Přeskočit navigaci

Kishan Auto

Významné zkrácení doby kontroly a všestrannost měření různých součástí s okamžitým rozhodnutím vyhovuje/nevyhovuje.

„Čas potřebný pro měření a náklady na něj jsou sníženy o 80 %, přičemž přesnost byla dodržena navzdory změnám teplot v rozsahu 21 °C“

Společnost Kishan Auto parts Pvt. Ltd., Rajkot (Gudžarát, Indie) je předním světovým výrobcem ojnic pro největší výrobce vozidel, kompresorů, těžkých užitkových vozidel, traktorů, námořních motorů a zemních strojů. Společnost Kishan v nedávné době zakoupila flexibilní měřicí komparátor Renishaw Equator™ a okamžitě dosáhla snížení nákladů a zkrácení časů měření o více než 80 %.

Díky jedinečné porovnávací metodě systému Equator s kalibrovanými referenčními díly neovlivňují přesnost měření ani teplotní rozdíly v dílně, které činí více než 21°C.

Všestranné měření v dílenském prostředí

Ojnice Kishan Auto na EQ33

Společnost Kishan Auto používá systém Equator pro kontrolu mnoha druhů ojnic a každý den přidává další. Typická doba kontroly 55 sekund na ojnici představuje významné zkrácení oproti předchozím metodám. Operátoři mohou používat jedno zařízení Equator pro kontrolu různých součástí. V jediné operaci se změří všechny prvky s okamžitým rozhodnutím vyhovuje/nevyhovuje a s reportem o rozměrech součásti.

Navzdory umístění v Rajkotu, Gudžarát, kde tepoty během dne stoupají až ke 40°C a klesají na 19°C , získává Kishan se systémem Equator opakovatelné výsledky. Je toho dosaženo remasterováním nejméně každé 3 hodiny, nebo při výrazné změně teploty. "Vynulováním" systému se odstraní vliv rostoucí teploty na měření, a proto je kvalita součástí zaručena. Master part musí být uchováván v blízkosti stroje, aby byl vystaven stejným tepelným podmínkám jako produkční díly. Pokud se kdykoli teplota prostředí rychle změní a součást padne mimo tolerance, může operátor přeměřit master part pro resetování systému a zkontrolovat, zda výsledek "nevyhovuje" není způsoben prostředím.

Sledovatelnost a mimořádná kapacita

Referenční „master partů dílce jsou ve společnosti Kishan kalibrovány souřadnicovým měřicím strojem. To poskytuje sledovatelnou přesnost a zaručenou kvalitu. Velké změny teploty však znamenají, že CMM musí být provozován v klimatizované místnosti. Systém Equator dává společnosti Kishan možnost rozšířit certifikovanou přesnost do dílenského prostředí za jakýchkoli podmínek. S ohledem na tento specifický požadavek nebylo díky systému Equator nutno zakoupit další CMM. Pan Shantibhai Changela, výkonný ředitel společnosti Kishan Auto k tomu dodává, "Equator a CMM se vzájemně skvěle doplňují, Jeden poskytuje sledovatelnou certifikovanou přesnost, a druhý vyniká tepelnou stálostí a mimořádnou kapacitou."

Než přišel Equator

Master ojnice pro Equator v Kishan Auto, kalibrovaná na CMM

Ve společnosti Kishan Auto se pro kontrolu průměru, kruhovitosti, ohybu a kroucení po řadu let používaly pneumatické snímače. Pro každou ze 360 variant ojnic byly zapotřebí 3 nebo 4 různé snímače. U větších ojnic pro těžké stroje mohlo vzorkování činit až 100%.

Podle zkušeností společnosti Kishan tyto měřicí stanice zpravidla vydržely 10 000 cyklů, a potom je bylo nutno opravit. Pro každý druh ojnice činily náklady na 3 ze 4 snímačů 600 INR (přibližně 120 USD), zatímco displej stál 30 000 INR (přibližně 600 USD). Avšak u 4. snímače pro měření kroucení a ohybu se náklady vyšplhaly až na 300 000 INR (přibližně 6000 USD). Tato částka zahrnuje i cenu referenčního dílu vyrobeného s nulovými odchylkami od jmenovitých hodnot. Tato součást se snadno poškodila a musela být často vyměňována.

Celý proces navíc trval až 120 sekund pro každý snímač, takže testování každé součásti mohlo trvat více než 8 minut. S rostoucími nároky na svoje výrobky potřebovala společnost Kishan rychlejší metodu kontroly.

Hledat: Rychlejší kontrolní systém

Během září 2011 byli vedoucí pracovníci společnosti Kishan Auto na obchodním jednání v Německu a navštívili veletrh EMO v Hannoveru. Vzhledem k tomu, že již déle než 2 roky hledali kontrolní systém, který by dosahoval jimi požadované rychlosti kontroly, nedělali si přílišné naděje, že najdou řešení. Byli už téměř na odchodu z veletrhu, když zahlédli na stánku společnosti Renishaw jednu z ukázek systému Equator při kontrole ojnice - to byla naděje na definitivní řešení jejich problémů. Během několika dnů po návratu do Indie si vyžádali předvedení a když viděli systém Equator kontrolovat jejich vlastní součásti, okamžitě se rozhodli pro koupi systému.

Snižování nákladů na kontrolní měření

Čas a schopnost vyrovnat se s teplotními rozdíly nejsou jediné problémy pro Kishan Auto. Důležitější jsou náklady na kontrolní měření. Identifikovali 77 variant ojnic pro kontrolu systémem Equator. Operátoři měří až 500 jednotek denně v 10hodinové směně. Investice do jednoúčelových systémů pro všech 77 variant by pro Kishan Auto znamenalo investici 23 milionů INR (přibližně 450 000 USD) pouze za samotný hardware. V úvahu je však nutno brát ještě další náklady, jako školení pracovníků, seřizování a údržbu snímačů, skladování a provozní náklady.

Mantrou společnosti Kishan Auto je kvalita

Od úspěchu k úspěchu

Pan Changela

Společnost založil pan Changela v roce 1988. Kishan začínal s výrobou 2000 ojnic měsíčně. Dnes vyrábí až 50 000 ojnic měsíčně ve 360 variantách. V seznamu zákazníků figurují světoví výrobci automobilů, kompresorů, těžkých užitkových vozidel, traktorů, lodních motorů a zemních strojů.

Kishan exportuje 90% svojí produkce do vedoucích průmyslových zemí včetně USA, Velké Británie, Kanady, Singapuru, Itálie, Číny, Polska, Brazílie a Nizozemska. Společnost má vynikající pověst díky vysoké kvalitě, ale i díky velmi konkurenčním cenám. Specializuje se na výrobu ojnic od surového materiálu ze svých vlastních kováren až po finální výrobek. Průběžná doba výroby 60-90 dnů.

Operátor společnosti Kishan Auto při práci se systémem Equator

Kvalita je zde výsledkem spolehlivé práce a vysokého nasazení Zavedení kontrolního systému Equator společnosti Renishaw významně zvýšilo kvalitu výrobu. Společnost dnes může snadno a rychle realizovat 100% kontrolu komponent a poskytovat 100% záruku kvality všech součástí.

Jak říká pan Changela, "Kvalita je pro nás rozhodující. Neustále usilujeme o dosažení 100% kvality. Současně se snažíme o zvyšování efektivity a o úspory ve výrobě se dělíme s našimi zákazníky. Equator nás přivedl na novou úroveň.”

Dokumenty ke stažení