Přeskočit navigaci

Měřicí software pro CNC stroje

Komplexní nabídka makro softwaru pro nástrojové a kontrolní sondy Renishaw.

Automatizovaná aktualizace korekcí nástroje a obrobku

Komplexní nabídka cyklů snímání

Softwarové balíčky pro obráběcí centra, multifunkční stroje a soustruhy

Software Inspection Plus pro obráběcí centra a multifunkční stroje

Inspection Plus je komplexní sada makro softwaru pro sondy Renishaw. Široká nabídka cyklů pro podporu od základního ustavení dílce po složitější cykly vektorového a úhlového měření.

Inspection Plus obsahuje novou optimalizační technologii SupaTouch pro kalibraci obráběcího stroje, řídicí jednotky a sondy Renishaw jako uceleného systému, což vede k dokonalejší metrologii a kratším dobám cyklu.

Zkušení uživatelé mohou vytvářet a spouštět cykly pomocí tradiční techniky G kódů. Noví nebo méně zkušení uživatelé mohou používat software GoProbe, který nabízí zjednodušené programování podporované školicí soupravou pro samostudium a aplikací pro chytrý telefon.

Inspection Plus rovněž podporuje celou řadu grafických uživatelských rozhraní (GUI) včetně Set and Inspect, který je uživatelsky přátelským rozhraním cyklů pro ustavení a kontrolu dílců Inspection Plus.

Další podrobnosti viz Katalogový list: Software sond pro obráběcí stroje: Seznam pro výběr programu níže:

Inspection Plus nabízí:

  • Automatizovaná aktualizace korekce nástroje a obrobku
  • Volba automatizovaných nebo ručních (jog) režimů
  • Plná optimalizace systému technologií SupaTouch
  • Opce GoProbe pro nové a nezkušené uživatele
  • Integrovaný průvodce konfigurací
  • Komplexní nabídka cyklů snímání
  • Volba uživatelsky přátelského GUI
  • Tisk naměřených hodnot nebo zápis do souboru.
Inspection Plus with SupaTouch

Měřicí software pro soustruhy

Měřicí software pro soustruhy poskytuje obsluze účinný způsob nastavení souřadných systémů obrobku a kontroly součástí. Dodávaný instalační nástroj umožňuje snadné nastavení softwaru odpovídající konfiguraci obráběcího stroje.

Další podrobnosti viz Katalogový list: Software sond pro obráběcí stroje: Seznam pro výběr programu níže: