Přeskočit navigaci

Rovnost, diverzita a inkluze

Co znamená rovnost, diverzita a inkluze pro společnost Renishaw?

  • Chceme vytvořit pracovní prostor založený na rovnosti, kde má každý příležitost se zapojit, být inspirován a společně změnit zítřek.
  • Chceme vytvořit pracovní prostor, který je různorodý s myšlenkou, která inspiruje a reprezentuje naše zákazníky, partnery a komunity.
  • Chceme zajistit, aby se naši zaměstnanci cítili začleněni s pocitem, že jsou vítáni, oceněni a respektováni jako jednotlivci.
Společnost Renishaw si uvědomuje, že rostoucí diverzita v naší společnosti nám umožní odpovědné a produktivní podnikání, které je posilováno talentovanými lidmi s různým pozadím a perspektivou. Středobodem strategie naší firmy je poskytnout našim zaměstnancům dostatek prostoru pro práci a osobní růst.

V roce 2020 jsme vytvořili skupinu UK Equality, Diversity and Inclusion (EDI), abychom byli schopni zaměřit se na diversitu v rámci naší strategie. V roce 2023 jsme též přinesli zdroje vyhrazené zaměření na naše úsilí EDI a zrychlení našeho růstu.

Skupina EDI, vedená představiteli zaměstnanců, podporuje iniciativy diverzity a inkluze v rámci celého podnikání, včetně povědomí o dnech oslav a poskytováním informací kolegům prostřednictvím videí, online komunikace, zvaných řečníků a setkání kolegů. Skupina zvýšila povědomí o tématech jako je rasizmus a etnicita, sexualita, pohlaví, kulturní vědomí, pohoda a duševní zdraví a osoby s tělesným postižením.

Pro rozvoj aktivity EDI v podnikání máme rozsáhlou síť podporovatelů ve formě EDI šampionů. Tito šampioni podporují aktivity EDI a propagují je v jejich lokálních oblastech v celé Velké Británii. Poskytují rovněž informace a podporu kolegům a shromažďují reakce, které pomohou informovat o budoucích aktivitách EDI.

Pro podporu EDI v rámci společnosti Renishaw jsme rovněž uzavřeli partnerství s řadou organizací.

Partnerství

Logo enei

ENEI (Employers Network for Equality & Inclusion) je vedoucí britská zaměstnanecká síť pokrývající všechny aspekty rovnosti a inkluze na pracovišti. Společnost Renishaw má jako člen sítě přístup k jejímu odbornému vedení a školení, zdrojům a událostem.

Logo Disability Confident

Společnost Renishaw je Disability Confident Employer (zaměstnavatel se závazkem pro tělesně postižené). v roce 2021 Toto je schéma britské vlády, které je naší podporou pro maximální využití dovedností tělesně postižených osob v naší organizaci a pomocí při náboru z nejširšího možného okruhu talentů. Pro společnost Renishaw je důležité zaměstnávat tělesně postižené osoby. Umožňuje nám to reflektovat naše komunity a zákaznickou základnu a činit maximum pro dovednosti tělesně postižených osob. Disability Confident nám to pomáhá uskutečňovat.

Logo Empowered Employers

Jsme partnery kampaně Empowered Employers, vedené charitou Barnwood Trust v Gloucestershire. Kampaň je zaměřena na podporu lokálních organizací s ohledem na přístupy a postupy umožňující smysluplné pracovní příležitosti tělesně postiženým osobám, lidem s mentálním a neurotickým postižením.

Logo WISE

WISE (Women in Science and Engineering) bylo založeno pro ‘umožnění a podporu účasti, přínosu a úspěchu žen jako pracovních sil UK STEM'. Společnost Renishaw se stala členem v roce 2021, což umožnilo všem britským zaměstnancům přístup k profesnímu rozvoji WISE a povědomí o nástrojích a informacích.