Přeskočit navigaci

Kalibrace doteků

Před zahájením měření je bezpodmínečně nutné přesné kalibrování sondy pro všechny měřicí postupy.

Pokud chceme získat dobré výsledky, je nutno nastavit efektivní rozměry komponent sondy. Tyto hodnoty jsou uloženy v datovém procesoru stroje.

V případě souřadnicového měřicího stroje (CMM) to může vyžadovat kalibraci několika doteků nebo snímačů, často s různými orientacemi hlavy. Kalibrace kontrolních sond obráběcího stroje je obecně jednoduší.

Jak systém funguje

Poloha jednotlivých doteků s kuličkou a jejich průměry se určují pomocí speciálního programu pro kalibraci sond (viz uživatelskou příručku výrobce stroje).

Dotýkáte se postupně referenčního bodu všemi použitými doteky. Použitá reference je zpravidla velice přesně vyrobená kulička o známém průměru (označovaná jako kalibrační koule). Přesné rozměry kalibrované kuličky se zadávají do měřicího softwaru.

Doteky používané pro bodové měření se kalibrují v 5–6 bodech na rovníku a pólu kuličky (viz obrázek).

Ve skenovacích systémech je snímán mnohem větší počet bodů. Přesná strategie snímání pro kalibraci doteků je uvedena v uživatelské příručce výrobce stroje.

Dbejte na to, zejména když používáte více než jeden CMM, abyste používali kalibrační kouli jejíž hodnoty byly zadány do softwaru.