Přeskočit navigaci

Elektrická vozidla a řešení pro E-mobilitu

Mikroturbína Delta Motorsport zahrnující rekuperátor HiETA MiTRE

Díky partnerství se společností Renishaw vyrábíme komponenty, které jsou typicky asi o 40% lehčí a rozměrově menší, než jakýkoli komerčně dostupný ekvivalent.

HiETA Technologies (UK)

Budoucnost výroby elektrických vozidel

V oblasti automobilového průmyslu podporujeme naše zákazníky na jejich cestě od spalovacích motorů k elektrickým vozidlům (EV), od rychlých multifunkčních skenovacích systémů pro rozměrovou kontrolu dílců až po analyzátory materiálu palivových článků.

Stáhnout brožuru EV

Automobilová brožura na iPadu

Konstrukce automobilů na cestě od spalovacích motorů (ICE) k elektrickým vozidlům (EV)

Rostoucí výroba vozidel s novými druhy pohonu, včetně hybridních a plně elektrických (EV), představuje významný posun v konstrukci i výrobě automobilů. Pro komerční úspěch silničních vozidel, ať už se spalovacím motorem (ICE), nebo s plně elektrickým pohonem, je rozhodující flexibilita i adaptabilita výroby, související s pokračujícím zdokonalováním technologií.

Technologie RENGAGE™

Snímací sondy Renishaw pro obráběcí stroje s technologií RENGAGE™ nabízejí nepřekonatelný 3D měřicí výkon a submikronovou opakovatelnost měření. Tato technologie dosahuje unikátních výsledků kombinací křemíkových tenzometrických snímačů a velmi kompaktní elektroniky. Tyto sondy se výborně hodí k měření složitých tvarů a kontur. Jejich vlastnosti jsou ideální v kontrole dílců po tváření, lisování a v leteckém průmyslu. Velmi nízká spínací síla pomáhá eliminovat poškození povrchu a tvaru, díky čemuž se sonda ideálně hodí pro kontrolu křehkých obrobků.

Měření statoru elektromobilu na souřadnicovém měřicím stroji multisenzorovým systémem REVO®

Rychlé a automatizované měření statoru elektromotoru multisenzorovým systém REVO souřadnicovém měřicím stroji. Systém REVO lze používat k měření geometrických rozměrů a tvarů dílců s využitím nejrůznějších kontaktních a bezkontaktních snímačů.

Flexibilní měření pro automobilový průmysl

Kontrolní systém Equator™ představuje univerzální, programovatelné řešení pro rozměrovou kontrolu dílců v dílenském prostředí. Kontrolní systém Equator přináší měření produkovaných dílů přímo do prostředí výrobních linek. Cyklus měření lze přizpůsobit výrobnímu taktu a flexibilně adaptovat měřicí program na nové typy výrobků. Ideální pro průmyslová odvětví s často se měnícími požadavky, například ve výrobě elektrických vozidel.

Závod o inovace: Chladiče společnosti HiETA vyrobené 3D tiskem z kovu

HiETA vyvinula pro tým Delta Motorsport nové typy chladičů vyráběných technologií 3D tisku z kovu. Delta Motorsport vyvíjí elektrické závodní automobily. Nové chladiče se podílí na prodloužení dojezdu elektrických vozidel.