Přeskočit navigaci

Glosář optických snímačů

Seznamte se s často používanými pojmy.

ABBEHO CHYBA

Abbeho chyba je mechanismus chyby odměřovacího systému, kdy se úhlové chyby rotační osy zvětšují se vzdáleností snímače od osy.

ABSOLUTNÍ

Absolutní poloha je poloha definovaná nezávisle na jiné poloze nebo hodnotě. Existují tři typy absolutních snímačů: pravý absolutní, pseudo-absolutní a absolutní s bateriovým napájením.

Pravý absolutní

Poloha je určena bezprostředně po zapnutí

Nevyžaduje baterii

Nevyžaduje žádný referenční pohyb

Pseudo-absolutní

Známý též jako ‘distančně kódovaný'.

Pro stanovení absolutní polohy musí snímač vykonat krátký referenční pohyb

Stupnice snímače má referenční značky v jednoznačných roztečích od sebe. Při pohybu čtecí hlavy přes dvě sousední referenční značky může řídicí systém vypočítat absolutní polohu z jednoznačných roztečí mezi těmito referenčními značkami

Absolutní s bateriovým napájením

V podstatě inkrementální snímač se schopností indikace referenčních značek. V tomto typu absolutních snímačů se používá baterie pro jeho trvalé napájení a čtení polohy, takže absolutní poloha není ztracena, i když je hostitelský systém vypnutý.

PŘESNOST

Definuje jak se hodnota naměřené polohy blíží skutečné poloze.

Nezaměňovat s Rozlišením nebo Repeatability (Opakovatelností).

Poznámka: Slovo přesnost se často používá pro popis přesnosti v netechnické anglické konverzaci. V metrologii však přesnost ve skutečnosti znamená opakovatelnost.

ACI

Digitální rozhraní pro snímač ATOM, poskytující interpolační faktor až 2000.

AGC

Automatické řízení zisku Funkce pro zpracování signálu, která zajišťuje trvalou amplitudu signálu 1 Vpp.

ALARM SIGNAL (Chybový signál)

V inkrementálním snímači je to výstup, který je vybuzen při výskytu určitých nežádoucích podmínek. Různé chybové signály dostupné pro jednotlivé čtecí hlavy jsou uvedeny v jejich katalogových listech.

Chyba může nastat v případech:

 • Nízký signál (všechny čtecí hlavy obsahují indikaci chyby nízkého signálu)
 • Vysoký signál
 • Překročení rychlosti
 • Nadměrné Lissajousovo posunutí

Alarm může být linkově buzený (jednoduchý nebo diferenciální) nebo 3stavový (obecně známý jako třístavový).

RESOLUTE vygeneruje alarm, když nemůže správně určit absolutní polohu.

ANALOGOVÝ

Průběžně se měnící fyzikální veličina.

V souvislosti se snímači termín "analogový" normálně označuje signály 1 Vpp nebo 11 µA, které jsou interpolovány servoregulací nebo řídicím systémem.

Poznámka: Americká angličtina používá slovo Analog na rozdíl od britského výrazu analogue. V počítačovém průmyslu je preferován americký výraz.

ANGULAR MEASUREMENT (Úhlové měření)

Měření úhlu.

Pro úhlová měření se využívá kruhový snímač se stupnicí vytvořenou na celém obvodu prstence nebo kroužku. Měření části oblouku lze realizovat ovinutím bubnu nebo hřídele flexibilní lineární páskovou stupnicí.

ANGULAR RESOLUTION (Úhlové rozlišení)

Rozlišení snímače převedené na úhlové jednotky.

Například lineární rozlišení 1 nm na prstenci 200 mm odpovídá hodnotě 0,0020625 úhlové vteřiny.

Běžně používané jednotky úhlového rozlišení jsou:

 • stupně
 • Úhlové vteřiny
 • úhlové minuty
 • mikroradiány
 • grady (1 gradian = 1/400 celé otáčky = 9/10 stupně)
 • mily (1 mil=1/6400 celé otáčky)

ANGLE ENCODER (Snímač úhlu)

Snímač, který měří úhel natočení. Říká se mu také ‘úhlový snímač'.

Výraz rotační snímač popisuje všechny snímače, které měří úhly. Úhlové snímače jsou definovány s přesností vyšší než +/- 5 úhlových vteřin a s počtem rysek více než 10 000. Parametry rotačních snímačů spadají mimo tuto kategorii.

AOC

Automatické řízení offsetu Funkce pro zpracování signálu, která nezávisle nastavuje offset výstupních sinových a kosinových signálů.

ARC SECOND (Úhlová vteřina)

1 úhlová vteřina = 1/3600 stupně

Proto:

1 stupeň = 60 úhlových minut = 3600 úhlových vteřin.

OTEVŘENÉ INKREMENTÁLNÍ SNÍMAČE ATOM™

Řada miniaturních optických inkrementálních snímačů společnosti Renishaw, které vynikají špičkovou odolností vůči znečištění, stabilitou signálu a spolehlivostí. ATOM je první miniaturní snímač na světě, který používá filtrační optiku s automatickým řízením zisku (AGC) a automatickým řízením offsetu (AOC), používanou také v řadě kompaktních snímačů TONiC™; poskytují vynikající metrologický výkon a přesnost nejlepší ve své třídě.

