Přeskočit navigaci

inVia Konfokální Ramanův mikroskop

Nový inVia Qontor

Nový přístroj inVia Qontor je nejmodernější Ramanův mikroskop společnosti Renishaw. Přístroj inVia Qontor, doplněný nejnovější inovací společnosti Renishaw, technologií sledování zaostření LiveTrack™, umožňuje uživatelům analyzovat vzorky s nerovným, zakřiveným nebo drsným povrchem. Optimální zaostření je udržování v reálném čase během sběru dat a zobrazení videa v bílém světle. To odstraňuje nutnost časově náročného ručního ostření, předběžného skenování nebo přípravy vzorku.

Nejmodernější technologie Ramanova mikroskopu inVia Qontor zkracuje celkovou dobu experimentu a usnadňuje analýzu i velice složitých vzorků.

Více informací o mikroskopu Qontor

inVia - konfokální Ramanův mikroskop je špičkovým nástrojem pro výzkum.

Navzdory snadné obsluze poskytuje vynikající výkon a spolehlivé výsledky i pro ty nejnáročnější experimenty. Můžete získat rozsáhlé do detailu zpracované chemické obrazy, ale stejně tak i vysoce specifická data z diskrétních bodů. Vědci a technici na celém světě důvěřují nepřekonatelné flexibilitě mikroskopu InVia.

Výkon, na který se můžete spolehnout

Vysoce účinná optická konstrukce poskytuje nejlepší Ramanova data, od nepatrných stop materiálu po velké objemy. Aplikujte tento výkon při vašich pokusech s měřeními jako:

 • časové řady: monitorují změny vzorku v průběhu času
 • teplotní profily: s použitím horkého/chladného článku můžete sledovat fázové změny
 • liniový sken: profilování vzorku jak povrchově, tak do hloubky
 • mapování oblasti: generování obrazů buď horizontálně při pevném ohnisku s následnou topografií povrchu, nebo z vertikálních řezů
 • objemové skeny: vytváření 3D zobrazení vnitřní struktury transparentních vzorků
 • transmisní mapování: analýza velkých objemů materiálu a vytváření hloubkově profilovaných 2D obrazů homogenity hromadných materiálů
 • speciální měření: spouštění sběru dat z vlastního zařízení (např. řídicího systému nebo dráhy paprsku synchrotronu)

Využijte plný potenciál softwaru inVia WiRE: shromažďujte požadovaná data, analyzujte a zobrazujte je způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.

Nabídka Ramanových mikroskopů inVia

Mikroskop inVia se dodává ve třech provedeních podle vašich potřeb; od naší vlajkové lodi, plně automatizovaného systému inVia Qontor s technologií sledování zaostření až po základní systém inVia Basis.

Zobrazení vzorku

 

inVia Basis

inVia Reflex

inVia Qontor

Stereo zobrazení (binokulární)

 ■

▲ 

Automatické zobrazení z paměti po sběru dat

 -

Softwarové řízení mikroskopu

 -

Automatické přepínání bílé světlo/Raman

 -

Automatické ukládání bílého světla s daty

 -

Kombinované zobrazení bílého světla a laserového videa

 -

Automatické ostření v bílém světle (LiveTrack)

 -

Sběr Ramanových dat

 

inVia Basis

inVia Reflex

inVia Qontor

Automatické měření řazené do front

Automatické sledování zaostření (LiveTrack)

-

-

Kontrola vyrovnání a výkonu

 

inVia Basis

inVia Reflex

inVia Qontor

Vnitřní kalibrační zdroj s vlnovou délkou neonu

-

Vnitřní kalibrační standardy pro automatickou kalibraci

-

Automatická korekce Ramanovy kalibrace (rychlá kalibrace)

Automatické vyrovnání laseru

Automatické vyrovnání Ramanova signálu

Kontrola stavu výkonu

-

2

Význam značek

- Není k dispozici

■ volitelně

▲ v dodávce

Nechejte plně automatizovaný mikroskop InVia pracovat samostatně

Mikroskop inVia je flexibilní a nabízí řadu možností, aniž by byl složitý. Díky robustní konstrukci a přesným automatizovaným sestavám může InVia zpracovávat běžné úlohy, jako je přepínání vlnové délky laseru, změna difrakční mřížky a získání Ramanova obrazu - rychle, jednoduše, spolehlivě a bez nutných manuálních zásahů. Pro zaneprázdněné laboratoře s více uživateli to je rozhodující.

Soustřeďte se na vlastní vědu, ne na seřizování přístroje.

Flexibilita pro splnění vašich požadavků

Přizpůsobte váš mikroskop InVia, aby nejlépe vyhovoval vašemu výzkumu a požadavkům pokusů. Vyberte si z široké nabídky laserů, optických komponent a příslušenství a to jak při nákupu, tak i v budoucnosti.

Stažení brožury

Více informací

Výkon mikroskopu InVia

Výkon mikroskopu InVia splní nároky vašich analytických požadavků.

Kliknutím níže získáte další informace o:

Více informací o InVia

InVia je všestranný Ramanův mikroskop, který můžete konfigurovat pro optimalizaci vašich specifických měření.

Kliknutím níže získáte další informace o:

 • spektra – získání vysoce kvalitních a spolehlivých spekter
 • Ramanovy obrazy – detailní a odhalující chemické obrazy
 • objemové obrazy – stanovení chemických informací a charakteristik z objemu transparentních vzorků
 • modernizace - jedinečná flexibilita Ramanova mikroskopu inVia umožňuje modernizace ze široké nabídky volitelných možností, funkcí a příslušenství

Poslední novinky

Ústav NPT (New Plasma Technologies) používá mikroskop Renishaw inVia pro analýzu kontroly kvality

V ústavu NPT v Moskvě se používá konfokální Ramanův mikroskop inVia společnosti Renishaw pro nedestruktivní zkoumání struktur a chemických vlastností materiálů.