Přeskočit navigaci

Flexibilní řízení procesů

Průmyslové závody na celém světě kontrolují svoje výrobní procesy pomocí měřicích systémů Equator™.

Snížení zmetkovosti

Náklady na zmetky lze často snížit použitím správného kontrolního postupu. Rychlost systému Equator umožňuje zákazníkům přejít od statistické kontroly vzorků ke 100% kontrole dílů. To významně zvyšuje výkonnost procesu bez ohledu na to, zda je použit jako součást automatizované výrobní linky nebo jako samostatná kontrolní stanice.

Funkce Process Monitor poskytuje obsluze naměřená data ve vizualizované formě sloupcových grafů v reálném čase. Díky tomu lze zavádět do výrobního procesu nezbytné korekce a předcházet výrobě zmetků.

Snížení kapacitních omezení

Měřicí stroje CMM bývají často umístěné v klimatizovaných měrových střediscích mimo výrobní provoz. Kapacity měřicího stroje jsou často sdíleny více výrobními provozy. Často přitom dochází ke konfliktům ve sdílení kapacit a zpožděnému dodání výsledků kontrolních měření. Tato zpoždění mohou vést k přerušení výroby nebo k jejímu pokračování s rizikem, že nebudeme předem vědět, zda jsou vyrobené díly v toleranci.

Zavedení systému Equator do kontrolního procesu přináší krátké kontrolní časy a umožňuje rychlou změnu ve skladbě produkovaných dílů. Odolnost vůči teplotní vlivům a snadná obsluha umožňují měřit hotové dílce přímo v dílně a šetří tak čas operátorům strojů.

Nízké pořizovací náklady

Nákup kontrolního systému Equator provází rychlý návrat vynaložených prostředků. Náhrada ručního měření automatizovaným kontrolním systémem Equator může významně zvýšit kapacitu výroby při současném snížení mzdových nákladů. Pořizovací cena systému Equator včetně upínací stavebnice představuje jen zlomek nákladů, které by bylo třeba vynaložit za odpovídající jednoúčelový kontrolní systém.

Díky možnosti flexibilního přeprogramování kontrolního systému Equator odpadá nutnost úprav systému při změně produkce nebo modifikaci vyráběných dílů, které by si jinak vyžadovalo použití jednoúčelových kontrolních systémů.

Snadná automatizace

S rostoucími nároky na plně automatizovanou výrobu a růstem nových 'chytrých výrobních závodů', jsou kontrolní systémy Equator stále častěji integrovány do automatizovaných výrobních buněk.

Sada Equator EZ-IO, kterou lze získat společně s Equatorem, je určena pro integrátory automatizovaných procesů a je nezbytná pro připojení a komunikaci systému Equator s ostatními externími zařízeními v automatizovaných pracovních buňkách. Podávání dílců do pracovního prostoru systému Equator typicky zajišťuje robot nebo manipulační systém.

Nízká citlivost na teplotní vlivy

Pro mnoho aplikací je hlavní předností systému Equator jeho schopnost měřit rychle a přesně součásti v dílenských podmínkách, nikoli v klimatizovaném prostředí měrové laboratoře.

Jeho inovativní technologie využívá porovnávání vyráběných dílců s referenčním „master part“ dílcem. Překalibrování systému je stejně rychlé jako změření produkčního dílu a okamžitě kompenzuje jakékoliv teplotní vlivy.

Možnost přeprogramování

V souvislosti s neustálým vývojem již produkovaných dílů dochází často ke změně dílčích rozměrů na vyráběných dílech. Equator se osvědčil jako dokonalé řešení. Je to jediný kontrolní systém, který si dokáže poradit s měřením součástí v jejich aktuální podobě i s jejich libovolnými změnami v budoucnu.

Software MODUS společnosti Renishaw, vestavěný v systému Equator, umožňuje snadné úpravy programů součástí přidáním nebo změnou prvků.

Všestrannost

V aplikacích, kde dochází každých několik týdnů ke změnám výroby dávek různých součástí, je schopnost systému Equator rychle přecházet z jedné součásti na jinou naprosto nezbytná.

Software Organiser™ systému Equator umožňuje obsluze snadno přecházet mezi různými programy součástí pomocí obrázků, názvů součástí nebo čárových kódů. V případě potřeby lze upnuté obrobky rychle zaměnit díky opakovatelným upínacím přípravkům a deskám.