Čtecí hlavy ATOM poskytují rychlost až 20 m/s a rozlišení až 1 nm. Nabídka stupnic obsahuje řadu lineárních stupnic z nerezové oceli a skla, rotační skleněné prstence RCDM o průměru od 17 mm do 108 mm, všechny s roztečí stupnice 40 µm nebo 20 µm.

OTEVŘENÉ INKREMENTÁLNÍ SNÍMAČE ATOM DX™

Snímače řady ATOM DX jsou nejmenší inkrementální optické snímače společnosti Renishaw s digitálním výstupem přímo ze čtecí hlavy. Poskytují polohovou zpětnou vazbu, on-board interpolaci a filtrační optiku - to vše v miniaturním provedení.

Jsou kompatibilní s volitelným Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 a softwarem ADT View. Díky tomu poskytují pokročilé hloubkové diagnostické informace napomáhající optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.

Snímač ATOM DX rovněž nabízí rozlišení až 2,5 nm a široký rozsah konfigurací.

ATOM DX se dodává ve verzích s kabelem i s horním výstupem a se stupnicí 20 µm nebo 40 µm.

BOX SIZE (velikost boxu)

Velikost boxu napomáhá definovat rozteč mezi distančně kódovanými referenčními značkami.

Distančně kódované referenční značky jsou k dispozici v různých formátech, ale nejběžnějšímu se říká metoda boxu. Periodické referenční značky jsou umístěny v pevných vzdálenostech (tvoří box) se třetí referenční značkou v jednoznačné vzdálenosti mezi nimi.

KALIBRACE

1) Stanovení, kontrola nebo oprava přesnosti měřicího systému.

V terminologii odměřovacích systémů to znamená porovnání polohy hlášené snímačem s polohou stanovenou laserem, měřidlem nebo podobně.

2) Nastavení úrovně inkrementálního signálu a fázování referenční značky ve snímači TONiC nebo ATOM.

CENTRUM™

Rotační (úhlová) disková odměřovací stupnice z nerezové oceli společnosti Renishaw, včetně následujícího modelu:

 • CSF40: inkrementální samostředící stupnice se snadnou instalací, kompatibilní se čtecími hlavami ATOM DX.


CLOCK FREQUENCY (Taktovací frekvence)

Tento výraz zpravidla odkazuje na frekvenci hodin na vstupu přijímající elektroniky (normálně pohon nebo řídicí jednotka).

V každém taktovacím cyklu vstupní elektronika sleduje stavové změny na přijímačích linky. Když dojde ke změně stavu, je čítač příslušně zvýšen nebo snížen.

Když je výstup snímače rychlejší než taktování vstupní elektroniky, mohou se během jednoho cyklu změnit dva stavy, což mate kvadraturní dekodér.

Všimněte si, že jsou na vstupu někdy použity digitální filtry. Ty odstraňují krátkodobé ručení, ale také snižují efektivní taktovací frekvenci přijímající elektroniky.

CLOCKED OUTPUT (Synchronizovaný výstup)

Všechny snímače TONiC a ATOM a verze RG2/RG4 s vysokým rozlišením mají digitální výstupy, které jsou synchronizované. To znamená, že interpolátor kontroluje Lissajousovy obrazce a v případě potřeby mění stav digitálního výstupu, jednou za taktovací cyklus.

K dispozici je mnoho taktovacích frekvencí a naše katalogové listy obsahují doporučení pro taktovací frekvence přijímající elektroniky, včetně přídavků pro obracení (slew) v kabelu a přijímačích linky atd. Například 20 MHz rozhraní TONiC má interní taktování 16 MHz.

Uvědomte si, že se to liší od Přetaktování (Retiming).

CLOCK SPEED (Taktovací frekvence)

Jiný výraz pro Clock Frequency.

COMPONENT READHEAD (Komponentní čtecí hlava)

Komponentní čtecí hlava je výrobek navržený pro zástavbu do OEM produktu. V porovnání s kompletní utěsněnou konvenční čtecí hlavou má často značně menší pouzdro a odkryté elektronické obvody. Komponentní čtecí hlava obvykle vyžaduje větší přípravu konstrukce zařízení do něhož má být namontována. Zejména přídavné stínění a interpolace jsou často prováděny externě.

RGH34 a RoLin jsou příklady komponentních čtecích hlav.

ŘÍDICÍ SYSTÉM

"Mozek" stroje, který řídí pohyby a operace.

Existuje mnoho typů řídících systémů. Mnohé jsou univerzální, ale některé jsou určeny pro specifické úlohy:

CNC systémy (Computer Numerically Controlled) jsou například optimalizovány pro aplikace obráběcích strojů. Mnohé řídicí systémy obsahují složité algoritmy, které zlepšují výkon stroje.

