačování: měření mechanických vlastností

Přímá korelace měření mechanických vlastností vtlačováním s komplexními chemickými analýzami z Ramanova systému přímo na místě.

CLSM: konfokální obrazy

Máte-li vzorky se složitými 3D strukturami (například biologické buňky), můžete váš mikroskop InVia doplnit o konfokální laserový skenovací mikroskop (CLSM) a korelovat fluorescenční obrazy s Ramanovými chemickými obrazy.

Kombinace pro větší výkon

Korelativními zobrazovacími technikami lze dosáhnout unikátních informací, které by jinak zůstaly skryté. Kontaktujte nás pro další informace o možnostech propojení mikroskopu InVia s dalšími analytickými systémy.

Více informací

Přečtěte si články z časopisu Microscopy and Analysis Journal

Následující článek byl publikován v dubnu 2015 a je reprodukován se svolením Microscopy and Analysis Journal/Wiley.

Přečtěte si článek