Přeskočit navigaci

Kapacita obrábění vyšší až o 850 % při zvýšení počtu strojů jen o 80 %

Sewtec Automation, přední světový dodavatel produkčních a balicích zařízení pro rychle se rozvíjející odvětví spotřebního zboží, významně zvýšil výkon obrábění doplněním 5 nových obráběcích strojů HAAS s dotekovými sondami Renishaw a novým uspořádáním práce ve směnách.

Jerry Elsy, vedoucí výroby společnosti Sewtec, ukazuje součásti vyrobené na svislých obráběcích centrech HAAS
„Na konci roku 2009 jsme měli 6 CNC obráběcích strojů HAAS se 140 provozními hodinami týdně,“ vysvětluje generální ředitel Bernard Meehan. „V červenci 2010 jsme měli 11 CNC strojů a zvýšili jsme kapacitu na 1180 hodin týdně.“ Nový přístup zahrnoval značné investice do svislých obráběcích center HAAS, která, jak společnost Sewtec požadovala, byly dodány se systémem HAAS WIPS (bezdrátový intuitivní snímací systém). Bernard Meehan vysvětluje: „Vљechny stroje jsou vybaveny obrobkovou sondou a sondou pro nastavenн nбstroje, protoћe musнme udrћet stroje v chodu a vэslednй ъspory nбkladщ majн pшнmэ vliv na penмћnн tok.“

Společnost Sewtec Automation dosáhla toho, oč by mělo usilovat mnoho společností v západních zemích – vynikб ve speciбlnнm oboru s vэjimeиnэmi vэrobky a sluћbami. Bernard Meehan spojuje zkušenosti, které získal jako zkušený a kompetentní technik, s mimořádnou schopností analyzovat čísla: „Zaшнzenн Sewtec jsou instalovбna po celйm svмtм v zemнch jako Инna, Rusko, Polsko, Nizozemsko, Belgie a Bulharsko, a takй ve Spojenйm krбlovstvн. Naši zákazníci, často mezinárodní společnosti expandující na rozvojové trhy, chtějí mít ve svých regionálních továrnách standardy kvality a spolehlivosti světové třídy. Na základě zvýšené poptávky a změn v charakteru objednávek jsme se rozhodli změnit přístup k výrobě obráběných součástí.“

S touto změnou pomáhal vedoucí výroby Jerry Elsy, který má jasný pohled na svoji roli: „Musнte pochopit, ћe v pшнpadм spoleиnosti Sewtec se nejednб o strojnн obrбbмnн. Zákazníci k nám přicházejí pro kvalitu hotových strojů – jakб je jejich konstrukce, jak jsou spolehlivй, jak jsou smontovбny a instalovбny. Pokud se jedná o obrábění součástí, místní subdodavatelé to pro nás dělali léta, dělají stále a budou dělat i nadále. Nicméně, s rozvojem podnikání se zřetelně rýsovala příležitost ke snižování nákladů a proto jsme se zaměřili na to, aby většina obráběcích operací byla prováděna uvnitř naší společnosti.“

„Dříve nám trvalo ustavení obrobku 1,5 hodiny. Při celkovém čase obrábění 4,5 hodiny to pro nás bylo naprosto nepřijatelné. Teď stejné ustavení trvá 10 minut, takže 1 hodina a 20 minut je volně k dispozici pro obrábění dalšího kovu, což přináší dodatečné finance. Díky tomu, spolu s výkonností nových strojů HAAS a zvýšeným počtem hodin, jsme zvýšili počet výrobních hodin o 850 % při zvýšení počtu strojů jen o 5 kusů.

Sewtec Automation (UK)

Konstrukce pro výrobu a hodnotové inženýrství

Protože vědí, že jimi navrhované součásti se budou vyrábět převážně ve vlastní společnosti, technici společnosti Sewtec mohou přizpůsobit schopnosti strojů specifikacím prvků součástí. Důležitým prvkem je hodnotové inženýrství, což je systematická metoda zachování základní funkce součásti při snížení nákladů použitím odlišných výrobních metod. Pro řízení tohoto procesu je rozhodující přezkoumání konstrukce s cílem zabránit, aby konstruktéři nepodlehli pшi prбci na projektu „profesnн slepotм“.

Technici mění procesy tak, aby snížili počet obráběcích operací. Ideálním cílem je, aby výroba většiny součástí probíhala v rámci jedné obráběcí operace a aby se vyrábělo několik součástí najednou. Obě tyto metody vyžadují zpětnou vazbu z dotekových sond Renishaw osazených na vřetenu, které stroji umožňují použít vlastní funkci posunu nulové roviny a po indexování vztáhnout obrábění k dříve opracovaným prvkům.

Dobrým příkladem je součást „oko tyče“, jejíž konstrukce byla změněna tak, aby mohla být vyrobena během 3 operací, to vše na stejném stroji a s jedním nastavením přípravku. Založení nezpracovaných předvalků je otázkou několika minut. Poté je doteková sonda Renishaw osazená na vřetenu použita k nalezení přesné polohy předvalku a nastavení odchylek součásti, na které se odvolává obráběcí program. Jakmile je operace ukončena, obsluha přemístí součást do dalšího přípravku, přičemž jej otočí směrem k další čelní ploše. Doteková sonda potom najde polohu dříve obrobených prvků a znovu nastaví odchylky. Pokud to neprovede přesně, součást může být snadno vyřazena do šrotu jako zmetek. Pomocí sondy tato operace proběhne během několika sekund.