Modulární systémy, jako je Delta Tau's UMAC, lze rozšířit doplňujícími kartami, aby přesně odpovídaly požadavkům zákazníka.

‘Řídicí systém' se často používá jako obecný pojem, který je někdy nesprávně použit pro popis servozesilovače (pohon).

CTE

Koeficient teplotní roztažnosti

CTE popisuje, jak mnoho se materiál s rostoucí teplotou roztahuje v lineárním směru. Normálně se hodnota vyjadřuje v µm/m/°C nebo ppm/°K.

Uvědomte si, že to je ve skutečnosti složitá záležitost. Materiály mají například při různých teplotách různé hodnoty CTE, takže uváděné hodnoty jsou normálně udávané v malém rozmezí teplot kolem 20 °C.

CYCLIC ERROR (Cyklická chyba)

Cyklická chyba je jiný výraz pro Sub-Divisional Error (Chyba interpolace).

NULOVÝ BOD

Výraz nulový bod může odkazovat na různé věci:

 • Referenční značka
 • Poloha, ve které je stupnice s nezávislým CTE (například RTLC) upevněna k substrátu
 • Definovaná nulová poloha na stupnici nebo na stroji
 • Kalibrační standard

DIGITÁLNÍ

Signály nebo informace, které mohou mít pouze 2 stavy: vysoký nebo nízký.

Ve snímači pojem ‘digitální' normálně odkazuje na výstupy digitálního snímače. Tyto signály jsou uspořádány kvadraticky, jak je popsáno ve všech katalogových listech snímačů společnosti Renishaw.

Někteří lidé považují digitální signály za odolnější vůči rušení než analogové signály, protože jakékoli rušení úrovně signálu je odstraněno při příjmu signálu. Jiní lidé argumentují tím, že analogové signály mají nižší frekvenci, takže lze více použít filtraci.

Je dobré mít na paměti, že nedostatkem digitálních snímačů je skutečnost, že jsou vždy určitým kompromisem mezi rychlostí a rozlišením.

DIRT IMMUNITY

Schopnost snímače odečítat polohu navzdory špíně a nečistotám.

Odolnost vůči nečistotám je dána 2 zdroji: optickým schématem a elektronikou automatického řízení zisku.

Inkrementální snímače společnosti Renishaw používají filtrační optiku, optimalizovanou pro snímání pouze 1 periody, která je periodou stupnice. Špína a nečistoty budou mít vždy jinou periodu než je perioda stupnice, takže budou snímačem odmítnuty. Je velmi důležité, že Lissajousovy signály nejsou posunuty znečištěním.

Automatické řízení zisku elektronicky zesiluje nebo zeslabuje signály pro zajištění co nejvyšší konzistence Lissajousových signálů.

DISTANČNÍ KÓDOVÁNÍ

Distančně kódované referenční značky jsou umístěny podél stupnice snímače v jednoznačných roztečích od sebe. Při pohybu čtecí hlavy přes dvě sousední referenční značky může řídicí systém vypočítat absolutní polohu z jednoznačných roztečí mezi těmito referenčními značkami.

ELEKTRICKÁ INTEGRACE

Elektrická integrace popisuje připojení snímače k přijímající elektronice. To zahrnuje napájení, uzemnění/stínění a signály.

Je důležité ověřit, zda jsou výstupy snímače kompatibilní se vstupy přijímající elektroniky.

Nesprávně uzemnění/stínění je nejčastější příčinou problémů snímače. Zkraty nebo nadměrné rušení mezi 0 V a zemí jsou častou příčinou problémů s rušením, nesprávného odečítání nebo maskování referenčních značek.

Je důležité zajistit, aby měl napájecí zdroj dostatečnou proudovou kapacitu pro napájení snímače. Nezapomínejte na pokles napětí po délce kabelu!

ELECTRICAL NOISE IMMUNITY (Odolnost vůči elektrickému rušení)

Schopnost produktu pracovat v prostředí elektrického rušení.

Snímače mohou být rušeny nejrůznějšími typy elektrického rušení:

 • Elektromagnetické rušení se může indukovat do kabelů nebo do čtecí hlavy
 • Rušení se často vyskytuje na napájecím zdroji 5 V
 • Rušení se také může vyskytovat na kostře stroje

Pečlivou konstrukcí elektroniky snímače lze předejít těmto nežádoucím účinkům zdrojů rušení.

EMI PROSTŘEDÍ

EMI = elektromagnetické rušení

Jedná se o rušení, které je přítomné v okolí snímače.

Rušení EMI často vzniká následujícím způsobem:

 • Rychlým přepínáním proudu v kabelech motoru
 • Jiskřením špatně zapojených kontaktů
 • Špatným stíněním spínačů a stykačů
 • Špatným uzemněním nebo špatným napájecím zdrojem
 • Svařováním, elektrojiskrovým obráběním nebo jinými rušivými operacemi probíhajícími v blízkosti stroje

UZAVŘENÉ OPTICKÉ SNÍMAČE

V uzavřeném optickém snímači Renishaw je elektronika i optika snímače umístěna v utěsněné jednotce, která je upevněna k tělesu čtecí hlavy. Utěsněná optická jednotka i měřítko snímače jsou dále chráněny uvnitř utěsněného pouzdra. Důmyslná konstrukce systému poskytuje pravítku vysokou odolnost proti vniknutí kapalin a tuhých nečistot.

