Přeskočit navigaci

Doteky pro měření

Pro dosažení maximální přesnosti ve většině aplikací snímání lze použít několik jednoduchých pravidel.

Vyberte si správný dotek pro maximální přesnost

Při výběru z komplexní nabídky originálních doteků společnosti Renishaw si můžete být jisti jejich optimalizovanou konstrukcí i materiály.

Výběr konfigurace doteku však může mít významný vliv na přesnost vámi prováděných měření.

Terminologie

Terminologie doteku

A = průměr kuličky

B = celková délka

C = průměr dříku

D = efektivní činná délka

Celková délka

Společnost Renishaw používá standardní popis celkové délky, která se měří od zadní upínací plochy doteku ke středu kuličky.

Efektivní činná délka (EWL)

Měří se od středu kuličky k bodu, ve kterém se dřík zablokuje proti prvku při měření 'kolmo' k dílci.

Pravidla pro výběr doteku

Pro dosažení maximální přesnosti ve většině aplikací snímání lze použít několik jednoduchých pravidel výběru doteku.

Používat krátký dotek

Čím více se dotek ohýbá či vychyluje, tím nižší je přesnost. Pro danou aplikaci je nejlepší snímací systém s dotekem o minimální délce.

Minimalizovat spoje

Každým spojením doteku a prodloužení zavádíte do systému potenciální body ohybu a vychýlení. Snažte se, pokud to je možné, o spojení co nejmenšího počtu kusů pro danou aplikaci.

Používat kuličku co největšího průměru

Existuje pro to několik důvodů:

  • čím větší je mezera mezi kuličkou a dříkem doteku, tím menší je možnost chybných sepnutí způsobených kolizí dříku s dílcem. Současně se zvyšuje hodnota EWL:
  • větší kulička umožňuje větší průměr dříku, což zvyšuje tuhost doteku;
  • větší rubínová kulička zmenšuje vliv kvality povrchu kontrolované součásti.

EWL může také ovlivnit tolerance sestavy. Z tohoto důvodu jsou doteky Renishaw sestavovány podle náročných standardů a v kontrolovaných podmínkách.