Jak Jerry Elsy vysvětluje: „Dшнve trvalo ustavenн obrobku 1,5 hodiny a samotné obrábění 4,5 hodiny, což bylo naprosto nepřípustné. Teď stejné ustavení trvá 10 minut, takže 1 hodina a 20 minut je volně k dispozici pro obrábění dalšího kovu, což přináší dodatečné finance. Díky tomu, spolu s výkonností nových strojů HAAS a zvýšeným počtem hodin, jsme zvýšili počet výrobních hodin o 850 % při zvýšení počtu strojů jen o 5 kusů.“

Investice do technologie Haas

Jerry Elsy pokračuje: „Prvnн obrбbмcн stroje, dvм konzolovй frйzky Bridgeport, jsme koupili pшed 15 roky. Poté jsme koupili svislé obráběcí centrum Bridgeport s obrobkovou sondou a sondou pro ustavení nástroje. Potom jsme hodně zkoumali další stroje a stroje HAAS z nich vynikaly. ” Sewtec teď má 11 obráběcích strojů , z nichž je 9 strojů HAAS – kombinace modelů VF2, VF3 a VF4, a model VF9 pro velmi velké součásti. „Teď používáme stroje HAAS již několik let a musím potvrdit jejich vynikající spolehlivost a poprodejní servis,“ říká Jerry Elsy.

Přechod k bezobslužné výrobě

Společnost Sewtec se rozhodla investovat čas do přesnějšího nastavení svých strojů s cílem co nejvíce automatizovat jejich provoz. Směrem k tomuto cíli bylo dosaženo určitého pokroku. Byla vytvořena kmenová noční směna, během které 4 operátoři obsluhují 8 až 10 strojů, v závislosti na potřebách výroby. V této situaci hrají důležitou úlohu obrobkové sondy a sondy pro ustavení nástroje.

Pracovníci obsluhy mají kvalifikaci v několika oborech. Devět zkušených programátorů pracuje v dílně a asi 75 % programování probíhá na strojích. To může znamenat, že při výrobě více součástí pomocí automatizovaných procesů bude potřeba méně pracovníků s nižší kvalifikací. Nicméně zachování kvalifikace je považováno za velmi důležité, jak Jerry Elsy vysvětluje: „Tyto schopnosti nezнskбte nazpмt snadno, v minulosti jsme mмli problйmy s nбborem. Víme, že potřebujeme pružnost, kterou tito programátoři mohou nabídnout, a aktivně povzbuzujeme naše pracovníky, aby se cítili zapojeni do výroby konečného výrobku. Společnost Sewtec se stala přitažlivým místem pro práci a naopak nemáme mentalitu „uzavшenй dнlny“.“

Použití dotekových sond Renishaw osazených na vřeteno vedlo k dramatickým úsporám při ustavování obrobku

Využití ekonomické krize

Na rozdíl od mnoha běžných strojírenských společností podnikatelská činnost společnosti během krize nepoklesla. To dává společnosti Sewtec možnost zaměstnat hodně kvalifikovaných lidí, kteří byli propuštěni jinými firmami, včetně 3 nových operátorů strojů. Přes tento růst si společnost zachovala filosofii malé firmy, která je tak důležitá při zaujímání pružného přístupu a neustálém přizpůsobování se proměnlivé poptávce.

Bernard Meehan uzavírá: „Pojetн obrбbмnн znamenб, ћe CNC stroje jsou teп prvkem s velmi nнzkэm rizikem, coћ se mщћe odrazit ve velmi rizikovйm podnikбnн. Díky velmi nízké zmetkovitosti a efektivním a pružným procesům máme velmi dobrou pozici v dodávkách komplexních řešení stávajícím a novým zákazníkům.“

O Sewtec

Společnost Sewtec byla založena ve Skotsku pro výrobu šicích strojů, avšak v době úpadku textilního průmyslu Bernard Meehan viděl možnost vybudovat výrobu produkčních a balicích strojů v souladu s rostoucí poptávkou po spotřebním zboží. Ze 14 zaměstnanců v roce 1992 vzrostl jejich počet na 65 v současné době. Mnoho z nich jsou kvalifikovaní technici, kteří spolu s montážními pracovníky vyjíždějí instalovat zařízení u zákazníka. Společnost Sewtec si zajišťuje vše vlastními silami, konstrukci, montáž, PLC programování a instalaci na místě.

Téměř 90 % strojů je zasíláno zahraničním zákazníkům, kteří produkují a balí široký sortiment zahrnující cukrovinky, sušenky, čaj a jiné potravinářské a spotřební zboží. Před 10 lety býval každý vyrobený stroj jediným exemplářem, ale teď existují objednávky i na několik strojů. Jeden zákazník objednal 47 kusů určitého stroje, což je největší počet, který kdy společnost prodala. Společnosti ve Spojeném království a v zahraničí si chtějí být jisté, že standard jejich zařízení je stejně vysoký bez ohledu na místo výroby zboží. Takže stroje jsou instalovány jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích, včetně Číny, Ruska, Polska, Nizozemska, Belgie a Bulharska.

Dokumenty ke stažení