ENCODER

Snímač je obecně zařízení, které převádí data z jednoho formátu na jiný.

Při snímání polohy je snímač zařízení, které měří polohu a předává tuto informaci ve vhodném formátu do pohonu nebo řídicí jednotky.

OTEVŘENÉ ABSOLUTNÍ SNÍMAČE EVOLUTE™

Snímače řady EVOLUTE je pravý absolutní bezkontaktní optický snímač s dělením stupnice 50 µm. Má vynikající instalační tolerance a vyšší odolnost vůči znečištění pro aplikace vyžadující nejvyšší provozní integritu, kde je však kritická rychlá instalace. Špičková konstrukce optiky a vysoce rychlé zpracování signálu umožňují rozlišení až 50 nm nízké SDE a jitter. To propůjčuje snímačům EVOLUTE cílový výkon splňující požadavky náročných OEM aplikací.

FASTRACK™

FASTRACK je patentovaný systém upevnění stupnice, který se používá u stupnic RTLC nebo RTLA.

Na rozdíl od jiných vodicích systémů je FASTRACK vyroben z nerezavějící oceli, takže je mnohem odolnější vůči náhodnému poškození než měkké hliníkové výlisky. FASTRACK také vyniká rychlou a snadnou instalací.

Vodicí systémy mají několik předností:

 • Umožňují snadnou výměnu stupnice na místě
 • Umožňují rozpínání/smršťování stupnice podle jejího vlastního CTE, nezávisle na vodítkách nebo substrátu
 • Umožňují dočasnou demontáž dlouhých stupnic z velkých strojů, když je nutná jejich demontáž pro přepravu

FILTRACE

Filtrování je potlačení signálů, vibrací a vyzařování určitých frekvencí, při současném snímání jiných frekvencí.

U snímačů polohy se filtrace často používá pro následující účely:

 • Filtrační optika potlačuje jiné frekvence, než je perioda stupnice
 • Filtrace elektrických signálů pomáhá odstranit rušení a snížit kolísání (jitter)
 • Filtrace napájecích zdrojů pomáhá potlačit rušivé složky a umožňuje tak spolehlivější činnost systému

FLYING LEAD (Volný přívod)

Kabel, který je dodán neukončený, s volnými vodiči na konci. To zákazníkům umožňuje snadnou instalaci jakéhokoliv vhodného konektoru.

UZAVŘENÉ OPTICKÉ SNÍMAČE FORTiS™

Uzavřené optické snímače FORTiS vynikají mimořádně robustní konstrukcí, určenou pro použití v náročných průmyslových prostředích, kde je vyžadována vysoce přesná zpětná vazba a měření. Optoelektronická čtecí hlava v utěsněném pravítku indikuje svoji pozici vzhledem k jemně dělené stupnici z nerezové oceli. Jejich charakteristiky:

 • Technologie absolutního měření - přesná, spolehlivá a osvědčená
 • Bezkontaktní konstrukce – nižší hystereze a žádné mechanické opotřebení
 • Jedinečné utěsnění – vyšší odolnost vůči kontaminaci kapalinami a pevnými nečistotami
 • Mimořádná odolnost vůči vibracím - vyšší metrologický výkon a delší životnost
 • Patentované nastavovací LED - pro rychlou a intuitivní instalaci
 • Kompatibilita s Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 pro zdokonalené nastavení i hledání

FPC

Ohebný plošný spoj (Flexible Printed Circuit)

Je to plochý ohebný kabel, používaný s malými konektory s nulovou připojovací silou. FPC kabely mají velice malé ohybové síly, ale jejich ohybová životnost je často menší než u standardních kabelů, takže FPC kabely se obecně nedoporučují pro dynamické aplikace. FPC kabely se dodávají také se stíněním.

FPD

Plochý zobrazovací panel

UZEMNĚNÍ

Zapojení uzemňující elektrické zařízení. Známé též jako Ukostření.

Je důležité dodat, že uzemnění je důležitou částí elektrického zapojení snímače. Špatné uzemnění je vlastně rušení mezi 0 V a zemí je častou příčinou problémů se snímači.

HYSTEREZE

Hystereze je časové zpoždění odezvy na změnu vstupů, způsobujících tuto odezvu.

Příklady hystereze při použití snímačů:

 • Když je stupnice snímače pomocí vodítek upevněna k substrátu a substrát je cyklicky tepelně namáhán, rozdílná tepelná roztažnost měřítka a tření v montážním systému způsobí, že se konce měřítka uklidní v mírně odlišných polohách.
 • Elektrická hystereze uvnitř čtecí hlavy znamená, že se indikovaná poloha v dopředném a zpětném směru objeví na mírně odlišném místě.
 • Uzavřené snímače mají při reverzaci směru malou prodlevu. Říkáme tomu reverzační chyba.

