Přeskočit navigaci

Doteky pro skenování

Výběr správného doteku pro skenování a digitalizaci na souřadnicových měřicích strojích a obráběcích strojích je klíčový.

Vyberte si správný dotek pro vaši aplikaci

Volba skenovacího doteku závisí na dané aplikaci a typu použité skenovací sondy. Použijte dotek o stejném průměru jako dokončovací nástroj, použitý pro obrobení dílce.

Zachovejte co nejkratší délku doteku kvůli zamezení nadměrnému ohýbání, ale zajistěte dostatečnou délku, aby nedocházelo ke skenování dříkem.

Předpoklady aplikace

Při bodovém měření přichází kulička do kontaktu s povrchem součásti pouze velmi krátkou dobu. Skenování se liší v tom, že kulička klouže po povrchu obrobku. Vzhledem k souvislému dotyku je kontakt mezi kuličkou doteku a povrchem obrobku dlouhodobý.

Společnost Renishaw prováděla rozsáhlý výzkum pro vyšetření interakce mezi materiálem kuličky a povrchem obrobku. Všechny testy materiálů kuličky ukázaly, že se materiály usazují na povrchu kuliček. Mezi kontrolami se doporučuje vyčistit kuličky suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Abrazivní otěr (skenování abrazivních materiálů)

Když jsou například proměřovány litinové součásti, opotřebovává se jak kulička doteku, tak obrobek obrušováním. Nepatrné částečky zbytků mohou způsobit jemné poškrábání kuličky doteku i povrchu obrobku. Pro tento typ aplikací doporučujeme pro minimalizaci tohoto účinku zirkoniové kuličky doteku.

Adhezivní opotřebení (skenování hliníkových dílců)

Když je pro skenování hliníkového povrchu použita rubínová kulička, oba materiály se vzájemně přitahují. Materiál zpravidla přechází z měkčího povrchu na tvrdší. To znamená, že se hliník ukládá na povrchu kuličky a vrstvička hliníku je jasně viditelná již po 100 m souvislého měření jedinou stykovou plochou kuličky doteku. Pro tento typ aplikací doporučujeme kuličky vyrobené z nitridu křemíku. Tento materiál hliník odpuzuje, takže se úsady vyskytují jen zřídka.