Přeskočit navigaci

Elektrická vozidla a řešení pro E-mobilitu

Mikroturbína Delta Motorsport zahrnující rekuperátor HiETA MiTRE

Díky partnerství se společností Renishaw vyrábíme komponenty, které jsou typicky asi o 40% lehčí a rozměrově menší, než jakýkoli komerčně dostupný ekvivalent.

HiETA Technologies (UK)

Budoucnost výroby elektrických vozidel

V oblasti automobilového průmyslu podporujeme naše zákazníky na jejich cestě od spalovacích motorů k elektrickým vozidlům (EV), od rychlých multifunkčních skenovacích systémů pro rozměrovou kontrolu dílců až po analyzátory materiálu palivových článků.

Stáhnout brožuru EV

Konstrukce automobilů na cestě od spalovacích motorů (ICE) k elektrickým vozidlům (EV)

Rostoucí výroba vozidel s novými druhy pohonu, včetně hybridních a plně elektrických (EV), představuje významný posun v konstrukci i výrobě automobilů. Pro komerční úspěch silničních vozidel, ať už se spalovacím motorem (ICE), nebo s plně elektrickým pohonem, je rozhodující flexibilita i adaptabilita výroby, související s pokračujícím zdokonalováním technologií.

Technologie RENGAGE™

Snímací sondy Renishaw pro obráběcí stroje s technologií RENGAGE™ nabízejí nepřekonatelný 3D měřicí výkon a submikronovou opakovatelnost měření. Tato technologie dosahuje unikátních výsledků kombinací křemíkových tenzometrických snímačů a velmi kompaktní elektroniky. Tyto sondy se výborně hodí k měření složitých tvarů a kontur. Jejich vlastnosti jsou ideální v kontrole dílců po tváření, lisování a v leteckém průmyslu. Velmi nízká spínací síla pomáhá eliminovat poškození povrchu a tvaru, díky čemuž se sonda ideálně hodí pro kontrolu křehkých obrobků.

Měření statoru elektromobilu na souřadnicovém měřicím stroji multisenzorovým systémem REVO®

Rychlé a automatizované měření statoru elektromotoru multisenzorovým systém REVO souřadnicovém měřicím stroji. Systém REVO lze používat k měření geometrických rozměrů a tvarů dílců s využitím nejrůznějších kontaktních a bezkontaktních snímačů.

Flexibilní měření pro automobilový průmysl

Kontrolní systém Equator™ představuje univerzální, programovatelné řešení pro rozměrovou kontrolu dílců v dílenském prostředí. Kontrolní systém Equator přináší měření produkovaných dílů přímo do prostředí výrobních linek. Cyklus měření lze přizpůsobit výrobnímu taktu a flexibilně adaptovat měřicí program na nové typy výrobků. Ideální pro průmyslová odvětví s často se měnícími požadavky, například ve výrobě elektrických vozidel.

Závod o inovace: Chladiče společnosti HiETA vyrobené 3D tiskem z kovu

HiETA vyvinula pro tým Delta Motorsport nové typy chladičů vyráběných technologií 3D tisku z kovu. Delta Motorsport vyvíjí elektrické závodní automobily. Nové chladiče se podílí na prodloužení dojezdu elektrických vozidel.