INKREMENTÁLNÍ

Absolutní poloha je poloha definovaná nezávisle na jiné poloze nebo hodnotě. Existují tři typy absolutních snímačů: pravý absolutní, pseudo-absolutní a absolutní s bateriovým napájením.

Výstupní signály inkrementálního snímače indikují pouze relativní pohyb - absolutní polohu osy lze určit pouze pohonem nebo řídicí jednotkou, které tuto relativní polohu kombinují se známou referenční pozicí, jako je signál od referenční značky.

Inkrementální snímače nemohou hlásit absolutní polohu po zapnutí - před výpočtem absolutní polohy musí být přečtena referenční značka. Inkrementální polohové signály lze načítat v obou směrech, a tak příslušně zvyšovat nebo snižovat informaci o relativní poloze.

INDUSTRY STANDARD (Průmyslový standard)

Průmyslový standard odkazuje na určité specifikace, které jsou v rámci průmyslu společné.

Například napěťové buzené analogové signály musí být 1 Vpp, což je definovaný průmyslový standard. Digitální signály musí být RS422 kompatibilní.

Uvědomte si, že průmyslové standardy odkazují na specifikace, ale nedefinují kvalitu. Dva snímače mohou splňovat průmyslové standardy, ale jeden může být výrazně lepší než druhý.

INTERFACE

Elektronické zařízení, které zpracovává signály nebo vykonává jiné operace.

Sériové komunikační protokoly, jako např. BiSS® C nebo Siemens DRIVE-CLiQ® jsou často popisovány jako interface, tzn. propojení mezi dvěma prvky.

INTERPOLÁTOR

Zařízení, které převádí analogové signály na digitální.

U snímačů polohy se interpolátory často používají pro převod analogových sinových a kosinových výstupů z inkrementálního snímače na digitální podobu stejných signálů.

Komerčně dostupných je mnoho interpolátorů, poskytujících různou kvalitu interpolace a rychlosti.

IN-TRAC™

IN-TRAC je název optických referenčních značek na stupnicích společnosti Renishaw, které jsou přímo začleněné do inkrementální stupnice (značky stupnice).

Referenční značky IN-TRAC jsou odolnější vůči fázovému posunu v důsledku vybočení než referenční značky umístěné podél inkrementální stupnice.

INVAR®

Invar je slitina niklu a železa, která má velmi nízký CTE, přibližně 1,2 ppm/°C.

Společnost Renishaw dodává stupnice snímačů vyrobené ze slitiny ZeroMet™, která je druhem Invaru, zvoleným speciálně kvůli jeho vysoké stabilitě.

IP RATING (Třída krytí IP)

Ochrana proti vnikání, známá také jako International Protection Rating. Definuje utěsnění pouzdra elektrického zařízení.

Třída krytí IP má dvě číslice: první číslice odkazuje na vnikání prachu, druhá pak na vnikání vody. Například IP64 popisuje třídu 6 ochrany proti prachu a třídu 4 ochrany proti vodě.

Třídy krytí IP jsou definovány mezinárodním standardem IEC 60529.

Třídy krytí NEMA jsou podobné standardu IEC, ale systém číslování je jiný a standardy NEMA obsahují rovněž odolnost vůči korozi a stárnutí těsnění.

KOLÍSÁNÍ (JITTER)

Velikost polohového šumu snímače, když se nepohybuje.

Toto číslo je normálně uváděné v RMS, existuje však mnoho způsobů měření polohového šumu; zvláště důležitá je šířka pásma měření.

Snímače s nízkým kolísáním lépe udržují polohu a generují méně tepla v lineárních motorech. Vykazují také plynulejší řízení rychlosti při nízkých rychlostech.

LED

Světlo emitující dioda

LED INDICATORS (LED diody)

Barevné LED diody indikují úroveň signálu, fázování referenční značky, stav CAL/AGC a mnoho dalších stavových nebo diagnostických signálů snímače.

OMEZENÍ

Výstupy snímače které indikují, že čtecí hlava dosáhla konce dráhy.

Jednoduché koncové spínače mají jeden signál který indikuje, že čtecí hlava dosáhla konce dráhy. Pohon nebo řídicí jednotka nemohou rozlišit, kterého konce dráhy bylo dosaženo.

Duální koncové spínače poskytují různé signály podle toho, kterého konce dráhy bylo dosaženo; u snímačů společnosti Renishaw jsou označovány jako ‘P' nebo ‘Q' konec dráhy.

LINEÁRNÍ

Pohyb po přímce nebo přímý tvar.

LISSAJOUSOVY OBRAZCE

Způsob zobrazení sinových a kosinových signálů tak, že výstup popisuje kruhový tvar.

Při zobrazení výstupů snímače tímto způsobem lze snadno určit řadu charakteristik činnosti snímače, jako je úroveň a kvalita signálu.

MIKRON

Délková jednotka.

1 mikrometr = 0,001 milimetru = 1000 nanometrů

Symbol pro mikrometr je µm

MHz

Mega Hertz, jednotka frekvence.

