Přeskočit navigaci

Kalibrace doteků

Před zahájením měření je bezpodmínečně nutné přesné kalibrování sondy pro všechny měřicí postupy.

Kalibrace doteků

Pokud chceme získat dobré výsledky, je nutno stanovit efektivní rozměry komponent sondy. Tyto hodnoty jsou uloženy v datovém procesoru stroje.

V případě souřadnicového měřicího stroje (CMM) to může vyžadovat kalibraci několika doteků nebo snímačů, často s různými orientacemi hlavy. Kalibrace kontrolních sond obráběcího stroje je obecně jednoduší.

Jak systém funguje

Poloha jednotlivých doteků s kuličkou a jejich průměry se určují pomocí speciálního programu pro kalibraci sond (viz uživatelskou příručku výrobce stroje).

Dotýkáte se postupně referenčního bodu všemi použitými doteky. Použitá reference je zpravidla velice přesně vyrobená kulička o známém průměru (označovaná jako kalibrační koule). Přesné rozměry kalibrované kuličky se zadávají do měřicího softwaru.

Doteky používané pro bodové měření se kalibrují v 5 až 6 bodech na rovníku a pólu kuličky (viz obrázek). Ve skenovacích systémech je snímán mnohem větší počet bodů. Přesná strategie snímání pro kalibraci doteků je uvedena v uživatelské příručce výrobce stroje. Dbejte na to, zejména když používáte více než jeden CMM, abyste používali kalibrační kouli jejíž hodnoty byly zadány do softwaru.

Závěr

Kalibrací sondy se stanoví efektivní průměry kuličky doteku při měření a její polohy ve vztahu k další a k souřadnému systému stroje.

Pro stanovení neznámých průměrů kuličky doteku slouží speciální analytický program a známý průměr kalibrované kuličky.

Souřadnice středu první kalibrované kuličky doteku je uložena jako referenční souřadnice v datovém procesoru CMM. Všechny zbývající polohy kuličky jsou stanoveny generováním rozdílů od první polohy, a potom jsou rovněž uloženy jako souřadnice středu kuličky.

Jakmile byly kalibrovány různé kuličky konfigurace doteku, jsou jejich středy kompenzovány softwarem CMM, takže se měření se všemi doteky jeví, jako by byly provedeny jediným dotekem.

To znamená, že když použijete pro snímání bodu jakýkoli dotek, dostanete vždy stejný výsledek.

Kalibrace komponent jiných tvarů

Kalibraci doteku lze kromě referenčních kuliček provádět pomocí jiných referencí jako jsou koncové měrky, kalibrační kroužky a kalibrační trny. Typickými příklady jsou válcové a diskové doteky. Základní princip se nemění. Postupy pro tyto typy kalibrace jsou popsány v uživatelské příručce výrobce stroje.