Přeskočit navigaci

Inkrementální snímací systém RGH40 s lineárním měřítkem RGS40-G

Charakteristické vlastnosti

 • Rozměry čtecí hlavy: 44 × 27 × 17 mm
 • Rozlišení až 50 nm
 • Rychlost až 10 m/s
 • Analogové nebo digitální výstupy

Výhody

 • Osvědčená spolehlivost
 • Snadná instalace
 • Koncové spínače na obou koncích dráhy
 • Digitální výstup RS422 přímo ze čtecí hlavy
Transparent patch for website banners

Co je RGH40?

Čtecí hlavy RGH40 nabízejí všechny přednosti osvědčeného rotačního snímacího systému RG4 - dostatečné montážní tolerance a vysoce rychlé bezkontaktní snímání s filtrační optikou pro zajištění spolehlivého měření navzdory lehkým olejům, prachu a škrábancům.

Co je měřítko RGS40-G?

RGS40-S je skleněná stupnice s inkrementálním dělením s roztečí 40 µm v délkách až 1 m. Přesnost stupnice je vyšší než ±4,1 µm v délce 1 m.
Konstruktéři systému mohou podle vhodnosti pro požadavky na montáž volit mezi speciálně vyvinutou lepicí páskou a mechanickými úchytkami. Oba způsoby montáže umožňují zachovat teplotní roztažnost měřítka nezávislou na substrátu.

Proč si zvolit tento odměřovací systém?

Spolehlivý

Čtecí hlava RGH40 je robustní a spolehlivý osvědčený snímací systém, zaručující nízké pořizovací a provozní náklady.

Snadné ustavení

Díky velkým nastavovacím tolerancím a vestavěné nastavovací LED, poskytující zpětnovazební signál v reálném čase, je instalace čtecí hlavy RGH40 rychlá a snadná.

Duální koncový spínač

Čtecí hlava RGH40 je standardně vybavena snímáním duálních koncových spínačů, poskytujícím vyhrazený signál pro indikaci každého konce osy. Standardem je i opakovatelná referenční značka nebo značka nulového bodu.

Přímý výstup

RGH40 poskytuje výstupní signál ve formátu RS422 s digitálním rozlišením od 5 µm do 50 nm přímo ze čtecí hlavy, bez potřeby další interface jednotky.

Interface

Interface REE

 • Lze použít jen s variantami RGH40A.
 • Jednotka REE akceptuje analogové signály 1 Vpp, které interpoluje a převádí do digitálního formátu RS422. Interface REE
 • Jednotka REE obsahuje funkci automatic gain control (AGC) a unikátní adaptivní elektronickou optimalizaci, která v kombinaci s filtrační optikou čtecí hlavy zajišťuje vynikající integritu signálu a nízkou cyklickou chybu.
 • Další informace jsou uvedeny v katalogovém listu REE.

Technické parametry

Standard měření

RGS40-G: pochromovaná skleněná stupnice

Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV)

44 mm x 27 mm x 17 mm

Rozteč stupnice

40 μm

Součinitel teplotní roztažnosti

přibližně 8,5 μm/m/°C

Přesnost

± 4,2 µm (délka 1010 mm)

Referenční značka

Jednosměrná opakovatelná do 1 jednotky rozlišení s magnetickým akčním členem

Koncové spínače

Duální koncové spínače

Délka stupnice

Skutečné délky: 130 mm, 180 mm, 230 mm, 280 mm, 310 mm, 510 mm, 760 mm, 1010 mm (délka měření rovná se skutečná délka – 10 mm)

Maximální rychlost

Analogové

Digitální

(Podrobnosti viz katalogový list)

Až 6 m/s při –3 dB

Až 10 m/s

Chyba interpolace (SDE)

Standardně < ± 0,3 nm

Dynamické řízení signálu

DC Light Servo zajišťuje funkci Auto Gain Control (AGC) pro optimalizaci úrovně signálu

Přírůstkové signály

Analogové

Digitální

 

1 Vpp, (interval 40 µm)

Rozlišení od 10 µm do 50 nm

Elektrické připojení

Kabely v délkách 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m a 5 m s konektory typu D (15 pinový), kulatá zástrčka (12 pinová), in-line konektor (16 pinový) nebo bez konektoru

Napájení

5 V ± 5%, 120 mA (typicky), 175 mA (rozlišení 0,4 µm, 0,2 µm, 0,1 µm a 50 nm) (bez konektoru)

Vibrace (provozní)

100 m/s2 max při 55 Hz až 2000 Hz

Náraz (neprovozní)

1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusoida

Rozsah pracovních teplot

0 °C až +55 °C

Krytí

IP50

Všechny podrobnosti viz katalogový list

 

Dokumenty ke stažení

Technické výkresy

Jak systém funguje

Infračervená LED dioda ve čtecí hlavě vyzařuje světlo, které dopadá za strany na stupnici s odrazivými a neodrazivými oblastmi. Odrazivé oblasti odrážejí světlo zpět do hlavičky. Odražené světlo prochází skrze průhlednou difrakční mřížku

Na detekční ploše čtecí hlavy tak vznikají sinusové interferenční proužky. V optickém systému se vyhodnotí průměrná hodnota výstupů z mnoha dílků stupnice a signály, které dělení stupnice neodpovídají jsou účinně odfiltrovány. Tím je zajištěna stabilita signálu i v případě, kdy je stupnice znečištěna nebo mírně poškozena.

Malý počet krátkodobých chyb je zajištěn jedinečnou konstrukcí optického systému, jehož chyba interpolace (SDE) má obvykle hodnotu ± 0,30 µm. Za účelem dosažení ještě nižší chyby interpolace a ještě vyšší stability signálu lze analogovou verzi RGH40 připojit k rozhraní REE, vybaveným automatickým řízením zesílení (AGC) a automatickým řízením odchylky (AOC), které pracují při všech rychlostech.

Čtecí hlava RGH40 je vybavena diagnostickou LED diodou, která se po seřízení hlavičky do optimální polohy rozsvítí zeleně.

S touto čtecí hlavou se dodává také magnetická referenční značka, poskytující obousměrnou opakovatelnou nulovou polohu.

Optické schéma RGH40 s poznámkami