1 MHz = 1 milion cyklů za sekundu

NANOMETR

Délková jednotka

1 nanometr = 0,001 mikrometru = 1000 pikometrů

Nanometr je přibližně délka 10 atomů uhlíku.

NODAL POINT (Uzlový bod)

Difrakční mřížka ve čtecí hlavě snímače funguje podobně jako čočka objektivu. Uzlový bod je poloha, kolem které jsou uspořádány interferenční proužky detekované čtecí hlavou. Když se stupnice (nebo čtecí hlava) otáčí kolem tohoto bodu, pak se proužky na fotodetektoru nepohybují.

Mnohé stupnice snímačů jsou instalovány na prohnutém nebo mírně nerovném povrchu, což může vést k chybám měření. Snímače společnosti Renishaw jako je ATOM mají uzlový bod na povrchu stupnice, a proto může být stupnice nakloněná a takové chyby zvlnění nevzniknou.

V mnoha jiných typech čtecích hlav funguje stupnice jako difrakční mřížka a uzlový bod je nad povrchem stupnice. V takovém případě jakékoli zvlnění vyvolá pohyb proužků napříč fotodetektorem, což vede k chybnému odečtení polohy.

NOISE (Šum)

Nežádoucí elektrické rušení obvodu, zhoršující užitečné informace signálu.

NOMENKLATURA

Struktura systému číslování součástí. Doslova, struktura názvu.

NON-CONTACT (Bezkontaktní)

Typ snímače, který nemá kontakt mezi čtecí hlavou a stupnicí. Některé společnosti jej označují jako nekrytý.

OTEVŘENÉ OPTICKÉ SNÍMAČE

Optický snímač je elektromechanické zařízení generující elektrický výstupní signál úměrný lineárnímu posunutí na lineární ose nebo úhlové poloze výstupního hřídele.

OUTPUT

Signály, které vysílá čtecí hlava snímače během činnosti.

PARTIAL ARC (Část oblouku)

Stupnice z nabídky RKL podporují aplikace s částečným obloukem. Flexibilní charakteristika těchto stupnic s malým průřezem umožňují jejich navinutí na bubínek, hřídel nebo oblouk s minimálním poloměrem 26 mm.

S touto novou možností se dodávají jak inkrementální, tak absolutní varianty stupnic RKL.

Deska plošných spojů

Deska plošných spojů

ROZTEČ

Vzdálenost mezi sousedními značkami na stupnici snímače. Stupnice s roztečí 20 mikronů má typicky 10 mikronů širokou tmavou rysku a 10 mikronů širokou světlou rysku.

Někdy se označuje jako perioda stupnice.

PŘESNOST

Viz opakovatelnost.

OTEVŘENÉ OPTICKÉ SNÍMAČE QUANTiC™

Díky integraci filtrační optiky Renishaw a interpolační technologie představují snímače QUANTiC nabídku vysoce přesných, superkompaktních, robustních inkrementálních otevřených optických snímačů. Snímače QUANTiC vynikají snadnou instalací s mimořádně širokými instalačními a provozními tolerancemi, včetně vestavěných kalibračních funkcí.

Čtecí hlavy QUANTiC poskytují digitální výstup a novou variantu analogového výstupu se širokou nabídkou konfigurací a lineárních nebo rotačních stupnic. Možnost dosáhnout rychlosti až 24 m/s splňuje nejnáročnější požadavky řízení pohybu.

Podrobné diagnostické informace během instalace nebo pro diagnostiku na místě a hledání poruch jsou přístupné prostřednictvím Vyspělého diagnostického nástroje ADTi‑100 a softwaru ADT View.

ČTECÍ HLAVA

Čtecí hlava čte a interpretuje polohové informace stupnice pomocí optických, magnetických, indukčních nebo kapacitních technologií a na výstupu poskytuje polohová data prostřednictvím elektrických signálů.

REE

Interpolátor společnosti Renishaw, který na vstupu přijímá analogové signály 1 Vpp ze snímače a poskytuje digitální kvadraturní výstup.

REFERENČNÍ ZNAČKA

Poloha nulového bodu osy.

Výraz referenční značka může popisovat:

 • Fyzický akční člen referenční značky, jako je magnet referenční značky nebo optická značka IN-TRAC™.
 • Výstupní signál referenční značky ze čtecí hlavy/rozhraní.

REL

Rodina stupnic s nízkou roztažností a vysokou přesností společnosti Renishaw.

Tyto stupnice jsou zhotoveny z materiálu ZeroMet, což je slitina niklu a železa s nízkou roztažností, která je vysoce stabilní formou Invaru.

Opce zahrnují:

 • RELM: stupnice s referenční značkou uprostřed
 • RELE: stupnice s referenční značkou na jednom konci
 • RELA: stupnice s absolutním kódováním

SPOLEHLIVOST

Schopnost snímače zachovávat správnou funkci během doby používání.

