Přeskočit navigaci

Diverzita a inkluze

V roce 2020 jsme vytvořili skupinu UK Diversity and Inclusion (D&I) Group, abychom byli schopni zaměřit se na diversitu v rámci naší strategie.

Společnost Renishaw si uvědomuje, že rostoucí diverzita v naší společnosti nám umožní odpovědné a produktivní podnikání, které je posilováno talentovanými lidmi s různým pozadím a perspektivou. Středobodem strategie naší firmy je poskytnout našim zaměstnancům dostatek prostoru pro práci a osobní růst.

Účel skupiny D&I: “Vytvořit ve společnosti Renishaw inkluzivnější kulturu a různorodější pracovní síly podporou rovnosti a různorodosti prostřednictvím angažované spolupráce.”​

Skupina D&I, vedená představiteli zaměstnanců, podporuje iniciativy diverzity a inkluze v rámci celého podnikání, včetně povědomí o dnech oslav a poskytováním informací kolegům prostřednictvím videí, online komunikace, zvaných řečníků a setkání kolegů. Skupina zvýšila povědomí o tématech jako je rasizmus, LGBTQIA+, pohlaví, kulturní vědomí, pohoda a duševní zdraví a tělesné postižení.

Pro rozvoj aktivity D&I v podnikání máme rozsáhlou síť podporovatelů ve formě D&I šampionů. Tito šampioni podporují aktivity D&I a propagují je v jejich lokálních oblastech v celé Velké Británii. Poskytují rovněž informace a podporu kolegům a shromažďují reakce, které pomohou informovat o budoucích aktivitách D&I.

Pro podporu D&I v rámci společnosti Renishaw jsme rovněž uzavřeli partnerství s řadou organizací.

Partnerství

Uzavřeli jsme partnerství s enei (zaměstnanecká síť pro rovnost a inkluzi) jakožto s vedoucí zaměstnaneckou sítí pokrývající všechny aspekty rovnosti a inkluze na pracovišti. enei - the Employers Network for Equality & Inclusion

Logo enei

Jsme Disability Confident Committed Employer (zaměstnavatel se závazkem pro tělesně postižené). Schéma Disability Confident je naší podporou pro maximální využití dovedností tělesně postižených osob v naší organizaci a pomocí při náboru z nejširšího možného okruhu talentů. Disability Confident Důvěřujete postiženým? (campaign.gov.uk)

Logo Disability Confident

Jsme členem programu WISE (Women in Science and Engineering) jehož cílem je dosažení genderové rovnosti ve STEM posilováním diverzity ve všech sektorech ve Velké Británii. Vytvořte ve vaší organizaci kulturu diverzity a inkluze - WISE (wisecampaign.org.uk)

Logo WISE