Přeskočit navigaci

Jak pracuje systém Primo™

Sondy pro obráběcí stroje s 'předplatným' s žetony Primo Credit Tokens

Systém sondy pro obráběcí stroje používá unikátní model s 'předplatným'. Místo dlouhodobé smlouvy či závazku si koupíte a aktivujete 6měsíční žeton Credit Token, s nímž můžete po tuto dobu systém Primo neomezené používat.

Jakmile kredit vyprší, koupíte si prostě další žeton s kreditem a prodloužíte tak používání systému o dalších šest měsíců. Nový kredit, který lze do systému kdykoli vložit, bude připočten ke zbývajícímu kreditu. Tento inovativní přístup k poskytování technologie sond pro obráběcí stroje má pro nové uživatele řadu výhod.

  • Cenově přístupná počáteční investice
  • Rychlá návratnost
  • Ochrana proti nahodilému poškození s programem Primo Total Protect

Díky systému Primo jsou možnosti špičkového měření cenově přístupné i pro nízkonákladové stroje.

Další informace o žetonu Primo Credit Token.

Software GoProbe a školicí souprava GoProbe se snadným použitím

Postarali jsme se také o to, aby systém Primo byl snadno použitelný i pro uživatele, kteří pracují se sondami pro obráběcí stroje pracují poprvé. Každý systém Primo obsahuje jedinečný software GoProbe, což je jednoduše řešené snímání ‘vše v jednom' pro ustavování nástrojů a obrobků pomocí jednořádkových povelů. Školicí souprava GoProbe je ucelený balík pro samostudium, který vás seznámí s programováním celé řady operací pomocí softwaru GoProbe, jako například:

  • Zajištění připravenosti systému
  • Ustavování dílců
  • Ustavování nástrojů
  • Měření a rozměrová kontrola hotových dílců

Řada školicích nástrojů a modulů vás provede vším, co potřebujete vědět pro maximální využití vašeho systému Primo.

Aplikace GoProbe je k dispozici i pro chytré telefony. Pomocí interaktivní aplikace vyberete vlastnosti dílce a požadované proměnné pro vygenerování jednořádkového povelu.

Další informace o softwaru GoProbe.

Záruční program Primo Total Protect pro váš klid.

Primo Total Protect (PTP), který je platný po dobu šesti měsíců platnosti kreditu v žetonu Credit Token. Od jeho registrace na webových stránkách společnosti Renishaw poskytuje záruku proti nahodilému poškození produktu. Pokud dojde k poškození kteréhokoliv hardwarového prvku systému, společnost Renishaw poskytne bezplatně nový díl. Primo Total Protect je další inovací společnosti Renishaw, která vám poskytuje klid a svobodu soustředit se na řízení vašich procesů a nákladů.

Další informace o Primo Total Protect.