Míry spolehlivosti zahrnují:

 • MTTF: Střední doba mezi poruchami
 • MTTFd: Střední doba mezi nebezpečnými poruchami
 • MTBF: Střední doba před poruchou

Spolehlivostí můžeme také označovat schopnost snímače tolerovat nečistoty a jiné neideální podmínky během jeho životnosti.

OPAKOVATELNOST

Schopnost snímače indikovat stejnou polohu při každém dosažení určitého bodu podél osy.

Někdy se označuje také jako reprodukovatelnost, rozptyl (scatter) nebo přesnost (precision).

REPRODUKOVATELNOST

Viz opakovatelnost.

OTEVŘENÉ ABSOLUTNÍ SNÍMAČE RESOLUTE™

Otevřený optický pravý absolutní snímač s jednou stopou společnosti Renishaw.

RESOLUTION

Nejmenší měřicí krok snímače: je to minimální vzdálenost pohybu snímače, aby se jeho výstup změnil o jeden impuls.

Rozlišení se někdy plete s přesnosti a opakovatelností. Může být menší než úroveň šumu snímače.

RGH

Nomenklatura společnosti Renishaw pro čtecí hlavy snímačů řady RG2 a RG4.

Nedoporučuje se pro nové konstrukce.

RGSZ

Pozlacená stupnice Renishaw (Renishaw Gold Scale). Pozlacená ocelová pásková stupnice Renishaw se zakázkově volitelnými optickými referenčními značkami IN-TRAC™. Stupnici RGZS dodávanou na cívce lze odstřihnout v libovolné délce až do 50 m. Montuje se pomocí samolepicí pásky a je teplotně přizpůsobena montážnímu substrátu, což zjednodušuje tepelnou kompenzaci.

Nedoporučuje se pro nové konstrukce.

SEPARACE SNÍMACÍ HLAVY OD STUPNICE

Vzdálenost mezi stupnicí snímače a spodní stranou čtecí hlavy.

Tolerance separace čtecí hlavy od stupnice je odchylka vzdálenosti, na kterou je čtecí hlava schopna spolehlivě zpracovat signál.

KROUŽEK

Typ rotační stupnice v podobě kroužku (prstence), která má obecně stupnici snímače označenou na vnějším povrchu kroužku. Prstencové stupnice společnosti Renishaw zahrnují typy RESR, RESM, RESA, REXM a REXA. Dodávají se též stupnice s magnetickým kroužkem.

ZVLNĚNÍ

Zvlnění napětí napájecího zdroje je úroveň šumu na 5 V napájení.

Zvlnění rychlosti je měřítkem odchylky rychlosti osy, když se pohybuje konstantní rychlostí.

RKL

Nízkoprofilová pásková stupnice z nerezové oceli společnosti Renishaw, včetně následujících modelů:

 • RKLC- S: ocelová páska, inkrementální, referenční značky IN-TRAC, samolepicí


ROLL

Otáčení kolem podélné osy

ROTAČNÍ

Vykonávající kruhový pohyb.

Rotační snímače měří rotační pohyb.

Výraz rotační snímač je obecný výraz pro snímače, které měří úhly. Rotační snímač se však také používá k popisu nižší specifikace rotačních snímačů a úhlový snímač se používá k popisu vyšší specifikace rotačních snímačů.

RSL

Rodina vysoce přesných stupnic z nerezové oceli společnosti Renishaw. Řada obsahuje následující modely:

 • RSLM: Ocelová stupnice s referenční značkou uprostřed
 • RSLE: Ocelová stupnice s referenční značkou na jednom konci
 • RSLC: Ocelová stupnice se zakázkově volitelnou referenční značkou
 • RSLR: Ocelová stupnice bez referenčních značek
 • RSLA: Ocelová stupnice s absolutním kódováním

V angličtině se používá také výraz spar, který popisuje stupnici s velkým průřezem.

RTL

Rodina páskových stupnic z nerezové oceli společnosti Renishaw. Řada obsahuje následující modely:

 • RTLC: Ocelová páska, inkrementální, referenční značky IN-TRAC
 • RTLC-S: Ocelová páska, inkrementální, referenční značky IN-TRAC™, samolepicí
 • RTLA: Ocelová páska, absolutní kód
 • RTLA-S: Ocelová páska, absolutní kód, samolepicí

ROZPTYL (SCATTER)

Viz opakovatelnost.

SDE

SDE = Chyba interpolace (Sub-Divisional Error). Chyba měření v rámci jedné periody signálu.

Je to mechanismus chyby způsobený nepřesnostmi tvaru nebo centrování výstupních Lissajousových signálů snímače.

SDE může způsobit zvlnění rychlosti lineárních motorů nebo motorových os DDR. Vysoké SDE může způsobit slyšitelný hluk osy a generování tepla. Na obráběcích strojích může vysoké SDE způsobit špatnou kvalitu povrchu a na skenovacích strojích může způsobit rozmazání obrazu.

TONiC a ATOM jsou vybaveny elektronikou pro potlačení SDE.

SEALING RATING (Stupeň utěsnění)

Viz IP třída krytí.

