Přeskočit navigaci

Důlní práce, mapování a lomové dobývání

Laserové měření v extrémním prostředí

S rostoucími celosvětovými požadavky materiálů roste také tlak na jejich efektivní těžbu. Pomáháme manažerům důlní i lomové těžby získávat klíčová data, potřebná pro plánování těžby a maximální produktivitu v prostředí, které je spojeno s přísnými bezpečnostními požadavky a kde jsou zapotřebí přesné, ekonomické a sledovatelné procesy, často ve velmi náročném terénu. Ústředním prvkem jsou naše laserové skenovací a měřicí systémy, poskytující nové možnosti průzkumu v nepříznivém prostředí.

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích pro toto odvětví?

Laserové skenovací systémy