Přeskočit navigaci

Inertní atmosféra

Tvorba unikátní inertní atmosféry Renishaw je zárukou vysoce kvalitního výrobního prostředí.

Co je inertní atmosféra a proč je to důležitá?

Výraz inertní znamená "chemicky neaktivní". To znamená, že inertní atmosféra je prostředí, ve kterém může probíhat laserové spékání bez nebezpečí kontaminace reaktivními plyny za vzduchu, jako je kyslík a kysličník uhličitý. Společnost Renishaw používá ve svých systémech aditivní výroby argon, který je jak inertní, tak hojný. Je to třetí nejhojnější plyn v zemském ovzduší.

Inertní atmosféra je při spékání prášku důležitá, protože zajišťuje, aby se spékané částice nedostaly do styku s molekulami vzduchu, které by mohly změnit chemické a fyzikální vlastnosti konečného výrobku.

Špičková technologie

Schéma vytváření inertní atmosféry Graf vytváření inertní atmosféry

Systémy aditivní výroby společnosti Renishaw jsou unikátní způsobem vytváření inertní atmosféry. Nejdříve se vytvoří vakuum, čímž je z komory odstraněn veškerý vzduch a vlhkost. Po dokončení je komora naplněna přibližně 600 litry vysoce čistého argonu.

Během výrobního procesu je atmosféra stále udržována při < 1000 ppm (0,1 %) kyslíku, a pro reaktivní kovy jako je titan ji lze nastavit na 100 ppm (0,01 %) kyslíku. 

Zařízení AM250 používá relativně nízký průtok plynu < 30 l/h. To znamená ekonomický provoz systému, který používá pro všechny materiály argon místo N2, což je levnější alternativa pro nereaktivní kovy.

Graf na pravé straně porovnává čas potřebný pro vytvoření inertní atmosféry při použití techniky Renishaw s vytvořením vakua a naplnění argonem, oproti technice přímého plnění komory dusíkem nebo argonem.