SET-UP LED (Nastavovací dioda)

LED dioda umístěna na čtecí hlavě (nebo rozhraní snímače), která indikuje aktuální kvalitu signálu a stav snímače, jako je fázování referenční značky. Okamžité zobrazení diagnostické informace eliminuje potřebu dalšího seřizovacího vybavení nebo osciloskopu.

Většina snímačů společnosti Renishaw indikuje kvalitu signálu vícebarevnou LED, která červeným/oranžovým/zeleným světlem indikuje špatnou/přiměřenou/dobrou kvalitu signálu. Některé modely snímačů mohou také modrým světlem indikovat optimalizovaný nebo velice vysoký signál.

SINGLE TRACK (Jedna stopa)

Jedna stopa odkazuje na stupnici absolutního snímače s jednou stopou dělení stupnice, poskytující jak hrubou absolutní polohu, tak jemnou inkrementální fázovou informaci.

Tradiční absolutní snímače polohy používají dvě rovnoběžné stopy dělení: inkrementální a absolutní. Vzhledem k tomu, že absolutní snímací hlava musí číst obě tyto stupnice současně, může jakákoli malá odchylka seřízení způsobit rozfázování těchto dvou odečtů a vyvolat chybu měření.

RESOLUTE je první otevřený optický absolutní snímač na světě, který čte pouze jedinou stopu stupnice, a tím je odolný proti rozfázování.

SINUSOVÝ

Průběh signálu označujeme jako sinusový, když se jeho magnituda mění podle funkce sinus.

STÍNĚNÍ

Stínění představuje obranu snímačů proti elektromagnetickému rušení.

Důležitým použitím stínění jsou kabely; kabely společnosti Renishaw mají obecně dvojité stínění, tvořené dvěma vrstvami měděného opletení, spirálovitě vinutého kolem kabelu v opačných směrech. Vnější stínění má funkci Faradayovy klece a je uzemněno na obou koncích. Vnitřní stínění funguje jako anténa a je připojeno pouze k 0 V přijímací elektroniky.

U kabelů s dvojitým stíněním je důležité zajistit, aby nedošlo ke zkratu mezi 0 V a zemí.

SPAR

Typ stupnice s velkým průřezem.

Stupnice RSLM a RELM společnosti Renishaw jsou například typu spar.

Ti

Standardní digitální rozhraní snímačů řady TONiC.

THERMAL EXPANSION (Teplotní roztažnost)

Viz CTE.

OTEVŘENÉ INKREMENTÁLNÍ SNÍMAČE TONiC™

Řada kompaktních optických inkrementálních snímačů společnosti Renishaw, umožňujících vysoce výkonné řízení pohybu. Čtecí hlava obsahuje dynamickou úpravou signálu a detektor optické referenční značky je přímo integrován do senzoru inkrementálního signálu. TONiC má vynikající odstup signálu od šumu a vysokou odolnost vůči znečištění.

UHV

Ultra vysoké vakuum. UHV se obecně definuje jako tlak nižší než 10-9 Torr.

Společnost Renishaw dodává určité čtecí hlavy, které jsou optimalizované do prostředí UHV. Tyto hlavy jsou zhotovené z čistých materiálů a mají nízký stupeň uvolňování plynů (uvolňování chemikálií během odčerpávání vakuové komory).

VELOCITY RIPPLE (Kolísání (zvlnění) rychlosti)

Jakákoli odchylka mezi povelovou rychlostí a skutečnou rychlostí v daném čase se u systémů řízení pohybu označuje jako kolísání rychlosti. K faktorům přispívajícím ke kolísání rychlosti patří rozlišení snímače a chyba interpolace.

OTEVŘENÉ INKREMENTÁLNÍ SNÍMAČE VIONiC™

Řada VIONiC jsou vysoce přesné digitální inkrementální snímače vše-v-jednom společnosti Renishaw se širokou nabídkou volitelných lineárních a rotačních stupnic. Snímače VIONiC kombinují osvědčenou filtrační optiku a elektroniku pro interpolaci uvnitř čtecí hlavy společnosti Renishaw, s chybou interpolace (SDE) typicky <±15 nm a rozlišením až 2,5 nm.

Instalace snímačů VIONiC je snadná díky intuitivnímu auto-kalibračnímu režimu. Pro zpětnou vazbu snímače v reálném čase během instalace nebo diagnostiky na místě je k dispozici volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100.

VPP

Napětí špička-špička. Metoda měření průběhu signálu měřením od maximální kladné amplitudy k minimální záporné amplitudě signálu. Analogový výstup mnoha inkrementálních snímačů je definován jako 1 Vpp.

Jiným standardem měření je střed-špička, který se například používá pro popis SDE. Pro symetrické průběhy signálu (jako je sinový a kosinový) je hodnota špička-špička polovinou hodnoty střed-špička.

YAW (VYBOČENÍ)

Otáčení kolem svislé osy

ZEROMET™

Forma Invaru (slitina nikl-železo s nízkým CTE), která byla vybrána pro její zvláště vysokou stabilitu. Společnost Renishaw dodává stupnice s nízkým CTE zhotovené z materiálu ZeroMet.